Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 51. Alling, Øster og Vester,

S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/596; P. 65; M. S. III.; Aarh. M.; Kbg. 1814.
———————————

1. (1536). Peder Wandel, ell. Wandal.

2. 15 . . [Aman. hos Mag. H. Tausen, Biskop i Ribe (tidl. Roesk. Dk.)] Rasmus Davidsen; ~ . . . ; mindst 1 D.; vist 2 ~ Etm.; see K. Jensen her.

Randers tingbog 1587, f. 259.

3. c. 1542. Christen Nielsen i 40 Aar; Pr.; ~ vist F. E.; 4 S., 3 D.; see P. Nielsen i Vivild-V.; [† c. 1582].

Randers tingbog 1587, f. 259.

4. c. 1582. Knud Jensen i 40 Aar; maaskee St. i Kbh. (79); Pr. c. 07; ~ (87) F. Stdtr.? Anne Rasmusdtr.; [† c. 1622].

F-P s. 90 (»Canutus Johannis«); Randers tingbog 1587, f. 259.

5. c. 1622 [p. Cap. Randers 13(?) (20)] Niels Pedersen Langskov i 7 Aar; St. i Kbh. (10); [† c. 1629; fmtl. den Nicolaus Petri f., som 1613 aflagde Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh.].

F-P s. 261 (»Nicolaus Petri Langskou«); KS 3:2 (1877-80), s. 749 (»Nicolaus Petri f.«); 3:2 (1877-80), s. 757.

6. c. 1629. Peder Lauritsen Basse (Bas) i 41 Aar; maaskee St. Vibg. 26; Pr. (45), 1/9 59; [† c. 1670].

KUM I, s. 78 (»Petrus Laurentij Wiburg«); P-Aarh. f. 4b, opsl. 7; f. 33a, opsl. 35.

7. 28/1 1670. Tyge Mikkelsen Thygesen, i 20 Aar; F. maaskee M. T., Bgmstr i Rand.; St. Rand. 64; see Etm.; [† c. 1689].

KUM I, s. 319 (»Tycho Michaëlis Tychonius«); P-Aarh. f. 33a, opsl. 35 (»Her Tyge Michelsen«); f. 50b, opsl. 54 (»Tycho Michaëlis Tychonius«).

8. 10/12 1689, o. 4/4 90, Jacob Christensen Hasselbalch* af Veggerløse, f. 27/12 64; St. Nykjøb. p. F. 81; Pr. 24; ~ F. D. Anna Elisabeth Tygesdtr.; 12 B.; see Christen J. H. i Nørbæk-S.-L.; (V. C. Schousboe i Skibet); [† 20/4 1741; tro og opbyggelig, gudsfrygtig, from og retsinding; T. 219].

KUM II, s. 108 (»Iacobus Christiani Hasenbalch«)

9. 23/9 1735*, o. 16/8 37**, Andreas Richard Halse af Tøstrup, f. c. 07; St. pr. 25; ~ Rand. 5/7 42 Kirsten Sørensdtr. Bay, d. 22/1 16, † 12/3 75; F. S. Andersen B.; M. Anna Nielsdtr. Kragballe; u. B.; [† 1772; „Havde gode udvortes Gaver og talede Intet mod Sandheden; vides heller ikke at have handlet noget derimod“; see J. H. 3/383].

KUM II, s. 468 (»Andreas Iani Hals«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 29, Støvring hrd. nr. 95.

10. 20/2 1772, o. 15/4, Niels Rygaard; [17/3 1774 Fausing-A.; see der].

11. 7/4 1774, o. 11/5, Christen Johansen Olufsen af Fausing-A., d. 15/9 35; St. pr. Vibg. 54; [† 1/8 1776].

KUM III, s. 138 (»Christiern. Olaides Ioann. filius«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Dåb; Richter I, s. 86.

12. 18/9 1776 [p. Cap. Karleby-V. 19/6 76, o. 17/7] Terkil Nicolai Brandt; [6/2 1782 Fausing-A.; see der].

13. 6/2 1782, o. 17/4, Søren Christensen Klæstrup, f. Svenstrup v. Aalbg. 23/9 43; F. C. Sørensen K., Skræder i Svenstrup, Aalbg. Amt; M. Mette Sørensdtr.; St. Aalbg. 64; C. 5/8 72; Pr. 86; ~ Lene Margrethe Bay, d. 15/9 48, † Voldum 13/6 21; F. Peder B., Forv. paa Clausholm; M. Anna Sophie Harløv; [† 9/5 1798].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3181.

14. 29/6 1798, o. 11/7 [Hør. Vibg.] Peter Nicolai Levinsen; [26/8 1803 Ørum-G.; see der].

15. 26/8 1803, o. 28/9, Rasmus Gjeding Müller; [10/2 1809 Astrup-T.-H.; see der].

(9/5 – 8/8 1806. A. F. C. Lauritsen; 9/5 s. A. Serup-L.; see Voldum-R.).

16. 8/4 1809, o. 12/7, Christian Frederik Friis; [4/10 1815 Aarslev-H.-L.; see der].

17. 10/1 1816 [p. Cap. Vinkel-R. 1/12 04; Bjerring-M. 17/11 09] Ib Christian Valeur; [11/3 1818 Ørum-G.; see der].

18. 15/6 1818 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 10/4 16] Laurits Ditlev Monrad af Ø. Velling-H.-G., f. 88; St. Aarh. 06; C. 21/4 12, h.; ~ 20/1 16 Kjeldsine Marie Rhod af Langaa-T.-V., d. 21/12 92, † Ebeltoft •/8 54; 1 S., 3 D.; [† 3/4 1832].

19. 12/9 1832 [p. Cap. Voldum-R. 18/9 29, o. 25/11] Christian Dinesen; [13/6 1837 Fausing-A.; see Virring-E.].

20. 8/8 1837 [p. Cap. Maarslet 22/7 31, o. 12/8; Gosmer-H. 11/3 37] Jørgen Tørsleff; [23/7 1858 Randlev-B.; see der; Pg. br. 1/8 55].

21. 11/10 1858 [Cat. Ærøskjøbing 4/6 48] David Ludvig Carl August Warming; [14/2 1866 Sal-E.; see der].

22. 8/5 1866 [Frederiksted p. St. Croix 7/10 58, o. 1/12] Daniel Christian Vater, f. Vibg. 24/1 27; F. Joseph V., Kbmd.; M. Johanne Lund; St. Vibg. 45; C. 16/6 54, h.; ~ Helsing. 8/12 58 Camilla Maria Unna, f. 7/9 32; F. Simon U., Kbmd.; M. Hanne Schrøder; ; (73) u. B.; [21/6 1877 Hunseby; † 1893].

Sixhøj nr. 1720.

23. 24/8 1877 [Torsted-H. 19/12 73, o. 20/2 74] Jens Michael Marius Grabow, f. Hors. 9/10 39; F. Jørgen G., Overlærer v. Frisk. ss.; M. Julie Louise Charl. Schumacher; St. Hors. 58; C. 23/1 65, h1.; Lærer i Aarh. •/4 66; ~ 30/10 68 Sophie Bolette Schmidt, f. Kallehave 5/3 44; F. Christ. Jepsen S., Skllrr. og Ksgr. i Ousted; M. Joh. Kirst. Møller; (73) 1 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.