Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1528. Morsum paa Sild (Sylt – Morsum),

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1651; Kirkesproget var tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1526. Barthold Räms; [maaskee catholsk; (J. 549)].

2. 15 . . Carsten . . . . ; [(J. 549)].

3. 15 . . Nis (Keitum); [† 1571, druknede; (J. 549)].

(Udgaar her 4. c. 1571. Boy . . . . , fmtl. identisk med næste; [† c. 1574; (J. 549)]).

4. 1572 [Diak. St. Johs. p. Før 66] Boy Jensen (Lütke), f. p. Før c. 35; ~ Anna Jansen (Boëthius?); (mindst) 2 S.; see Etm.; A. Boëtius i Medelby; [† 4/10 1613; (J. 549; 566; Krafft. 402 L. 7-8; Pr.-Ber. 1826 S. 383 f.; Sl. Kb. Ud. 174 (Stamt.).)].

5. 1614. F. S. Johannes Boysen (Boëthius), f. c. 83; [† 1650; (J. 549 f.; Krafft. 402; Verm. Nachr. II. 687; Sl. Kb. Ud. 174 (Stamt.).)].

6. 1650 [Diak. Nybøl (T.) 36] Peter Lobedanz, f. Husum c. 03; F. Elert L., Rdmd.; St. i Rostock 22, i Kønigsbg. 25; P. Westervold (Nordstrand) 32; see Peter L. t. St. Johs. p. Før; Johan L., r. Cap. t. Fred. Mich. K.; [† 4/7 1656; (J. 508. 550. 666; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 289; Verm. Nachr. II. 687); Achelis I, nr. 1538].

7. 1657 [p. Cap. St. Johs p. Før . . ] Otto Lorenzen af St. Johs. p. Før, f. Alkersum; St. i Kønigsbg. 42; vist ~ . . . Christophersdtr. Schwiechel af Horsbøl; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 29/12 1701; (J. 550; C. lit. I. 336; Køn. Matr. I. 432; Verm. Nachr. II. 687); Achelis I, nr. 2103].

8. 1702 [Cap.* 92] Urban Flor, af St. Laurentii p. Før, Diak., f. Syderende 13/5 62; St. i Leipzig 86, i Wittenberg s. A.; ~ F. D. Anna Christine Lorenzen; (mindst) 1 S., 1 D.; see Martin R. F., Archidiak. i Tønder; J. Brodersen, Diak. i Læk; [† 19/1 1739; (J. 550; V. f. K. 2 R. V. 460); Achelis I, nr. 3615].

9. 22/11 1740 [Crtr. Preetz 36] Martin Ludolph Krohn, f. St. Annen 24/9 06; F. Franz K., P. i St. Annen; M. Anna Catharina Tetens fra Heide; St. i Jena 28, i Kiel 30; C. Friedrichstadt 32; Huslærer i Ekernførde 34; Hører i Preetz 35; ~ 18/4 36 Ursula Kathrina Bollmann, f. Kiel 1/3 08; F. Jacob Hinnrich B.; (mindst) 2 S.; [† 28/1 1781; (J. 550; F. 571 L. 4-2 n.; B. I. 159 L. 9-19; J. Brodersen: 289 f. 297 f.; Bruhn: Koldenb. 36 (Stamt.); Nied. F.-G. XIII. 7); Achelis I, nr. 5170, (II 6502 søn)].

10. 7/5 1781. Johann Gottfried Witt, f. Husum 19/4 53; F. Johann Jürgen W., Dreier; M. Maria . . . ; St. Husum t. Kiel 73; Secr. for Generalsuperintendent Adam Struensee 76-80; C. Gottorp 80; 1 ~ Rendsbg. 16/8 81 Marie Sophie Friderika Struensee, f. Brandenburg 27/1 63, † Morsum 17/8 87; F. Samuel S., Superintendent Brandenburg; M. Sophia Elisabeth Struensee; 1 S., 3 D.; 2 ~ 30/11 87 Magdalene Dorothea Sophie Laurop f. Bredsted 26/10 61, † Nienstedten 20/7 11; F. Hans Peter L., Kbmd.; M. Engel Christine Burchardt; 6 S., 2 D.; 3 ~ F. Sstr. Wilhelmine Magdalene Elisabeth Laurop fra Slesvig; fmtl. u. B.; [1792 Glückstadt; Nienstedten 17/7 1801-29; Medl. af Examenskomm. 92-17; R.* 25/12 27; † 14/4 1829; (J. 550; M. 698. 728; Lüb. 239. 373; Wulff. 3; Kordes. 386; Lüb. & Schr. 701; Alb. II. 579; A. f. S. u. K. IV. 107 f.; Pr.-Ber. 1829 S. 515, 1830 S. 243-49; N. St. M. X. 500 f.; Nied. F.-G. XIII. 55; B.-L.); Achelis II, nr. 6799, (nr. 8036 søn); P. Hennings].

11. 27/7 1792. Philip Andreas Rehhoff; [1795 Archidiak. Tønder; see Broager].

12. 28/10 1796. Peter Petersen; [1799 Sterup; see Burkal].

13. 11/12 1799, i. 27/4 00. Christian August Valentiner, f. Borne 21/3 74; F. Christian August V., P. i Elmshorn; M. Sophie Elisabeth Adriansdtr. Paulsen; St. i Kiel 91, i Jena 93; C. Glückstadt 96; ~ Dorothea Caroline Nuppemann; (mindst) 1 S.; [† 23/5 1817; (J. 550; M. 338; B. II. 369 L. 11-13; Wulff. 18. 49; Lüb. & Schr. 644; Pr.-Ber. 1817 S. 306 f., 1818 S. 51; K.- u. S.-bl. 1885 No. 31; Stamt. o. Fam. Valentiner (1888); Nied. F.-G. XIII. 119); Achelis II, nr. 7507, (nr. 8720 søn)].

14. 28/8 1817. Nicolaus Peter Lorenzen, f. Tolk 11/5 84; F. Hinrich Melchior L., P. i Tolk; M. Anna Salome Hinrichsdtr. Zeise; St. i Kiel 04; i Jena 08; C. Gottorp 14; [† 17/11 1817, før sin Indsættelse; (J. 550; M. 338; Wulff. 32; Pr.-Ber. 1818 S. 52; Nied. F.-G. XIII. 122); Achelis II, nr. 7985].

15. 30/12 1817. Rasmus Petersen, f. Ensted 28/10 83; F. Christian P., Ldmd. i Torp; M. Anne Catrine Martensdtr.; St. Flensbg. t. Kiel 06; C. Gottorp 10; [† 8/10 1858; (J. 550; M. 338; Fr. B. I. 54; Wulff. 31, II. 10; Pr.-Ber. 1821 II. 85); Achelis II, nr. 8026; Fr.B. I, s. 54].

16. 1859. Cai Friedrich Dame, f. Flensbg. 12/1 06; (Bdr. t. Wilhelm A. D., Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.); F. Kai Burchard D., Lysestøber i Flensbg.; St. Flensbg. t. Kiel 29 og 36; C. Gottorp 38; [# 1875; † Bøl 25/3 1883; (M. 338; Wulff. 58, II. 19; K.-K. 1862 S. 25); Achelis II, nr. 9051].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 549-550.