Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1461. Tinglev,

Slogs Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1651; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Severin . . . : P. ved Reformationstiden; (J. 429).

2. 1552. Jacob Nielsen* (Nicolai), f. Tørning c. 20; St. i Rostock 42 og 45; see Etm.; [† 1605; (J. 429; Tresch. 315; Krafft. 399 L. 9–8 n.; O. H. Moller. X. Note 3); Achelis I, nr. 100].

3. 1600**. F. S. Jens (Johannes) Jacobsen Brun; ~ Christina Johansdtr. af Bjolderup; see Jacob B. i Kliplev; Etm.; [† 1619; (Krafft. 399; J. 429; O. H. Moller. X. Note 3; B.-D. 1205 (Ligt. o. Georg Johansen).)].

4. 1619. Broder Nissen, fmtl. af Klægsbøl Diak.; ~ F. D. . . . Jensdtr. Brun; see Etm.; [† 1650; (Krafft. 399; J. 429); Achelis I, nr. 1392].

5. 1651. Johannes Ratenburg af Brarup; St. Ribe 47, Bacc. 48; ~ Tinglev 23/2 53 F. D. Margaretha Brodersdtr. Nissen, f. 33, † 12/8 17; see Etm.; [† 24/12 1679; (J. 429); Achelis I, nr. 2267; KUM I, s. 204, 214 (»Iohannes Ratenburgius Holsatus«)].

6. 1679. F. S. Nicolaus Ratenburg, f. 2/2 56; St. i Kiel 74; ~ Tinglev 21/6 87 Christina Clausdtr. Caspergaard, f. Roost 68; F. C. Clausen C., Herredsfoged i N. Rangstrup; M. Apollonia Lauritsdtr.; 4 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Johan R., r. Cap. t. Fred. Mich. K.-E.; J. Friis, Diak. i Nybøl (T.); [† 1/4 1707; (J. 429); Achelis I, nr. 3218; Bed-1600 s. 12].

7. 1708. Eschel Andreas Lohmann, fmtl. af Ensted, f. 10/12 75; St. i Kiel 93; ~ 20/6 08 F . E., † Tinglev 12/8 19; [† 24/7 1743; gav 19 Alterstager til Kirken; (J. 429; V. f. K. 2 R. V. 455; Nordfr. Ver. XIII. 36 Note 3); Achelis I, nr. 3920; Bed-1600 s. 12; DanKir bd. 21, s. 1655 (se nedenfor)].

8. 1744 [Fp. . .] Johannes Helgonis Høg (Hoeg), f. i Norge c. 04; Apothekerlærling; St. pr. 27, Bacc. 29; [afsat 1763; † Flensborg 31/8 83; (J. 429; J. Brodersen. 382); KUM II, s. 490, 512 (»Iohannes Helgonis Høg«, 22 år gl.)].

9. 1763. Ulrich Anton Petersen, f. Sønderborg 12/4 33; F. Peter Lorentzen, Muuremstr.; St. i Helmstedt 55, i Kbh. s. A., i Halle 62; C. Rendsburg 57; ~ 74 Margaretha Catharina Glørfeldt; [# 1805; † 16/10 1807; hans Navn paa Kirkeklokken 1784; (J. 429; M. 360); Achelis II, nr. 6158; KUM III, s. 153 (»Ulricus Antonius Petersen«, 22 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 135; DanKir bd. 21, s. 1655 (se nedenfor)].

10. 1805 [Cap.* 03] Hans Christian Petersen, f. Burkal 29/3 79; F. Peter Hansen, Gdeier. i Lund; M. Ingeborg Hansen; St. i Kbh. 97, i Kiel 98; C. Gottorp 03; ~ Margrethe Hedvig Wind af Brøns, der overlevede ham; [† 3/3 1808; (J. 429; M. 360; Wulff. 26); Achelis II, nr. 7769; E. Brejls skifteuddr.: Varde kbst. nr. 459].

11. 1809. Frederik Wilhelm Schmidt, f. Bylderup 14/2 72; F. Hans Christian S., Degn ss.; St. pr. 96; C. 02; [† 29/10 1820; (J. 429; M. 360; Fr. B. I. 265; Pr.-Ber. 1822 I. 95); Achelis II, nr. 7721].

12. 1/3 1821 [Emsbøl 1/5 08] Johan Martensen Zoëga, f. Hynding, Ravsted S., 1/5 74; F. Martin Petersen, Boelsmd.; M. Catharina Poulsdtr. Zoëga af Ravsted; St. i Kiel 94; C. Gottorp 98; Sp. i Enge 14/5 01; ~ Ravsted 24/9 01 Christine Johanna Schmidt af Ravsted, f. 28/3 77, † 13/10 33; 5 S., 3 D.; [† 7/7 1837; (J. 429. 496. 530; M. 360. 382. 385; Wulff. 21); Achelis II, nr. 7606; PT 1988, s. 55, 66].

13. 12/12 1837 [Uge 3/6 34] Peter Andresen Beyer, f. Harris, Brede S., 5/3 02; F. Andreas B., Gdeier; M. Anna Jensdtr.; St. Haderslev t. Kiel 22, i Halle 23; C. Gottorp 26; Adj. Diak. Broager 9/7 33; 1 ~ 9/7 33 Anna Margrethe Dithmer, f. 23/11 04, † 2/7 38; 2 ~ 23/4 40 Anna Christine Dithmer, f. 16/6 16, † 30/7 70; F. Hans Heinrich D., Teglværkseier; M. Dorothea Sophie Boysen; [† 4/7 1876; (J. 429. 437; M. 154. 360; Fr. B. I. 88; Had. Joh. 59; Wulff. 43; K.-K. 1862 S. 23); Achelis II, nr. 8626; Had-His 9B, Tinglev; Fr.B. I, s. 88].

14. 18/10 1876. Peter Møller Johannsen, f. Abild 3/9 46; F. Peter Petersen J., Fæster; M. Marie Caroline Møller; St. Haderslev 67; C. 72; 1 ~ 14/11 76 Bothilde Beyer, f. 8/12 44, † 2/1 77; F. Jens B., Sognefgd.; M. Anna Petersen; 2 ~ 15/9 80 Marie Helene Jespersen, f. 3/8 57; F. Jesper Matthiesen, Gjæstgiver; M. Mette Helene Jessen; [† 14/3 1909].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1270 ff.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Tinglev Kirke, s. 1643-1657.