Gjelting
Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1499. Gelting,

Kappel Herred (Kappelner Harde), Flensborg Provsti, Gottorp Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1694; Kirkesproget var blandet.
Anm. Gelting tilhørte de såkaldte »exemte kirker«, sogne der ikke tilhørte noget provsti, men var direkte underlagt den slesvigske generalsuperintendent (biskop). Dette gjaldt bl.a. for nogle af de sogne, der havde adelige patronatskirker. Besidderen af Gelting gods havde jus patronatus til Gelting, dog således at denne havde forslags- eller præsentationsret til præsteembedet, men menigheden valgte. Fra 25. april 1857 havde kongen kaldsret. Gelting tilhørte 1. Angler godsdistrikt.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1567 [Cantor i Kiel, Rtr. sst. 60] Johann Walbom; St. i Wittenberg 54; (mindst) 1 S.; [fmtl. † c. 1583; (J. 1432; Witt. Matr.; A. f. S. u. K. III. 87); Achelis I, nr. 212].

2. 17/2 1583. Hinrich Wige; [b. 6/9 1590; (J. 1432; R. A. No. 437. 813; A. f. S. u. K. III. 87)].

3. 1590 [Diak.* c. 82] Nicolaus Johannis, f. Gelting; St. i Rostock 80; [† 1618; (J. 1432 f.; A. f. S. u. K. III. 87. 89; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 607].

4. i •/5 1618. Bernhard Hechler, f. Butjadingen, Oldenburg; St. i Rostock 15; [† 1640; (J. 1432 f.; A. f. S. u. K. III. 87; Rost. Matr.)].

5. 25/10 1640, o. Slesvig 30/10, Franz Schrøder, f. Lüneburg 27/10 12; F. Albert S., Brygger; M. Ursula Becker; St. Slesvig t. Rostock 64, i Greifswald; ~ Anna Dalmer; F. Johann D., Diak. i Ekernførde; M. Eva Fuchs fra Hamburg; (mindst) 2 S., 2 D.; see Etm.; i Igen; [† 25/2 1680; (J. 1433; Krafft. 409; F. 526 (Forfædre); A. f. S. u. K. III. 87; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1892].

6. 1680 [p. Cap.* 79] Paul Gerhard Walther af Flensbg. St. Johs. K., f. Flensbg.; St. i Kiel 73; Rostock 75; Præd. p. Østerholm Slot, Igen S., c. 76; ~ F. D. . . . . Franzdtr. Schrøder; [1693 Burg p. Femern; # 03; praktiserede derefter som Læge i Neustadt og Ekernførde; † Ekernførde 11/4 1713; (J. 1276. 1433. 1636; Rost. Matr.; O. H. Moller VIII. 40 Note 48; A. f. S. u. K. III 87 f.; St. M. X. 982; Ostang. Pr.-K. 21; Nied. F.-G. VIII. 235); Achelis I, nr. 3199].

7. 26/7 1694. Tobias Meyer, f. Stralsund; St. i Greifswald 73, i Kiel 83; [† 20/11 1730; (J. 1433; A. f. S. u. K. III. 88; Greifsw. Matr.)].

8. 1731 [Diak.* 28] Magnus Ludwig Hoffmann, f. Oldensworth 17/5 97; F. Georg Peter H., Diak. sst.; M. Christine Elisabeth . . . . ; St. i Kiel 15, i Jena 18; [† 1750; (J. 1433 f.; A. f. S. u. K. III. 88. 91; Visitat.-prot. 1742; Nied. F.-G. XII. 185); Achelis I, nr. 4729; PT 14:6 (1964-65), s. 133].

9. i. 14/11 1751 [Diak.* 46] Ulrich Anton Feddersen, f. Flensbg. 14/3 19; F. Peter F., Rdmd.; M. Lucie Sühling; St. Flensbg. t. Jena 38; C. Flensbg. 42; ~ 13/2 50 Helena Clausen, f. Flensbg. 18/7 33, † 25/9 57; F. Nic. Henrich C., Bgmstr. i Flensbg.; [† 26/10 1781; (J. 1433 f.; A. f. S. u. K. III. 88. 91; Patr. Sl. I. 124; Nied. F.-G. XIII. 75); Achelis I, nr. 5549].

10. 1782 [Diak.* 53] Peter Kiesbuy, d. Tønder 17/6 25; F. Hans Christian K., Bogbdr.; St. i Halle 45; ~ 54 Mariana . . . . ; [† 11/7 1797; (J. 1433 f.; A. f. S. u. K. III. 88. 91); Achelis II, nr. 5826; PT 14:6 (1964-65), s. 130].

11. 19/11 1797, i. 31/12 [Diak. Tating 88] Jacob Detlef Caspar Schmidt, f. Slesvig 19/10 58; F. Johann Rudolph S., Cantor; St. Slesvig t. Kiel 78; C. Gottorp 86; [† 18/3 1805; (J. 831. 1433; M. 253; Wulff. 7; Voss 184; A. f. S. u. K. III. 88; A. f. Sip. VIII. 126); Achelis II, nr. 6999].

12. 28/7 1805, i. •/3 06 [Diak. Ekernførde 2/12 03] Matthias Johann Jacob Werner; [29/6 1830 Eskris; see der].

13. 30/1 1831, i. 20/3 [p. Cap. Stenbjerg 30/12 28, o. 18/1 29] Hans Nicolai Andreas Jensen, f. Flensbg. 24/4 02; F. Hans J. Gæstgiver; St. i Kiel 22; C. Gottorp 26; Dr. Phil. i Kiel 28/6 40; ~ 24/3 31 Dorothea Margaretha Witt fra Vindemark i Svans S., † 26/4 81; [30/5 1845 Borne i Gottorp; † 7/5 1850; Forfatter af »Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig« (af Arends forkortet til J.); (J. 1028. 1433; M. 253. 585; M.-H. II. 264. 303. 413; Fr.-B. I. 76; Wulff. 42, II. 6; Lüb. & Schr. 278, Suppl. 814; Alb. I. 398; A. f. S. u. K. III. 89; K.- u. S.-bl. 1881 S. 79, 1890 No. 19; Ostang. Pr.-K. 35; B.-L.); Achelis II, nr. 8643; Fr.B. I, s. 76].

14. 15/10 1845 [Diak. Ekernførde 11/7 41] Wilhelm Friedrich Valentiner af Flensbg. Helligg. K., f. Kiel 25/8 07; St. i Kiel 26; C. Glückstadt 31; ~ 14/10 41 Cathrine Magdalena From, f. 30/10 14; F. Johan F., Forp. p. Kjelstrup (Hobøl S.?); M. Helena Muusmann; [# 1851; Dr. Phil. Leipzig c. 52; Diak. v. St. Thomas i Leipzig 54; Archidiak. sst., # 85; † 9/12 1889; (J. 1213; M.-H. II. 303; M. 253. 638; Fr.-B. I. 108; Wulff. 49, II. 12; Volb. 30; Alb. II. 498; Stamt. o. Fam. Valentiner (1888); K.- u. S.-bl. 1885 No. 31, 1890 No. 1; Z. f. Schl.-H. G. XXII. 227); Fr.B. I, s. 108].

Vakance 1851–1856.

15. 7/7 1856 [Diak. Grumtoft 4/11 51, o. Flensbg. 5/12] Jacob Hansen; [afsat 15/3 1864 af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Randers 1. r. Cap.].

16. 1864 [Krempe 58] Johannes Heinrich Ziese, f. Dänish Nienhof, Krusendorf, 4/11 20; F. vist Caspar Andreas Z., Ldmd. i Kieholm, Gelting S.; St. Husum t. Kiel 40, i Erlangen 42, i Bonn 43; C. Gottorp 47; Huslærer hos Grev v. Brockdorff p. Kletkamp; Diak. Itzehoe 51; [1869 Friederichsberg; Pr. 80; # 1899; † Slesvig 18/4 1907; (M. 253. 567. 780. 783 f.; Wulff. II. 32; Alb. II. 603; K.- u. S.-bl. 1894 S. 108; B.-L.); Achelis II, nr. 9608].

———————————

 

 

No 1499b. Diakoner (fra 1782 Compastorer) i Gelting.

[Kappel Herred (Kappelner Harde), Flensborg Provsti, Gottorp Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1694; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1582. Nicolaus Johannis; [c. 1591 Sp.*; see der].

2. 1591. David Schumacher, f. Wismar; St. i Rostock 85; (mindst) 1 S.; [1598 Bünsdorf i Hütten; † •/8 1629; (Krafft. 395; J. 1237. 1433; Rost. Matr.; A. f. S. u. K. III. 89)].

3. 1598, o. 5/7 99, Martin Lude; [# c. 1606; see Eggebæk].

4. k. 1605, o. 07, Petrus Jacobi; [1621 Siversted; see der].

5. 1621 [Hør. Flensbg. 20] Johann Birchenbusch*, f. Ebsdorf, Lüneburg 25/10 97; F. Dieterich B., Notar. Publ.; M. Anna Schultz; St. i Helmstedt 16; i Wittenberg, Rostock; Huslærer hos Johs. Neocorus 19; ~ 15/9 22 Maria Reuter; F. Jesz R. Husfoged i Flensbg.; (mindst) 1 S., 2 D.; see J. Hummer i St. Magleby; Chr. R. Müller, Hofpr. i Kbh.; [1625 Bovenau i Holsten, flygtede 27 for Kroaterne; Fp.; Sp. i Neuenbrook i Holsten 29; † 29/6 1679; (J. 1433; Lüb. 269. 427; B.-D. 1005; Schl.-H. Anz. 1765 S. 627 ff. (Slægt); Pr.-Ber. 1824 III. 79; A. f. S. u. K. III. 90, V. 287 f. 412 f.; B.-L. XI 576 L. 18-16 n.; Zwerg. 701. L. 9-10; Sim. 185)].

6. 1625 [Lærer i Ekernførde 21] Georg Mauritius, f. Ekernførde; St. i Rostock 17; [† 1640; (J. 1433; A. f. S. u. K. III. 90; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1387].

7. 1641. Bartholomæus Michaëlis, f. Alt-Stargard, Meklenburg, c. 08; St. i Rostock 24; ~ . . . ; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 1683; (J. 1433 f.; A. f. S. u. K. III. 90; Rost. Matr.; Landesber. I. 174)].

8. 1684. Johannes Adolph Vogt, f. Husum 16/7 54; F. Joachim V.; St. Husum t. Kiel 74; ~ c. 84 F. D. . . . . Bartholomæidtr.; (mindst) 1 S.; [1710 Westensee i Holsten; † 20/10 1726; (J. 1434; Lüb. 459; A. f. S. u. K. III. 90 f.; Giessing. III. 57 Note g; Ostang. Pr.-K. 21; Z. f. Schl.-H. G. XXVIII. 59 f.); Achelis I, nr. 3234].

9. 1711. Johann Hinrich Berner, fra Kiel; St. i Kiel 95; [† 7/10 1727; (J. 1434; A. f. S. u. K. III. 91)].

10. 1728. Magnus Ludwig Hoffmann; [1731 Sp.*; see der].

11. 1731. Magnus Grot, f. Bargteheide i Holsten 6/12 91; F. Christian G., Sp. sst.; St. Kiel 13, i Jena 14; ~ 21 Anna Margaretha Fuchs, levede endnu i Slesvig By 78; (mindst) 2 S.; [† 28/4 1746; (J. 1434; A. f. S. u. K. III. 91; Visitat-prot. 1742; Alb. I. 271 L. 10 n.; Nied. F.-G. XII. 182); PT 14:6 (1964-65), s. 132].

12. 1746. Ulrich Anton Feddersen; [i. 14/11 1751 Sp.*; see der].

13. 1751. Christian Hieronymus Kramer, f. Buxtehude 12/5 21; F. Hieronymus K., Sp. i Preetz; M. Margaretha Elisabeth Reinstorp; St. i Jena 41; C. Hamburg 48; 1 ~ Elisabeth Margrethe Reinstorp fra Hamburg; 2 ~ 69 Mariane Esther de Pont, der overlevede ham; [1752 Lebrade i Holsten; Sp. og Pr. i Itzehoe 72; Cons.-Rd. 83; † 28/7 1794; (see J. C. F. Johnsen i Munkbrarup); (J. 1434; Geusz. 192; Lüb. 180. 210; Kordes. 475; Ersl. S. II. 94 L. 3-9; A. f. S. u. K. III. 91, IV. 208; J. H. R. Janssen. 311; Z. f. Hamb. Gesch. XXXI. 34)].

14. 1753. Peter Kiesbuy; [1782 Sp.*; see der].

Herefter Compastorer.

15. 24/4 1782 [Crtr. Slesvig 78] Christoph Wilhelm Dierksen, f. N. Brarup i Gottorp 30/6 48; F. Christoph Achatius D., Sp. i N. Brarup, Gottorp Pr.; M. Catharina Christophsdtr. Forchhammer; St. Slesvig t. Gøttingen 68; C. Rendsburg 72; [† 23/11 1783; (J. 1434; M.-H. II. 303; A. f. S. u. K. III. 91; Nied. F.-G. VIII. 123); Achelis II, nr. 6681].

16. 18/4 1784. Johan Christian Florentin Ahrens, f. Altona 18/2 59; St. i Kiel 80; C. Glückstadt 83; ~ Ursula Cathrine Krohn, † c. 21; F. Matthias Georg K., Sp. p. Helgoland; M. Anna Hansdtr. Friedrichs; (mindst) 1 S.; [1789 Gettorf; † 3/5 1820; (J. 1364. 1434; M.-H. III. 367; M. 643; Wulff 4; Pr.-Ber. 1822 I. 94; A. f. S. u. K. III. 91; Enkek. af 1775 No. 17372)].

17. 23/3 1789. Reinhold Ipsen* af Kværn, f. Oland 17/11 64; St. i Kiel 84; C. Gottorp 88; [21/6 1795 Vabs (i Ekernførde Hrd.); Cons.-Rd. 30/7 39; † 18/4 1842; (J. 1394. 1434; M. 664; Fr. B. I. 148; Wulff 8; A. f. S. u. K. III. 91); Achelis II, nr. 7220; Fr.B. I, s. 148].

18. 26/7 1795. Christian Rohlfs, f. Husum 6/5 64; F. Jacob R., Apoth.; M. Christina Bendixen; St. i Kiel 85; C. Gottorp 93; ~ Augusta Johannsdtr. Clausen; F. J. Casimir C., Sp. i Hohn; M. Cathrine Gude Ambders af Burkal; [† 1/8 1834; (J. 1434; M. 254; Wulff 15; A. f. S. u. K. III. 92); Achelis II, nr. 7244].

19. 19/11 1834, i. 10/5 35 [p. Cap. Bornhøved, o. 3/1 30] Johann Ernst Ludwig Schmidt, f. Eddelak i Holsten 29/10 00; F. Hinrich S., Sp. i Eddelak; M. Dorothea Margrethe Mau; St. i Kiel 23; C. Glückstadt 28; ~ Catharina Dorothea Schümann; [# 1856; Sp. i Ekernførde 57; † Simonsberg 11/9 1864; (J. 1434; M.-H. II. 303, III. 324; M. 254. 638; Fr.-B. I. 79; Wulff. 44, II. 11; A. f. S. u. K. III. 92); Fr.B. I, s. 79].

Vakance 1856–1867.

 

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. 2, s. 635-639.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 4, s. 1421-34.