Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1282. Veierslev og Blidstrup,

Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 81; M. S. III.; L. P. B. 330; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/359; Vahls M. 97; Kbg. 1744.
———————————

1. (1555. 71). Jens Nielsen; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde det dengang temmeligt anseelige Antal af 15 Bind.

2. 15 . . Tjelden Nielsen; [† 1575].

3. 1575. Anders Thøgersen el. Thygesen; see 3 Etm.; [† c. 1600].

KS 3:2 (1877-80), s. 203.

4. 1600 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. (00)] Tillof Nielsen; ~ F. D.? Karen Andersdtr.; 2 ~ Etm.

5. (1608. 25) Christen Christensen Nykjøbing; vist St. i Kbh. (94); ~ F. E.; mindst 2 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; see C. Christensen i Frøslev-M.; G. Christensen i V. Vedsted; J. C. Wejerslev i Thorsager-B.; [„Boer han paa en streng og alfar wej, haffuer mange børn til schole och ellers och er udi stor Gield“. See Wendelbo Stifts Hist. 85].

F-P s. 133 (»Christiernus Christierni Morsianus«); KS 5:2 (1903-05), s. 547; 3:3 (1881-82), s. 746.

6. 16 . . Jens Christensen, f. i Han Herred; vist St. Nykjøb. M. 24; ~ F. E.

KUM I, s. 66 (»Ioannes Christiani f./Ianus Christierni f. Morsinus«).

7. (1648). Iver Pedersen Holst fra Sundby; (Bdr. t. Else P. ~ P. J. Ferslev i Liørslev-Ø.); maaskee St. Slag. 36; ~ Maria Pedersdtr. Friis; see Jens I. H. i Seierslev-E.-J.; [† 1675].

KUM I, s. 133 (»Ivarus Petræus«).

8. 13/1 1675**, o. 7/4, F. S. Jens Iversen Holst; [13/3 1703 Seierslev-E.-J.; see der].

9. 13/3 1703 [Miss. i Ostindien i 1 Aar] Balthasar Nissen af Vonsild-D., f. Haderslev; St. i Kiel 93, siden i Kbh. 97; 1 ~ Anna Cathrine Jørgensdtr. Wissing; 2 D.; 2 ~ Anna Margrete de Groth; 1 D.; 3 ~ Fred. Trin. K. 19/10 06 Birgitte Henningsdtr. Ermandinger, f. c. 69, † 6/11 61; 3 S., 1 D.; [† •/1 1732; susp. i nogen Tid som beskyldt for Anna Jensdtr. Damsgaard; slap ved Benægtelseseed; men maatte dog bøde 12 Rdlr. til Enker og 12 do. til Mag. Rogert; † i yderste Armod; Boet vurderet til 18 Rdlr. 5 Mk. 4 Sk., hvoraf 1 Rdlr. 1 Mk. 5 Sk. for hans 14 Bøger].

KUM II, s. 232 (»Balthazar Nissenus«); Achelis I, nr. 3911.

10. 28/3 1732, o. 21/5, Frederik Carlsen Ermandinger; [1745 Kragelund-F.; see der].

11. 15/10 1745, o. 10/11 [Aman. Aalbg. . .] Peder Pedersen Holm; [10/3 1757 Lundforlund-G.; see der].

12. 10/3 1758 [Louns-A. 22/8 55] Jesper Hansen Høyer; [23/5 1766 Harring-S.; see der].

13. 25/7 1766, o. 10/12, Aage Christian Hansen Irgens, f. Surendal, Trondhj. Stift, 30; F. H. I., Pr. og Sp.; M. Ludovica Kortholt; St. pr. 55; C. 21/2 58, l.; ~ 26/9 66 Anna Cathrine Haugaard; her 1 S., 2 D.; [1773 Enebak og Vestbye, Aggersh. Stift].

14. 28/7 1773, o. 5/11 [Skoleholder p. Grevskabet Vallø] Jens Poulsen Thoring (Thorning) af Brahetrolleborg-K., f. Jordløse 29/4 29; St. Od. 50; C. 15/12 55, h.; Hør. Kjøge 61–66; ~ 5/8 74 Dorothea Marie Christensdtr. Nandrup, f. 27/11 38, b. Ørding 25/8 94; F. C. Nielsen N. til Sindbjerggd. i Redsted S.; M. Sidsel Pedersdtr.; 1 S.; [# 1793; boede i Ørding 94, † s. A. el. senere].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 66; Kbg. Ljørslev (1776-1814) opsl. 68 (hustrus begr.).

15. 1/3 1793, o. 31/7, Jørgen Christopher Søltoft, f. Tusbøl, Brørup S., 57; F. Peder Bang Christiansen S., af N. Snede-E., Degn; M. Johanne Jacobsdtr.; St. pr. Aalbg. 76; C. 11/10 86, n.; ~ Cathrine Høyer, f. c. 70, † Eegsminde, V. Vandet S., 7/2 42; F. Laurits H., Foged i Thy; 2 S., 2 D.; see F. Hobe i Harring-S.; [# 30/12 1818; † 25/2 20].

16. 16/4 1819, o. 9/6, Severin Ahlmann Mossin; [7/12 1832 Ø. Snede; see der].

(1/3 – 27/3 1833. P. C. Kierkegaard; see Pedersborg-K.).

17. 27/3 1833, o. Kbh. 24/4, Carl Frederik Balslev; [2/4 1850 Ribe Dk.; see N. Broby].

18. 9/6 1850 [Cat. Kbh. Holmens K. 18/12 46, o. 10/3 47] Robert Frederik Lynch Top, f. Kbh. 31/12 04; F. Jstrd. Hans T., Postmstr. i Helsingør; M. Adolphine Christine Bille; St. pr. 24; C. 9/7 30, h.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 32; Overlærer ss. 34; Cat. ved Holmens K. 18/7 44; ~ Kbh. Holmens K. 5/11 42 Charlotte Cathrine Christine Fogh af Ferslev-V., f. 16/8 09; 1 D.; [# 11/3 1873; boer i Nykjøb. p. M.].

Elvius s. 567.

19. 18/5 1873 [o. Medhjelper hos sin Fader i Kold. 21/4 65, o. 21/6] Hans Schultz Gad af Kolding, f. Estvad 19/2 37; St. Kold. 56; C. 21/1 62, l.; Huslærer hos Provst Aleth Hansen i Ferslev-V.; ~ Kold. 13/6 74 Louise Grandjean Eiler af Leirskov-J., f. 12/10 37; (75) u. B.; [28/4 1879 Høirup].

Elvius s. 237.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Vejerslev Kirke, s. 861-869, Blistrup Kirke s. 870-884.