Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1531. Store og Lille Solt (Groß- und Kleinsolt),

Ugle Herred (Uggelharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1728; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Simon . . . ; [(J. 950)].

2. 15 . .

3. (1585) Lorents (Laurentius) Tuxen (d.æ.); St. i Rostock 70; see Etm.; [† 26/4 1612; (J. 950; R. A. No. 1643; Sj. Aarb. 1925 S. 78); Achelis I, nr. 455].

4. •/6 1612. F. S. Lorents (Laurentius) Tuxen (d.y.); St. i Rostock 06, i Wittenberg 07; ~ Christina Friederichsdtr. Dame af Flensbg. St. Nic. K.; 2 ~ Melchior Albinus, P. i Saatrup (Gottorp Pr.); see Etm.; Peder L. T. i Ø. Egesborg; [† 1646; (J. 950; Fr. Jessen. 9; (Jfr. P.-T. 3 R. V. 266).); Achelis I, nr. 1125; PT 3:5 (1896) s. 260-271 (Slægten Tuxen)].

5. 1646. F. S. Friedrich Lorentsen Tuxen; St. i Hambg. 40, i Kønigsbg. 42; [† 1653; (J. 950; Køn. Matr. I. 433); Achelis I, nr. 2112].

6. 1653-1657

7. 1657 [P. og Prof. i Dominikanerklostret i Danzig indtil 56] Mag. Jacob (Benedict) Glassius; [1660 Husby; see der].

8. 1660 [Diak. Grumtoft 59] Anton Mauritius, maaskee af Brede, f. c. 30; St. i Rostock 49-50; ~ . . . . . ; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 19/6 1676; (J. 950. 983; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2358, (3475 søn)].

9. 1676. Hans Nissen, f. Bredsted 23/9 53; F. Nis Martensen, Organist i Bredsted; M. Margareta Johannsdtr. Breckling av Hanved, E. e. A. P. Bonnix, Diak. i Læk; St. i Kiel 71, i Kønigsbg. 73; ~ 76 F. D. . . . . Antonsdtr. Mauritius; (mindst) 2 S. ; see Etm.; [† 24/3 1723; (J. 950; Køn. Matr. II. 78); Achelis I, nr. 3121, (4285 søn); Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 2, 15].

10. 1723 [Cap.* 17] F. S. Johan Georg Nissen, f. her 8/8 87; St. i Halle 08, i Jena og Kiel; 1 ~ 10/10 20 Elsabe Margrethe Lund af Rinkenæs, f. 16/2 97; 2 ~ 25 Marie Hedwig Carstens; (mindst) 1 D.; see D. Timm, Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; [vist # 1768; † 10/5 1777; (J. 950f.); Achelis I, nr. 4485, (II nr. 5997 søn); PT 14:6 (1965), s. 134].

11. 21/11 1768 [Siversted 58] Samuel Valentin Posselt af Bjolderup, f. Uge 6/12 24; St. Altona t. Kbh. 44; i Jena 46; ~ 25/5 59 Anna Marie Elisabeth Esmarch, f. 16; F. Dr. med. Heinrich Christian E., Fysicus i Flensbg.; M. Anna Magdalena Axen; [† 14/9 1804; (J. 943. 951; M. 284; Nied. F.-G. XIII, 80); Achelis II, nr. 5786; KUM III, s. 48 (»Samuel Valentinus Posselt, Vcka-Tunderensis«, 20 år gl.)].

12. c. 1805 [Diak. Horst 01] Christian Heinrich Wolff, f. Eutin 19/1 63; F. Melchior Heinrich W., Superintendent; St. i Gøttingen, i Halle, i Kiel 87; C. Gottorp 89; Rtr. Friederichsberg 93; ~ Catharine Juliane Böhndel, f. 26/3 65, † 2/4 28; (mindst) 1 S.; [# 1832; † Husum 21/10 1833; (J. 951; M. 284; Wulff. 10; A. f. S. u. K. IV. 190; Alb. II. 588 L. 18-21)].

13. 22/10 1832, i. 6/1 33 [Vanderup 20/6 17] Christian Lorenzen Holdt, f. Sivkro, Bedsted S., 9/8 77; F. Laust Christensen H., Kniplingshandl. og Kromd. i Sivkro; M. Catharina Margrethe Vith; St. i Kiel 05; C. Gottorp 09; Crtr. Meldorf 13; ~ Beate Amalie Griebel; [# 1850; † Hambg. 2/6 1863; (J. 923. 951; M. 244. 284; Fr. B. I. 54; Wulff. 30; Volb. 36; Lüb. & Schr. 262; Alb. I. 372; N. St. M. II. 715); Achelis II, nr. 8000; Fr.B. I, s. 54].

14. c. Sp. 13/8 1850, fast ansat 28/10 s. A. [o. Cat. Præstø 27/4 1845, o. 4/6] Lic. th. Eiler Henning Hagerup, f. Nysø 5/9 17; F. Eiler H., dengang Forv. ss., siden Forp. p. Egemark; M. Anna Marie Magdalene Hensemann af Baarse-B.; St. Chrhvns. Bgdsk. 34; C. 19/1 40, l.; Lærer ved v. Westens Institut 40; Lic. th. 5/10 44; R.* 1/1 56; 1 ~ Sal 15/8 45 Dorothea Adolphine Conradine v. Barner, f. Kbh. 5/7 20; sep. . . .; F. Kammerjunker Joachim Gottfred v. B., Lieut. v. Garden tilfods og Stamherre til Valbygaards Fideicommis; M. Frederikke Vilhelmine v. Deurs; 2 ~ Oversø v. Flensborg 16/9 53 Betzy Lauritse Thomsen, f. Førslevgd. 10/11 34, † 8/3 1921; F. Andreas T., Forv., siden Forp. p. Fuglebjerggd.; M. Frederikke Anna Gjertrud Birkedal; 2 S., 1 D.; [† 13/6 1863; E. S. 1/63; (W. II. 565; M. 284; Fr. B. I. 117; Ersl. S. I. 639; K.-K. 1864 S. 30-32; B.-L.; Hjelholt; D. Stud. 1919 I. 131 ff.)].

15. 21/12 1863 [Diak. Grumtoft 4/7 59, o. Flensbg. 21/10] Jens Krog; [afsat 64 af d. t. R., # 20/10 s. A. af d. d. R.; see Kjerteminde-D.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 950-51.