Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1525. Rylskov (Rüllschau),

Husby Herred (Husbyharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1687; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1568 [Diak. Grumtoft c. 27] Georg Jacobi Wulf*, skal have været P. i 52 Aar; [afsat 1579; † 15 . . ; (J. 971. 983); Adm. kommentar: Kan være identisk med den »Jørgen Wulff (Lupinus)« der 1542 blev præst i Beftoft].

2. (1582). Johann Gericius; (mindst) 3 S.; see Peter G., Diak. i Grumtoft; [† 28/11 1590; (J. 971; R. A. No. 825); Achelis I, (nr. 971, 1079 sønner)].

3. (1601). Jacob Brandt; [(J. 971)].

4. 1624. Johann Boëthius; f. c. 91; maaskee St. i Helmstedt 16 (i saa Fald: F. maaskee Hans B., Kbmd. og Bgmstr. i Flensbg.); ~ Christina »Johannis«; [† 1668, 77 Aar gl.; (J. 971); Achelis I, nr. 1373 (»Joannes Boetius«)].

5. 1668. Christian Schrøder; fmtl. St. i Giessen 51, i Greifswald 54; [1675 forflyttet til Oldenburg; (J. 971; Gies. Matr.; Greifsw. Matr.); Achelis I, nr. 2397].

6. 1675. Christian Brandt af Sønderborg, f. 25/12 52; St. i Jena 71, i Leipzig 72, i Kiel 73; [† 1686; (J. 971; Nied. F.-G. XII. 117); Achelis I, nr. 3142, (4185 mulig søn: Johannes Caspar)].

7. 6/10 1686. Petrus Achillis, d. Husum 10/6 52; F. Peter A.; St. Husum t. Kiel 73; ~ Maria Willer; 2 ~ Etm.; [† 1691; (J. 971); Achelis I, nr. 3185].

8. 1691. Adam Knüttel, f. Havetoft c. 61; F. Peter K., P. i Havetoft; M. Maria Mariusdtr. Olearius fra Aschersleben; St. i Kiel 87; ~ F. E.; (mindst) 1 S.; [† 25/2 1711; (J. 971); Achelis I, nr. 3479, (4642 søn)].

9. 1711. Elias Eliasen Jacobi af Kbh. Frelsers K., ty. Cap., f. Krempe 16/10 87; St. priv. Kbh. 05, i Rostock 06; C. Kbh. 15/9 10; ~ . . . . ; (mindst) 1 S., 1 D.; [1718 Rellingen; † 1729; (J. 971; B. II. 221; Fr. B. III. 105; Rost. Matr.); KUM II, s. 302 (»Elias Iacobi«, 18 år gl.); Fr.B. III, s. 105].

10. 1718. Peter Petersen; [1722 Glücksborg; see der].

11. 1722, byttede Kald m. Etm. Johann Adolph Weiser af Nykirke (F.), f. 14/2 92; St. i Jena 10, i Wittenberg 11; ~ Cathrine Lysholm fra Flensbg.; (mindst) 1 S.; [1749 Brodersby-T.; † 1753; (J. 972. 1197; Visitat.-prot. 1746; Ostang. Pr.-K. 26; Nied. F.-G. XII. 168); Achelis I, nr. 4544, (5909 søn)].

12. 1749 [Brodersby-T. 45, byttede Kald m. Fmd.] Peter Behrens, d. Flensbg. 28/2 20; F. Arnold B., Rdmd. i Flensbg.; St. Flensbg. t. Jena 40, i Halle 42; ~ Rendsburg 29/11 46 Charlotte Marie Conradi af Kbh. Hopfp., d. 22/12 28; [# 1796; † 26/9 s. A.; (J. 972. 1197; Zwerg. 786 L. 6 n.; Sj. Gejstl. 63; Nied. F.-G. XIII. 77); Achelis I, nr. 5636].

13. i. 30/10 1796. Conrad Heinrich Friese (Frise), f. Husum 1/3 63; F. Johann Heinrich F., Conrtr. i Husum; M. Catharina Maria Gorr; St. Husum t. Helmstedt 82, i Kiel 84; C. Gottorp 89; 1 ~ 2/10 98 Margaretha Catarina Dirksen; 2 ~ . . . . Philipsdtr. Hammerich av Kværn; [1807 Tøstrup; † 23/4 1830; (J. 972. 1170; M. 274. 615; Wulff. 11; Kordes. 130; Lüb. & Schr. 179; Alb. I. 241; Pr.-Ber. 1831 S. 568; Ostang. Pr.-K. 31); Achelis II, nr. 7143].

14. 23/10 1807 [Nordmarsch 24/9 02] Jes (Jens) Siemsen (Simonsen); [28/10 1823 Hanved; see der].

15. 7/4 1824, i. 3/10. Christian Wilhelm Wunderlich, f. Slesvig 2/4 75; F. Adam Otto W., Skllrr. og Cantor; M. Cathrine Elisabeth Ohlsen; St. Slesvig t. Kiel 94; var en Tid Ldmd.; C. Gottorp 20; ~ 10/12 29 Frederikke Petersen, f. Humtrup 23/7 91, der overlevede ham; F. Nic. Petersen, Gdmd.; M. Helene Margrethe Brodersen; [† 25/12 1842; (J. 972; M. 274; Fr. B. I. 156; Wulff. 36; A. f. Sip. VIII. 170); Achelis II, nr. 7629; Fr.B. I, s. 156].

16. 17/3 1843 [Rtr. Preetz 9/6 28] Hans Andresen; [1851 Grumtoft; see der].

17. 1851 [cst. P. Olderup 51] Johann Gottlob Ehrenreich; [1862 Bov; see der].

18. 15/4 1862, o. Flensbg. •/8 [Institutbest. i Sorø •/8 56] Morten Thomsen Lange; [1864 afsat af den t. R.; # af den d. R. 28/10 s. A.; see Nyborg r. Cap.].

19. cst. Sp. 1864 [Diak. Kolmar 49] Christoph Hermann Piening; [1864 Hyrup; see der].

20. 1864 [cst. Sp. Tumby 64] Ernst Ludwig Emil Holm; [1869 Oxbøl; see der].

21. 1869 [Slesvig St. Mich. K. 64] Heinrich Theodor Jacob Eduard Gosche, f. Krusendorf 27/5 17; (Bdr. t. Ernst L. G. p. Glücksborg); F. Heinrich Christian G., P. i Tumby-S.; St. Slesvig t. Kiel 37, i Berlin 38, i Erlangen 39; C. Gottorp 43; Cap. Sietow i Mechlenburg 53; P. v. Magdalenastiftelsen i Berlin 54, tillige cst. P. v. Fængslet i Moabit 58-59; [# 1887; † Lyksborg 16/8 1893; (M. 274. 569; Wulff. 64, II. 28; Volb. 42; K.- u. S.-bl. 1887 S. 152); Achelis II, nr. 9474].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 971-72.