Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1511. Kværn (Quern),

Ny Herred (Nieharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1674; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1517). Jacobus Petri (d.æ.); [det er tvivlsomt, om han har fungeret efter Reformationen; (J. 1023)].

2. (c. 1550). Johannes Crusius; [(J. 1023)].

3. 1560. Jacobus Petri (d.y.); see Etm.; [† 1571; (J. 1023); Achelis I, nr. 283].

4. 1571. F. S. Johan Jacobsen; St. i Rostock 69; ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; [† 6/4 1600; (J. 1023; Rost. Matr.; R. A. No. 1372); Achelis I, nr. 442].

5. i. 15/4 1601. Nicolai Strauch af Jørl; ~ 5/7 01 F. E. . . . . ; (mindst) 1 S.; see Etm.; [† 1642; (J. 1023; R. A. No. 1437)].

6. 1642. F. S. Peter Strauch (Struck), f. c. 13; St. i Rostock 33, i Hamburg 35, i Kønigsberg 37; see Etm.; [† 24/7 1689; (J. 1023; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 379); Achelis I, nr. 1855].

7. 1689 [Cap.** 23/9 74, o. Kempe 30/11, i. 11/11] Mag. Georg Andersen*, f. Stenbjerg 16/4 50; F. Lorenz A., »Rechensmann«; St. i Kiel 68, i Jena 69; i Rostock 71, i Kiel 73; Mag.; ~ 25/11 74 F. D. Elisabeth Petersdtr. Strauch; (mindst) 2 S., 1 D.; see Etm.; Laurentius A. i Hyrup; [b. 3/5 1725; (J. 1023; Rost. Matr.; Nied. F.-G. XII. 116); Achelis I, nr. 3046, (4267 søn); Danske Kancelli: Kaldsbrev som kap. med succ.].

8. 1725 [Cap.* 11] Michael Holst* af Flensbg. St. Nic. K., f. 9/7 81; St. i Halle 00, i Rostock 07; ~ 16/2 11 F. D. Catharina Georgsdtr. Andersen; (mindst) 1 D.; see P. Holst i Stenbjerg; [† 11/6 1760; (J. 1023 f.; O. H. Moller. IX. 17; Visitats-prot 1746); Achelis I, nr. 4177].

9. 1760 [Cap.* 52] Philip Ernst Hammerich af Ullerup, f. 21/8 23; St. i Jena 42, i Kbh. 47; 1 ~ 8/6 52 Maria Christiane Holst af Stenbjerg; 2 ~ M. C. Posselt; (mindst) 2 S., 2 D.; see C. H. Friese i Rylskov; [† 30/10 1770; (J. 1024; B.-D. 1145; Lengnick: Fam. Hammerich I. S. 1; Nied. F.-G. XIII. 78); Achelis II, nr. 5702, (6925 søn); KUM III, s. 70 (»Phil. Ernestus Hammerich, Vlderupens. Holsat.«, 24 år gl.)].

10. 28/12 1770, i. 27/10 71 [Oland 45] Reinhold Ipsen*, f. Oland 23/2 20; F. Paul I., P. p. Oland; St. Husum t. Kiel 38, i Jena 39; 1 ~ Anna Røhrden fra Før; 2 ~ 57 Vollig Christina Broders, Enke; 3 ~ Catharina Elisabeth Birkenstedt fra Rendsbg.; i alle Ægtesk.: (mindst) 3 S.; see Reinhold I. i Gelting; [# 1795; † Grumtoft 10/4 1796; (J. 695. 1024; Nied. F.-G. XIII. 76); Achelis I, nr. 5543; PT 14:6 (1964-65), s. 133].

11. 6/2 1795 [Rtr. Wilster 29/6 90] Johann Bevers, f. Haselau 25/12 65; F. Johann Hinrich B.; M. N. Beck, f. Both; St. i Kiel 86, i Jena 88; C. Glückstadt 89; 1 ~ Elisabeth Lienau fra Hambg.; 2 ~ Marie . . . . , E. e. Fries; (mindst) 1 S.; [12/12 1806 Bergenhusen; # 9/8 36; † Rendsburg 27/11 1847; (J. 1024. 1257; M. 546; Fr. B. I. 131; Wulff. 10; Lüb. & Schr. 45; Alb. I. 51; N. St. M. X. 439; Sonnink. z. Wilster. 119; Nied. F.-G. XIII. 118); Achelis II, (nr. 8051 søn); Fr.B. I, s. 131, II, s. 79].

12. 1807 [Tøstrup 89] Georg Henningsen, d. Tønder 26/9 47; F. Lorentz H., Kbmd.; St. i Halle 66, i Kbh. 70; Diak. Grumtoft 83; ~ Elsabe Paulsen fra Flensbg.; [# 1818; † Kappel 29/5 1823; (J. 948. 1024. 1170; M. 271, 615; Ostang. Pr.-K. 30; Dke Heimat 1926 S. 240); Achelis II, nr. 6632; KUM III, s. 302 (»Georgius Hennings, Tundera-Cimber«, 23 år gl.)].

 

Fra 28/11 1818 til 1840 var Kværn forbundet med Nykirke (F.).

13. 1/12 1818, i. 17/1 19, Bendix Jensen; [† 17/7 1820; tillige P. i Nykirke (F.) fra 1803; see der].

14. 29/12 1820, i. 22/7 21 [Arnæs 29/4 12] Nicolaus Bundhund, tillige P. i Nykirke (F.) 20-40, f. Mølskov, Sørup S., 19/7 67; F. Nicolaus B., Ldmd.; M. Anna Christina Jensen; St. Slesvig t. Kiel 90; C. Gottorp 95; Foretoft 11/11 97; O.; [† 6/10 1844; levede bestandig ugift; — »ein würdiger Religionslehrer: hat gute Gaben zu predigen, ist dabey ein Mann von Kenntnissen und Geiste, wendet auch Fleisz u. Sorgfalt an seine Vorträge; zum Stadtprediger qualificiert er sich aber wegen seines auffallenden Aeussern nicht gut.«; (J. 519. 999. 1024. 1178; M. (269). 271. 387. 580; Fr. B. I. 173 (jfr. Tilf. 371), II. 87; Wulff. 17; N. St. M. III. 786; Scharf: Arnis 161; A. f. Sip. VIII. 169); Achelis II, nr. 7461; Fr.B. I, s. 173, 371, II, s. 87].

15. 14/2 1845 [Foretoft 28/3 1837] Simon Friedrich Desler; [# 1850; Sarau 1855; see Nr. 20 her].

16. 1850 [Olderup i Husum 10/9 46, # 48] Peter Otzen, f. Flensbg. 2/8 10; F. Thomas O., Brv.br.; M. Marinke Lund; St. Flensbg. t. Kiel 30; C. Gottorp 37; Huslærer 37-39; Hjelpep. Olderup 9/5 39; Cap. sst. 27/11 40, o. 1/1 41; ~ 18/12 46 Anna Augusta Petersen, f. 13/11 09; F. Peter Christopher P., brv.br. i Flensbg.; M. Anna Knuth; [1852 Burg p. Femern, tillige Pr.; # 81; R.* 53; Stænderdeput. 54, Præsident 55-63; † Burg 6/8 1891; (M. 271 f. 476. 1156; M.-H. 395; Fr. B. I. 120 (jfr. Rettelse); Wulff. 58, II. 19; Alb. II. 153; K.-K. 1862 S. 45; Nied. F.-G. VIII. 238; B.-L.); Achelis II, nr. 9113 Fr.B. I, s. 120, 317, II s. 59].

17. 16/4 1852, o. 23/5 [c. Adj. Randers 24/11 46; Adj. ss. 6/5 48] Lorents Johannes Levinsen; [14/1 1859 Munkbrarup, afsat af d. t. R. 64; see Sæby-H.].

18. 12/4 1859 [Diak. Grumtoft 29/9 56, o. Flensbg. 22/10] Jens Vilhelm Hansen; [afsat af d. t. R. 1864; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Hobro-S.].

19. c. P. 1864. [Degn og Lærer p. Oland 61] Jens Georg Marcus Møller, tillige P. i S. Brarup-L., Gottorp Pr.; [1867 c. Sp. Reisby; see Kettinge].

20. 1867 [Sarau 55] Simon Friedrich Desler, f. Sveldtholm, Tøstrup S., 16/6 05; F. Peter D., Parcellist, Dagleier i Grødesby, Ravnkjær S.; St. Flensbg. t. Kiel 28; C. Gottorp 32; Foretoft 28/3 1837; Kværn 28/3 45, # 50; ~ 45 Maria Bunzen fra Flensbg., f. 20/11 05, † 18/4 94; [# 1882; † Vesterholm, Kværn S., 26/6 1885; (J. 519; M. 271 f. 387 f. 1097; Fr. B. I. 97; Wulff. 52; Alb. I. 155; Volb. 35; K.- u. S.-bl. 1885 No. 28); Achelis II, nr. 9012; Fr.B. I, s. 97].

21. 1882 [Itzehoe 74] Herman Johann Christel Flor, f. Slesvig 5/4 44; F. S. H. E. F., Kbmd.; St. Slesvig t. Kiel 63; C. Tübingen 66; P. Pelvorm gl. Kirke 69; [# 1914; † Flensbg. 7/12 1915; Achelis II, nr. 10385].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. 2, s. 492.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 1023-24.