Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 36. Aasum,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 65; M. S. 2-a/21; St. M.; Bl. F. G. 2/1 9; Kbg. 1663.
Anm. Aasum havde hørt til St. Knuds Kloster i Od.; 1565 blev det lagt til Sp. v. Graabrødre K. i Od., som paa egen Bekostning skulde holde en Cap. til at bestyre det; 1577 blev det lagt til Lect. theol. i Od., som formodentlig selv har besørget Embedet.
———————————

1. 1574. Mag. Hans Lang (el. Lange); [1594 Horne; see der].

2. i. 20/5 1594 [Rtr. og Canonicus i Opslo 84] Mag. Jacob Jacobsen Wolf*, f. Od. 24/8 54; F. J. W., Kobbersmed; St. Od. 77; Rtr. Ringsted 83; Mag. 94; 1 ~ Oslo 3/1 85 Anna Jensdtr., f. ss. 1/12 66, † Od. 26/1 00; F. J. Nielsen, Biskop i Opslo; M. Magdalene Frantsdtr. Berg; 2 ~ Od. 30/8 01 Maren Iversdtr. (Bartolin) af Stege, f. 79, † Od. 3/1 05; 3 ~ 24/8 06 Else Pedersdtr. af Roesk. Dk., † 23/5 16; 5 S., 1 D.; 4 ~ Anna Pedersdtr., † 27/2 45; F. P. Christensen, Kbmd. i Ribe; M. . . . . Lauritsdtr. af Espe-V.; see Jacob J. W. i Østofte; Jørgen J. W., r. Cap. i Skovlænge-G.; Mikkel Lucassen i Thoreby; B. J. Weyle i Ø. Skjerninge-H.; [† 21/5 1635].

PT 12:2 (1947), s. 16-19; FS nr. 49 (»Jacobus Jacobi«); F-P s. 82; Hegelund I s. 370, II s. 217.

3. 6/11 1635, o. 30/12, Mag. Jens Poulsen Winding af Herlufsholm, f. Vindinge 1/8 09, St. Hlh. 26; C. 29; udenlands: Franeker 28, Wittenberg 30, Krakow, Danzig, Kønigsberg og Groningen 33, Franeker, Groningen, Leiden og Oxford 34; Mag. Kbh. 16/5 37; ~ 28/8 36 Karen Jensdtr. Bruun, E. e. Stifts- og Rgmtskrvr. Peder Rasmussen Balslev; F. J. B., Bgmstr. i Od.; M. Maren Bang; 4 S.; [† 21/6 1655; Stalden og Laden af Pgd. faldt i Aaen 39].

KUM I, s. 89, 140 (»Ian. Pavl. Windi[n]g«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Joannes Pauli Windingius«, 27 år gl.); Helk I, s. 427.

4. o. 20/7 1655 [Prof. p. Gymnasiet i Od. i Logik og Metaphysik 36, i Philosophi og Mathematik 39] Mag. Jørgen Jørgensen Falster, f. Stubbekjøb. 28/5 01; F. J. Nielsen, Bgmstr.; M. Karen Pedersdtr.; St. Kbh. 20, Bacc. 22; Rtr. Faabg. 14/5 21; Rtr. Assens 17/9 22; udenlands: Wittenberg 26; Crtr. Od. 28; Mag. Kbh. 8/5 30; Rtr. Od. 32; ~ 37 Barbara Nielsdtr. Mule; F. N. M.; M. Barbara . . . ; 4 S., 1 D.; see P. J. Lucoppidan i Landet-B.; [† 26/11 1662; heftig, ilsindet, trættekjær og forfængelig; viste Hidsighed mod Biskop H. Michelsen. Grundlærd, herlig oplagt til Ungdomslærer (Bl. f. G. 1/1 293–99)].

KUM I, s. 39 (»Georgius Georgii Falstrius«), 56 (»Georgius Georgij, scholæ Faaburgensis rector«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Georgius Georgii Falstr.«, 21 år gl.), s. 140 (»Georgius Georgii Falstrius«, 22 år gl.); Helk I, s. 208.

5. o. 25/2 1663 [Prof. i Philosophi og Mathematik paa Gymnasiet i Od. 25/7 55; Prof. i Theol. og Hebr. 1/12 62] Dr. theol. Jacob Jensen Bircherod af Birkerød, f. Varbjerg i Halland 30/7 24; St. Hlh. 42; Hør. Kbh. 46–48; udenlands 1 Aar; Mag. 8/5 49; atter udenlands 51–55; Dr. theol. 10/6 75; Cons.-Ass. 11/7 82; ~ 21/9 56 Sille Thomasdtr. Riisbrigh, f. i Od. 37, † 9/5 08; F. Th. Brodersen R., Bgmstr.; M. Birte Ottosdtr. Seeblad; 5 S., 2 D.; see Christian B. J. B. i Særslev; blandt Børnene var Jens B., Biskop i Aalbg.; Thomas Broderus, Rtr. og Prof. i Od.; [† 13/6 1682; flittig, redelig, godgjørende].

PT 12:6 (1951), s. 96, 99-101.
———————————

Fra den Tid blev det Reglen, at Professorerne, som de nu kaldtes, holdt Capellaner. Saadanne vare:

1. 1664. Jens Simonsen, f. Assens c. 26; ~ Od. 15/12 67 Apollone Nielsdtr., f. ca. 17, b. Od. Frue K. 8/3 99; [b. Od. Frue 3/3 99].

2. (1702) [Cap. Østrup-H. til 99] Peder Ørslev el. Slagelse; St. Od. 92; ~ Sophie Nielsdtr. Sylva (Sylvad), † 30/9 46; M. Karen Kedelsmeds; 1 B.; 2 ~ Stud. Jens Sørensen Schive, Skoleholder i Od.; [fmtl. † c. 1702].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 66.

3. c. 1705 el. 02. Jørgen Hansen Billeskov; F. vist H. Larsen p. Billeskov; St. Od. 83; ~ Kjerteminde 16/11 97 Margrethe Knudsdtr. Beeske af Gamtofte, E. e. H. Sørensen i Kjerteminde-D.; † Peirup, Orte S. efter 20; [1709 Fp.; † 14].

Strøm 1, s. 12-13.

4. 1709. Jochum Nielsen Steen; [3/11 1713 Ørsted i F.; see der].

5. 1713. Simon Hellevad; [3/4 1739 tillige Sp. i Seden; see Seden-Aa.].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 988. Seden og Aasum,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/21; Lkm. 2/85; Bl. f. G. 2/1 14; Kbg. Seden 1734; Aasum 1663.
Anm. Seden hørte tidligere til det res. Capellanie ved Frue K. i Od.
Aasum, der havde hørt til Lectoratet i Od., blev 9/10 1782 Annex til Seden; hidtil havde Sp. i Seden været Capellan i Aasum.
———————————

1. 3/4 1739 [r. Cap. Aasum 12] Simon Pedersen Hellevad, f., vistnok Svendbg., 4/5 96; St. Od. 06; C. 19/5 13, n.; ~ Anna Sophie Jensdtr. Marstrand af Snøde-S., † Od. 3/3 66; 3 S., 4 D., hvoraf 1 S., 1 D. levede i 66; [† 4/5 1757; Pg. br. 25/4 47; leed som Cap. stor Nød med Kone og mange Børn, men kun 60 Rdlr. aarlig Løn].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 36, Odense hrd. nr. 124.

2. 5/8 1757, o. 9/8 [Hør. Nybg. 41] Mag. Rudolph Simonsen v. d. Heide; [26/5 1758 r. Cap. Nyborg; see der].

3. 26/5 1758, o. 25/8, Immanuel Conrad Ludvig Schmaltz; [7/3 1766 Brendekilde-B.; see Vissenbjerg].

4. 9/5 1766, o. 18/7, Christian Ulrik v. Westen; [27/4 1770 Brendekilde-B.; see der].

5. 13/6 1770 [p. Cap. Nordborg 16/7 57, o. 9/8; Assens-Kj. 6/11 61; Hjelpep. i Tranderup 68] Andreas Rhoed*, f. Søndersø 15/4 28; F. Rasmus R., Degn; M. Karen Lauritsdtr.; St. Od. 51; C. 21/5 56, l.; ~ 14/5 62 Marie Christine Larsdtr. Krag; F. Lars K., Klokker v. St. Knuds K. i Od.; M. Ellen Hansdtr.; 2 S., 7 D.; see Lars A. R. i Vegerslev-V.; [# 22/2 1811; † 9/3 19; W. 2/273].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 147.

6. 16/7 1811, o. 8/11, Laurits Christian Huulegaard; [14/11 1828 Hagested-G.; see Magleby-H.].

7. 9/1 1829, o. 24/4 [Adj. Nakskov 27/8 22] Christian Frederik Ludvig Petersen, f. Hillerød 24/10 85; F. Peter P., kgl. Gartner ved Frederiksborg Slot; St. Kbh. 05; C. 25/10 14, l.; Andenlærer v. Brøndby Sem. 31/10 15 – 20; c. Adj. Nakskov 20; O.; [# 17/12 1849; † Roesk. 25/7 54].

8. 13/3 1850, o. 16/5, Mathias Wad; [5/9 1860 Korsør-T.; see der].

9. 8/11 1860 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 29/5 56] Lorents Lintrup, f. Rønne 15/5 10; F. Sebastian Vilhelm L., Havnecontr., siden i Kbh.; M. Anna Kirstine Schaarup; (hans Stammefader er kgl. Confessionarius Søren L.); St. Rønne 30; C. 27/4 40, h.; Lærer v. Holmens Sogns Drengeaftensk. og Frue Arbeidshuses Pigesk. 42; ved vestre Betalingsskoles Pigeaftensk. og Frue Arbeidshuses Skole 44; underviste 48–50 H. Kgl. H. Kronprinds Frederik(1) 1 Time dagligt; Cat. Maribo 31/12 50, o. 11/4 51; R.* 5/6 70; 1 ~ Kbh. Frue K. 4/5 44 Frederikke Marie Margrethe Hinrichsen, f. Kbh. 11/10 11, † 16/8 56; F. . . . , Urtekrmr.; M. Cecilie Hintze; 1 D.; 2 ~ Frederiksborg K. 7/9 57 Sophie Augusta Hintze, f. Kbh. 23/4 23; F. Peter Vilh. H., Handelsgartner; M. Fred. Christine Platou; 2 S., 1 D.; [# 20/3 1876; eier en Villa v. Kbh.].

(5/6 – 17/7 1876. J. D. V. Holme; see Sjelle-S.).

10. 17/7 1876. Hans Peter Holst; see Ærøskjøb. o. Cat.

———————————

Noter:

(1) Kronprinds Frederik = den senere kong Frederik VII (f. 1808, konge 1848-1863).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.