Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1276. Vegerslev og Villersø,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/240; P. 47; M. S. III.; Aarh. M.; L. S.*; L. P. B. 263 og 543; Lkm. 5/329; L. S. v. W.; Kbg. 1779.
———————————

1. 15 . . Jens Sørensen.

2. (1584). Mads Rasmussen.

3. c. 1585**(?). Svend Hansen; maaskee St. i Kbh. (77); Pr. (08.10); see Etm.; [var her endnu 1620].

F-P s. 81 (»Sveno Johannis Cimber«); KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 756.

4. (1645). [Hør. el. Cap. i Aarh. Stift 11] Søren Nielsen Leth af Od. Frue K.; Bacc. i Kbh. 14; 1 ~ Ebeltoft 12 Maren Christensdtr.; 2 ~ 20 F. D. Karen Svendsdtr.; 12 B.; see Etm.; Hans S. L., kgl. Confessionarius; Christen S. L. i Fjellerup-G.; Søren S. L. i Herlufmagle; Svend S. L. i Lyngby-A.; [† 1655; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1611].

KUM I, s. 14 (»Severinus Nicolai Lætus«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 749 (»Severinus Nicolai Læth«); P-Aarh. f. 33a, opsl. 35.

5. o. 3/5 1655 [Hør. Grenaa . .] Søren Sørensen Nanzon (Nadtzen); maaskee St. pr. 48; ~ F. D. Genete Sørensdtr. Leth, f. 12/5 39, † før 3/9 81; see S. S. Wegerslef i L. Lyngby; O. C. Clementin i Koldby; [† 1670].

KUM I, s. 216 (»Severinus Severini«); P-Aarh. f. 16a, opsl. 18 (»Severinus Severini Natzenius«).

6. 10/3 1670, o. 17/8, Christen Mikkelsen Billum; St. Helsing. 59; [† 1701].

KUM I, s. 275 (»Christianus Michaëlis Bilomius«); P-Aarh. f. 50b, opsl. 54 (»Christianus Michaëlis Billum«).

7. 14/2 1699**, o. 31/3, Hans Simonsen Rimsøe, vistnok af Rimsø-K., f. c. 70; St. Aarh. 84; [† 6/12 1701].

KUM II, s. 132 (»Iohannes Simonis Rimsovius«).

8. 20/12 1701 [p. Cap. Klovborg-T.-G., o. 23/11 94; r. Cap. Linaa-D. (00)] Laurits Holst; ~ Dover 17/12 95 Karen (Cathrine) Pedersdtr. Bredal af Dover-V., f. c. 68; b. Hvirring 12/12 58; 4 B.; see Peder L. H. i Hvirring-H.; [† 19/3 1713].

Kbg. Dover (1692-1814), s. 589, 590, opsl. 264 (trolovelse og vielse); Nygaards sedler: Vielse, enken, enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 760; PT 2003, s. 197.

9. 8/4 1713, o. 15/12, Peder Riise, maaskee af Nimtofte-K., f. Svendbg. 81; St. Slag. 02; C. 6/4 05, n.; Pr. 4/5 40; ~ Dorthe Margrethe Hansdtr. Hammer af Rimsø-K.; Skifte 10/7 30; 2 S., 2 D.; [† 21/3 1756; Lgst. i Taarnet].

KUM II, s. 279 (»Petrus Riise«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 3.

10. 17/5 1756 [p. Cap. Skieberg o.s.v., Aggersh. St., 51–52; Fp. . .] Lars Villumsen Aagaard, f. Bergen c. 22; F. V. Lauritsen Aa. af Helsing. St. Olai K., r. Cap. t. Bergens Korsk.; M. Anna Sophie Svitzer; St. Bergen 44; C. 23/2 47, n.; ~ Auning 18/4 60 Karen Larsdtr. Drejer, f. c. 31; 3 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† •/5 1770].

Lampe I, s. 97; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", Skjeberg; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 60, 70; Nygaards sedler: Vielse.

11. 1/6 1770, o. 1/8 [D. p. C.] Conrad Ditlev Philipsen Monrad af Ødum, f. Herringe 42; St. pr. Aarh. 60; C. 21/5 67, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 70 – 11/6 70; ~ F. E., † her 13/2 97; u. B.; [† 1/6 1776].

Borchs K. nr. 334; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 70; Nygaards sedler: Enkens død, ft. 1787.

12. 28/8 1776, o. 19/11, Jens Paulin; Pr. (87); [18/3 1791 Asfærg-F.; see der; Pg. br. 79].

13. 3/6 1791, o. 17/8 [Hør. Helsingør •/3 87] Lars Andresen Rhoed af Seden-Aa., f. Assens 19/6 65; St. Od. 82; C. 11/1 90, l.; ~ Johanne Mariane Secher, f. p. Sødringholm, d. 29/10 71; F. Kmrd. Matth. Poulsen S.; M. Adolphine Sophie Müller; 1 S., 1 D.; 2 ~ P. H. Brøchner i Raarup; [† 17/2 1796, smittet ved Sygebesøg].

14. 29/4 1796, o. 7/9, Jens Henrik Fischer; [21/2 1800 Vindblæs-D.; see Bregninge-B.].

15. 4/4 1800, o. 14/5, Georg Frederik Brøchner; [28/9 1810 Taulov; see der].

16. 17/5 1811, o. 19/6, Johan Rabe, f. Svendbg. 77; F. Ditlev R., Tobakspinder i Svendborg; M. Anne Sofie Sørensdtr. Læsø; St. Od. 94; C. 23/1 98, h.; ~ 28/5 11 Anna Mathea Dajon; 1 S.; [# 27/6 1821; † Kallundbg. 27/7 s. A., paa en Reise ].

E. Brejls skifteuddr.: Svendborg byfoged nr. 804, Odense byfoged nr. 5484.

17. 3/10 1821 [p. Cap. Ørsted 28/2 s. A.] Christen Sveistrup Kjølbye; [13/10 1826 Vreilev-H.; see der].

18. 9/3 1827, o. 2/5, John Thomsen Gad; [29/11 1833 Hee; see Kjettinge-B.].

19. 28/2 1834, o. 14/3, Andreas Ditlev Møller; [21/6 1848 Skive-R.; see der].

20. 18/8 1848 [Haderup 8/12 45, o. 28/1 46] Johan Ferdinand Georg Hansen, f. Od. 10/8 11; F. Fred. H., Bogbinder; M. Anne Dorth. Schmidt; St. Od. 31; C. 19/11 36, l.; ~ 25/4 46 Marie Elisabeth Horn, f. Faabg. 21/7 18, † 18/8 80; F. Frants Anton H.; Kbmd.; M. Ane Marg. Kirstine Hempel; 1 S.; [# 17/1 1876; boer p. Bettys Minde v. Grenaa; 25 Aars Jub. 22/9 73; Hædersgave; † 22/4 82].

Elvius s. 563.

21. 29/3 1876 [o. Cat. Ribe 23/12 72, o. 23/4 73] Hans Ferdinand Payngk Tornøe, f. Flenstofte, Dreslette S., 14/4 44; (Bdr. t. Anna Birgitte T. ~ J. J. Erlandsen, o. Cat. i Assens-Kj.); F. Jørg. T., Godsforv. p. Frederiksgave, siden Amtsforv. i Ass. og Kmrd.; M. Lovise Aug. Sorterup; St. Haderslev 62; C. 20/1 69, l.; Lærer i Kbh.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/1 71 – 29/10 71; ~ Frederiksberg 29/9 71 Jacobine Severine Gottholdine Grevenkop-Castenskjold, f. Veile 20/7 35, † Kbh. 28/9 1912, (1 ~ 27/12 56 Vilh. Pet. Bartholin, Hsfgd. i Nybøl (S.), skilt 60); F. Kmhrre. Jørg. Fred. Johs. G.-C., Major i Cavall., Eier af St. og L. Frederikslund, Kindertofte S.; M. Marie Annette Lüttichau; (78) 4 S.; [# 3/2 1891, † Kbh. 16/3 1907].

Borchs K. nr. 748; Elvius s. 563; G-HF II, s. 365.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.