Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1521. Nykirke (Neukirchen),

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1701; Kirkesproget er tysk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1517) Johann Tilmann; (J. 541).

2. 15 . . Johann Torksen; (J. 541).

3. 15 . . Jochim . . . ; [1548 Klangsbøl; see der].

4. 1548. Nicolaus Thomæ; [fmtl. † 1568; (J. 541)].

5. 1568. Petrus Jannichius, f. Tønder; (Morbdr. t. J. Hennings t. St. Nic. p. Før); F. Jannick (el. Johan) Heichsen, Rdmd. i Tønder; M. Marine Negelsdtr.; maaskee St. i Wittenberg 56; ~ Cathrine Lützen; F. Popp L.; (mindst) 7 B.; see Etm.; [† 26/10 1600; (J. 541); Achelis I, nr. 241 (»Petrus Sleswicensis«); SdjyAarb 1963, s. 170].

6. 1600. F. S. Ludolphus Petri, f. her; St. i Helmstedt 96; ~ . . . . , fmtl. en Gdmds.dtr. fra Højer S.; (mindst) 1 S.; see Etm.; [† 1645; havde Jordbesiddelser i Højer S.; (J. 541; Krafft. 402; Cl. Rolfs. 375 Note); Achelis I, nr. 909; SdjyAarb 1963, s. 170].

7. 1645. F. S. Petrus Ludolphi, f. her; St. i Rostock 33; [† 1662; (J. 541; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1868].

8. 1663. Christian Eddow af Humtrup, f. 11/1 42; St. i Leipzig 60; (mindst) 2 S.; see Etm.; Peter L. E., Diak. i Horsbøl; [† 11/12 1686; (J. 541); Achelis I, nr. 2769].

9. 1687. F. S. Iddo Eddow, f. her; St. i Kiel 82; ~ . . . . ; (mindst) 1 S.; [† c. 1700; (J. 541); Achelis I, nr. 3504, 4821 (søn)].

10. 1700. Johan Heinrich Franzke, fra Stade (Stove), Mechlenburg; ~ Margaretha . . . ; (mindst) 2 S.; see Georg Albrecht F., Diak. i Sottrup; [† e. 1710; (J. 541; V. f. K. 2 R. III. 257 L. 9); Achelis I, nr. 3504 (kaldelsesår), 4962 (søn); PT 14:6 (1965), s. 132].

11. e. 1710. Leonhard Christian Fischer, d. Sønderbg. 30/3 79; F. Christian Arend F., Stadssekr.; St. i Kiel 98; [† c. 1750; (J. 541; V. f. K. 2 R. V. 463); Achelis I, nr. 4097; PT 14:6 (1965), s. 132].

12. 1751 [Diak. Læk 41] Johann Heinrich Braun, f. c. 08; ~ Ellen Eleonora Mercatus; (mindst) 1 S.; see Friedrich G. B. i Brede; [afsat 1753; † 12/12 69; (J. 492. 541; H. C. Carstensen. 48; J. Brodersen. 345)].

13. 1754. Jens Ingwersen; [1763 Øsby; see der].

14. 1764 [Fp. . . ] Nicolaus Clausen, f. Sterup; St. Flensbg. t. Gøttingen 55; C. Flensbg. 59; [† •/6 1780; (J. 541; Nied. F.-G. VIII. 119); Achelis II, nr. 6156].

15. 1780 [Galmsbøl, o. 9/7 79] Peter Christiansen Schmidt, f. Kollund, Bov S., 24/1 41; F. Chr. Christiansen S., Smed; M. Anna Jordt (Pedersdtr. Jovers?); St. Flensbg. t. Halle 62; C. Flensbg. 66; ~ Christina Dorothea Bent; F. Jost Diedr. B., Herredsfgd. Ugle hrd.; M. Christina Schulz; [† 2/6 1793; (J. 523. 541); Achelis II, nr. 6474].

16. 12/9 1793 [Hoge 91] Iwer Hansen, f. Brarup 9/2 66; F. Hans Iwersen, Ldmd.; M. Botilla Peters; St. Flensbg. t. Kiel 86; C. Gottorp 90; [# 1796; † 1805; (J. 541; 683; Wulff. 12); Achelis II, nr. 7306].

17. 1796. Andreas Christian Johannes Schmidt; [1800 Diak. Tønder; see Husby].

18. 15/4 1801. Peter Wilhelm Edlefsen, f. Tønning, Holsten, 30/6 74; (Bdr. t. Margrethe A. E. ~ J. N. Wildhagen i Store Vi); F. Edlef E., P. i Tønning; M. Marie Margrethe Sievers; St. i Kiel 93; C. Gottorp 99; ~ Christina Andresen; [1824 Horst i Holsten; # 55; † Wandsbek 23/9 1857; (J. 541; M. 340. 740; Lüb. 252; A. f. S. u. K. IV. 185 f.; Wulff. 22, II. 4); Achelis II, nr. 7561].

19. 22/12 1824 [Diak. Læk 12/2 22] Hans Jacobsen, f. Krakebøl, Humtrup S., 11/5 96; F. Christian J., Ldmd.; St. Husum t. Kiel 17; C. Gottorp 20; Rtr. Preetz 20; Medl. af d. slesv.-holst. Landsforsamling 48-51; [# 1850; atter cst. P. her 64; † 13/4 1864; (J. 492. 541; M. 340. 415; Fr. B. I. 60; Wulff. 36, II. 6; Volb. 59; Alb. I. 382); Achelis II, nr. 8375; Fr.B. I, s. 60].

20. 1850 [Lærer Kold. Latinsk. 44] Johan Edvard Emil Jensen af Fred. Trin. K., f. Hillerød 5/9 14; St. Horsens 34; C. Kbh. 40; ~ Tønder 18/2 52 Louise Christine Evers, f. 19/1 29, † 2/11 88; F. Tønnies E., Kbmd. i Itzehoe; M. Christina Margar. Kock; [# 31/5 1861; † 30/9 1865; (M. 340; Fr. B. III. 148; K.-K. 1862 S. 47; Ersl. S. I. 940; Vahl XIII. 64; Studenterjubilæum 1859. 1874; Hjelholt)].

21. 8/10 1861 [Cap. St. og L. Solt 7/10 59, o. 12/10] Christian Frants Henrik Sodemann; [fordrevet 1864; Emmerlev 5/3 64; see Clemensker].

22. 1864. Cornils Peter Cornils, f. Süderstapel 11/5 35; F. Cornils Peter C.; St. Altona t. Kiel 57, i Jena 58, Erlangen 58, Kbh. 60; C. Flensbg. 62; [# 1895, † •/2 1898; (M. 340; Wulff. 39; Volb. 59); Achelis II, nr. 10117].

———————————

 

 

No 1521b. Diakoner i Nykirke (Neukirchen).

[Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1701; Kirkesproget er tysk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 16 . . Christian Laursen Dithmer; [1606 Aventoft; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 541-42.