Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1507. Jørl (Jörl),

Ugle Herred (Uggelharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1645; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1570. 1602). Peter Nicolai Strauch; see Nicolai S. i Kværn; [(J. 934)].

2. 16 . . Petrus Statius, vistnok fra Mechlenburg; fmtl. St. i Kønigsberg 16; see Peter S. i Eggebæk; [† 1646; (J. 934 f.; Køn. Matr. I. 226)].

3. 1646 [Cap.* (45)] David Pondt; ~ Anna . . . . ; see Etm.; [† •/4 1684; (J. 935)].

4. 1684 [Cap.** 8/5 75] Arend (Engwari) Arends, fra Brede el. Bredsten; St. i Kønigsberg 71; ~ F. D. Anna Catharina Pondt, f. 14/1 61; see Etm.; [† 1716; (J. 935; Køn. Matr. II. 65); Achelis I, nr. 3134; Danske Kancelli: Kaldsbrev som kap. med succ.].

5. 1716. Laurits Fabricius af Rinkenæs, f. 26/1 82; St. i Kiel 00; ~ Rinkenæs 10/6 16 F. D. Cæcilia Catharina Arends; [† 1720; (J. 935); Achelis I, nr. 4163].

6. 28/6 1720. Johann David Schamel, var her i 4 Maaneder; [1720 Sterup; see der].

7. 1721. Georg Nicolaus Blank, vist fra Laage i Mechlenburg; St. i Rostock 01; ~ Anna Sophie Reventlau af Eggebæk; 2 ~ Etm.; [† 1728; (J. 935; Rost.Matr.)].

8. 1728. Andreas Daniel Boldich, f. Starup c. 95; F. Johannes B., Sognefoged; St. i Kiel 15, i Jena 17; ~ F. E., fmtl. † 17/11 73; [† 25/1 1755; (J. 935; Had. Joh. 42; Nied. F.-G. XII. 184; Visitat.-prot 1746); Achelis I, nr. 4730].

9. 17/3 1755 [Cat. Barmstedt 54] Johann Hinrich Friedrich Müller, f. Flensbg. 16; ~ Margaretha Petersen; F. Hinrich P., P. i Langhorn; (mindst) 1 S.; [† •/11 1758; (J. 935; B. II. 397); Achelis II, nr. 5746 (der har en usikker identification), (7008 søn)].

10. 12/2 1759. Johann Friedrich Weigerich, f. Rendsburg 20; 1 ~ Sophia Antoinette Bernhardine Schrader, † 13/5 75; (mindst) 1 S.; 2 ~ Wiebke Catharina Eggers, f. c. 52; F. Johan E. i Rendsborg; M. Anna Weigerich; 2 ~ Etm.; [† 30/5 1786; (J. 935); Achelis II, (nr. 7188 søn)].

11. 21/7 1786 [Katharinenheerd 78, i. 10/1 79] Christian Dethlefsen, f. Flensbg. 6/4 50; F. Christian D., Kbmd.; M. Catharina Stuhr; St. Flensbg. t. Kiel 71; C. Flensbg. 77; 1 ~ Maria Catharina v. d. Pahlen; 2 ~ Marie Louise Brinkman, E. e. Erasmus Jacobi, P. i Hever; F. Arnold Heinrich B., P. i Garding; M. Lucia Catharina Vogt Kusch; 3 ~ F. E., † 31/10 91; [# 7/10 1821; † Lyksborg 29/12 31; (J. 811. 935; M. 235; Voss. 117 L. 4 n. 129); Achelis II, nr. 6764].

12. 11/9 1821, i. 4/11 [Diak. Neuendorf 11] Jens Back; [4/3 1834 Hyrup; see der].

13. 4/3 1834, i. 22/6, Dr. phil. Georg Heinrich Kroymann, f. Herzhorn i Holsten 22/1 08; F. Georg Heinrich K., P. i Herzhorn; M. fmtl. Catharina Maria Angelika Meyn fra Glückstadt; St. i Kiel 26; C. Glückstadt 30; Dr. phil. i Leipzig 31; ~ Julie Georgine Emilie v. Brockdorff fra Kiel; [1838 Selent i Holsten; Bramstedt 1859; R.* 52; † 24/3 1872; (J. 935; M. 235. 975. 1105; Wulff. 47, II. 7; Alb. I. 484)].

14. 6/11 1838 [Hoge 23/1 27] Jacob Wilhelm Freese, f. St. Margarethen S., Holsten, 4/6 86; F. Jacob Wilhelm F., Lærer og Organist; M. Maria Elisabeth Jensen; St. i Kiel 08; C. Glückstadt 19; 1 ~ Rachel Eleonora Schulke; 2 ~ Margarethe Christine Ebsen; [# 1851; † Slesvig 27/4 1856; (J. 683. 935; M. 235. 451; Fr. B. I. 70; Wulff. 35, II. 4; Alb. I. 232); Fr.B. I, s. 70].

15. 8/8 1851 [Skllrr. i Brøndshøi •/4 50] Johann Christian Daniel Hartnack; [30/4 1860 N. Brarup, Gottorp Pr.; see Ødis].

16. 22/8 1860, o. 3/10 [Adj. v. Slesvigs Domsk. 13/8 52] Gilbert Preyss; [afsat 31/3 1864 af d. t. R.; # af den d. R. 28/10 s. A.† 1864; see V. Mariæ].

17. 1864 [Cap.* 64] August Michelsen, f. Haderslev 2/10 25; F. Hans Boy M., Degn; St. Haderslev t. Kiel 45, i Bonn 47-49, i Kiel 51; C. Flensbg. 53; Rtr. Bredsted 60; [1867 Hatsted-S.; Hatsted 69; Slesvig St. Michels K. 1880; # 97; † Lübeck 3/3 1908; (M. 235. 449. 569; Wulff. II. 34; Had. Joh. 69; Volb. 33); Achelis II, nr. 9779].

18. 1867 [Foretoft 4/7 45] Johannes Eichner, f. Friedrichsfeld, Hollingsted S., 20/3 07; F. Johann E., Ladefoged og Ldmd.; St. Slesvig t. Kiel 26; C. Gottorp 31; p. Cap. Hollingsted 42; [† 6/7 1870; (M. 235. 388; Fr. B. I. 117; Wulff. 50; K.-K. 1862. S. 22; A. Th. Petersen. 116); Achelis II, nr. 8875; Fr.B. I, s. 117].

19. 1870 [Bergenhusen 65] Claus Christian Friedrich Hansen, f. Treia 21/12 17; F. Lars H., Organist i Husby; St. Flensbg. t. Kiel 37; i Tübingen 40; C. Gottorp 44; Institutforst. i Flensbg.; [† 25/10 1871; Achelis II, nr. 9493].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 934-35.