Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1530. Siversted (Sieverstedt),

Ugle Herred (Uggelharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1670; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Ericus Wrede; [(J. 942)].

2. 15 . .

3. (1602). Thomas Petri; fmtl. St. i Rostock 90; [fmtl. † c. 1621; (J. 942); Achelis I, nr. 799].

4. 1621 [Diak. Gelting k. 1605, o. 07] Petrus Jacobi, f. Tumby; F. Jacob Petri, Sp. i Tumby, Gottorp Pr.; St. i Rostock 01; [† før 1635; (J. 942. 1433; A. f. S. u. K. III. 89 f.; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1026].

5. (1635). Laurits Harmen, f. Stenderup; [fmtl. † c. 1639; »ein arger Mensch, Kirchenräuber und Mordbrenner, der die Schuld auf den Küster wälzte und noch auf seinem Todbette seinen Sohn ermahnte „den rothen Hahn krähen zu lassen“«; (J. 942)].

6. 1639 [Cantor Flensbg. 37] Johan Jensen, d. Husum 20/9 08; F. Hans J., Bgr.; St. i Helmstedt 25, i Wittenberg 30; Quartus (Hører) i Flensbg. 35; see Etm.; [† 8/5 1675; (J. 942; Sim. 186); Achelis I, nr. 1637].

7. 8/7 1674**. Andreas Kiene (Kühne), fra Aschersleben i Sachsen; St. i Kiel 67; ~ F. D. . . . Johansdtr.; (mindst) 1 S.; [† c. 1697; (J. 942 f.); Achelis II, (nr. 6798 mulig sønnesøn); Danske Kancelli: Kaldsbrev som kap. med succ.].

8. 1698. Gerhard Vechtmann; ~ 21/7 98 Catharina Hedewig Elisabeth Klein; [fmtl. † el. forflyttet c. 1700; er maaskee identisk med præsten i Neuenhuntorf 1709; (J. 943); Deutsche Digitale Bibliothek].

9. 1700. Johannes Willers, d. Flensbg. 14/9 73; F. Johann W., Kbmd.; M. Salome Lund af Ullerup; St. i Kiel 93; ~ . . . . ; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 27/2 1727; (J. 943); Achelis I, nr. 3905, (5357 søn)].

10. 1727. Johann Friedrich Jessen, f. Flensbg. 30/3 99; F. Johann J., Guldsmed; St. Flensbg. t. Jena 18; ~ F. D. Marie Hedevig Willers; (mindst) 1 S.; see Johan Chr. J. i Stenderup; [† 13/12 1741; (J. 943; Nied. F.-G. XII. 185); Achelis I, nr. 4836; Nygaards sedler: Hustru].

11. 1742. Johann Meincke, f. Flensbg. 26/2 13; F. Hinrich M., Kbmd. og Hosp.forst.; St. Flensbg. t. Jena 32; C. Flensbg. 38; ~ Christina Helena Hansen; F. Peter H., Hofp. i Pløn Altstadt; M. Magdalene . . . ; (mindst) 1 D.; [† 30/5 1758; (J. 943; Visitat.-prot. 1746; Ostang. Pr.-K. 26; Nied. F.-G. XIII. 10); Achelis I, nr. 5321].

12. 1758. Samuel Valentin Posselt; [1768 St. og L. Solt; see der].

13. 1769. Friedrich Christian Jørdening; [25/6 1777 Vemmetofte Kloster; see der].

14. 1777. Johann Friderich Kling (Klink), d. Slesvig 26/12 34; F. Jacob K., Skræder; St. Slesvig t. Gøttingen 53; C. Rendsburg 62; ~ Catharina Margaretha Schwan; [afsat 1790; † 1809; (J. 943; Nied. F.-G. VIII. 119); Achelis II, nr. 6091].

15. 2/7 1790, i. 3/10, Heinrich Harries, f. Flensbg. 9/9 62; F. Diederich H., Sukkerkoger; St. Flensbg. t. Kiel 79, i Gøttingen 82; C. Gottorp 86; ~ Ida Christine Margrethe Valentiner; F. Christian August V., P. og Pr. i Elmshorn; M. Sophie Elisabeth Pauli; (mindst) 1 S., 1 D.; see Diedrich H., Diak. i Grumtoft; [1795 Brügge i Holsten; † 28/9 1802; kendt som Digter; (J. 943; M. 977; Lüb. 163; Wulff. 6; Kordes. 147; Lüb. & Schr. 222, Suppl. 806; Landesber. I. 322; Sim. 135 ff.; K.-u. S.-bl. 1885 No. 31; B.-L.; Nied. F.-G. X. 89); Achelis II, nr. 7027a].

(1795. Ernst Nic. Nagel, udnevnt, men forfl. før Indsettelsen, f. Ølsby 30/8 69; F. Johann Gottlieb N., P. i Ølsby-F.; M. Marie Augusta Dierksen; St. Slesvig t. Kiel 87, i Wittenberg 89; C. Gottorp 93; ~ Johanne Elisabeth Tram, † 7/3 36; F. Peter T., Godseier t. Binebek, Siseby S.; M. Maria Vickers (2 ~ Etm. i Siseby); [1795 Siseby; † 28/11 1798; (J. 943. 1399; Wulff. 15; A. f. Sip. VIII. 168); Achelis II, nr. 7332]).

16. i. 10/1 1796. Heinrich Christoph Theodor Kuhlmann (Kühlmann); [# 1796 for at reise udenlands m. Grev Water-Neversdorfs Sønner; see Glücksborg].

17. 1797 [Legationsp. i Paris 179 . .] Frederik Marquard Meyer; [1801 Adsbøl-G.; see Hagenbjerg].

18. i. 19/7 1801 [P. og Degn p. Grøde 88] Rasmus Outzen, f. Terkelsbøl, Tinglev S., 17/6 53; (Bdr. t. Hans O. i Ødis); F. Jens Nissen, Hjulmd.; M. Maren Rasmusdtr. Outzen; St. i Kiel 75; Præd. Büsenwurth 82; C. Gottorp 85; ~ Christina Richardsdtr. Jensen p. Føhr; [† 29/3 1826; (J. 692. 943; M. 276. 446; Wulff. 6; Kordes. 260; Lüb. & Schr. 416, Suppl. 866; Alb. II. 154); Achelis II, nr. 6907].

19. 1827 [p. Cap. Reinfeld (27)] Franz Spliedt, f. Neuendorf 21/1 97; F. Franz S., Skomgr.; M. Margr. Kahlke; St. i Kiel 18, i Jena 19; C. Glückstadt 21; 1 ~ Louise Caroline Balemann, f. 00, † 19/10 37; F. Adolph Friedrich B., P. i Reinfeld; M. Catharina Elisabeth Hoyer fra Oldesloe; (mindst) 2 S.; 2 ~ F. Sstr. Ida Dorothea Balemann; [1840 Süderau; † 15/3 1866 ; (J. 943; M. 276. 803; Wulff. 37; A. f. S. u. K. V. 362; Nied. F.-G. XIII. 123); Achelis II, (nr. 10024, 10062 sønner)].

20. 20/1 1841 [P. Langenæs-Nordmarsch 38] Hans Hinrich Ebsen, f. Langenæs 19/3 03; (Bdr. t. Caroline Mathilde E. ~ G. T. J. Werner i Eskris); F. Lydich E., P. i N. Brarup, Gottorp Pr.; M. Johanna Laurentia Antonette Holm; St. Slesvig t. Kiel 23; C. Gottorp 27; P., Degn og Skllr. p. Langenæs 6/9 33; ~ Maria Magdalena Hinrichsen; [# 1850; P. i New York 52; † Waterloo, New York, 25/9 1886; (J. 689. 943; M. 276. 460; Fr. B. I. 89; Wulff. 44, II. 3; Volb. 36); Achelis II, nr. 8705; Fr.B. I, s. 89].

21. cst. P. 1850, fast ansat 51. Carl Friedrich Sophus Nic. Sonderburg, f. Slesvig 10/4 20; F. Johann Leonhard Steffen Nicolaus S., Kbmd.; St. Od. t. Kbh. 40; C. i Kbh. 48; ~ Sophie Elisabeth Nestler; [# 1859, blev sindsyg; † Slesvig 11/5 1864; (M. 276; Fr. B. II. 144); Achelis II, nr. 9603; Fr.B. II, s. 144].

22. 23/1 1861, o. Flensbg. 20/3 [Adj. v. Slesv. Domk. 29/9 56] Christian Claus Lorenzen; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Aalbg. Frue K.].

23. 1664 cst. Sp. [Privatlærer i Lütjenburg] Friedrich Wilhelm Johan Jansen; tillige cst. Sp. i Eggebæk, see der.

24. 1864 [cst. P. Odenbøl 49, fast ansat 51] Jürgen Friedrich Matzen, f. Steksvig, Haddeby S., 21/1 07; F. Jürgen Fr. M., Ldmd. i Steksvig; M. Wolbe Tiedje; St. Slesvig t. Kiel 30; C. Gottorp 36 og 38; Cap. v. St. Johs. Kloster (Haddeby) 42-45; Cap. Odenbøl 48; ~ 22/6 51 Louise Charlotte Dorothea Christiane Ehlert, f. 17/11 10; F. Hans (Johann) E., P. v. Slesvig St. Johs. Kl.; M. Louise Catharina Friederike Bonitz; u. B.; [# 1886; † Breklum 17/4 1889; (M. 276. 469; M.-H. III. 123; Wulff. 56. 59, II. 17. 21; Volb. 36; Alb. II. 31; K.-K. 1862 S. 40; K.- u. S.-bl. 1890 S. 4); Achelis II, nr. 9093].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 942-43.