Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1045. Skjørping og Frær,

Hellum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; S. i K.; L. S.*; L. P. B. 508; M. S. III.; Lkm. 3/208; Kbg. 1701.
Anm. Seilstrup (Segelstrup) har i gamle Dage havt sin egen Kirke (Pont. Atl. 5/45).
———————————

1. (1545). Jens Nielsen; see A. J. Aalborg i Korup-U.; [† 1543(?); var her endnu 1545].

KS 7:3 (1957-59), s. 19.

1b. 1560 [Rtr. Vibg. 55] Oluf Jensen; [c. 1567 Aalborg Frue K.; see der].

2. (1568). Mag. Poul Pedersen Stub, f. Vibg.; F. P. S., Bgmstr.; Pr. (68. 80); ~ Mette Mortensdtr. Hvass af Vibg. Sortebrødre K., † 1580; 1 S., 3 D.; see N. M. Guldsmed i Skagen; Peder S. i Byrum-V.-H.; [† 1584].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; DV s. 360; LAV: Viborg Bisp, Breve C2-112, 5/8 1580; S. Aakjær: Viborg Købstads Historie, bd. 3, s. 797; KlitVen s. 60.

3. 1584. Jens Kjeldsen; maaskee St. i Kbh. (79); ~ . . . Jensdtr. af Skibsted-L.; [† 1602].

F-P s. 89 (»Johannes Childiani«).

4. 1602 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. c. 99] Gisbert Tønnesen Balkenburg, f. Aalbg.; F. T. B., Rdmd.; M. Anna Hansdtr. Lambertsen; St. i Kbh. (99); Pr. c. 40; ~ Gjertrud Rasmusdtr. Brochmann, † 29/11 53; (Sstr. t. Søren R., F. t. Anna S. B. ~ G. Svendsen i Hjørlunde); F. R. Sørensen B., Bgmstr. i Kjøge; M. Bodil Jacobsdtr.; [† 1646].

F-P s. 161 (»Gisbertus Antonii Alburgensis«); PT 2009, s. 138-139, 144-145; 11:1 (1940), s. 58.

5. 1646. Erik Mortensen Kjær*, f. c. 15; St. Aalbg. 37; Pr. . . ; ~ Kirstine Pedersdtr. Farstrup af Farstrup-A., † c. 55; 1 S.; 2 ~ Maren Lauritsdtr., † 00; B.; see 2 Etm.; [† 4/3 1699; fik en Kilde paa Kirkegaarden, hvortil Mange søgte, sat istand; see Pont. d. Atl. 5/45].

KUM I, s. 139 (»Ericus Martini«); PT 11:1 (1940), s. 58.

6. 7/8 1672*, o. 9/8 82**, F. S. Morten Eriksen Kjær, f. 4/3 50; St. Aalbg. 67; C. 29/7 69, h.; [† 1687].

KUM I, s. 343 (»Martinus Erici«).

7. 3/5 1687**, o. 14/8, Peder Nielsen Skyum af Skyum-H., f. 7/7 56; St. Thisted 78; C. 27/10 81, n.; 1 ~ F. Halvstr. Karen Eriksdtr. Kjær, f. her 71, b. 22/4 05; 2 ~ 14/2 07 Sophie Amalie Jensdtr. Mørch af Gjerding-B., f. •/2 81, b. 22/9 39; med begge 12 B.; see Etm.; J. F. E. Frostberg i Vindinge; [ 5/7 1729].

KUM II, s. 87 (»Petrus Nicolai Scydomæus«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 882; Hjørring byfoged nr. 180; Nygaards sedler: 1. hustrus begr., hans død, enkens begr..

8. 3/9 1729 [p. Cap.* 31/12 28, o. 1/4 29] F. S. Erik Pedersen Skyum, f. 14/4 97; St. pr. 16; C. 4/3 23, n.; 1 ~ Sophie Amalie Sørensdtr. Bering af Ørslevkloster, f. c. 86, † el. b. 24/2 47; 2 ~ 7/5 50 Cathrine Margrethe Berg, f. c. 18, † 27/9 62; 2 S.; [† 18/2 1758].

KUM II, s. 400 (»Ericus Schyomeus«, 19 år gl.).

9. 3/2 1758** [p. Cap. Brorstrup-R.-H. 13/3 50, o. 29/4; Aalbg. Frue K. o.s.v. 20/6 55] Niels Christian (Christensen) Krogh af Aalbg. Hosp., f. 15/12 22; St. Aalbg. 39, Bacc. 40; C. 17/9 42, n.; 1 ~ Anna Sophie Miller, f. 21, b. 25/5 39; 3 S., 1 D.; 2 ~ Margrethe Cathrine Jensdtr. Overgaard, f. Helligkildegd. 17/1 42; F. J. Jørgensen O.; M. Cathr. Maylund; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 10/2 1770; Enken gik fra Arv og Gjæld].

KUM II, s. 605, 610 (»Nicolaus Christian. Krog«, 19 år gl.).

10. 30/3 1770, o. 16/5, Peder Wandborg Lauritsen Wadum af Tørring-H., f. 17/4 45; St. Aalbg. 61; C. 8/9 68, n.; ~ 20/9 71 F. E., b. 19/5 95; 3 S., 3 D.; see N. V. Rømer i Hellevad-H.-Ø.; [† 11/11 1799].

KUM III, s. 215 (»Petrus Wandborg Wadum «, 16 år gl.).

11. 7/3 1800, o. 2/4 [Sønderup-S. 31/1 s. A.] Albert Philip Bregendahl; [11/6 1813 Skive-R.; see Kbh. Frelsers K.].

12. 29/10 1813, o. Aalbg. 23/4 14 [Klokker v. Aalbg. Bud. K. 3/7 07] Peter Christian Ravnkilde, f. Aalbg. 5/10 74; F. Hans R., Værtshuusholder; M. Johanne Nielsdtr. Ellitshøi; St. pr. 94; C. 26/4 99, h.; Hør. Aalbg., i. 3/11 00; Cant. 05; ~ 6/1 02 Cathrine Marie Mørch af Ferslev-D.-V., f. Kongerslev 79, † Aalbg. 10/1 49; 1 D.; [† 29/8 1817].

13. 24/12 1817 [Vadsø og Nesseby i Finmarken, Trondhj. St., 13/4 08] Johan Frederik Broust, f. •/5 72; F. Knud B., Forst. paa Opfostringshuset p. Chrhvn.; M. Marg. Sophie Bing; St. Kbh. 91; C. 30/4 98, h.; Miss. i Varanger 21/12 98, o. Kbh. 13/2 99; ~ Edel Dorothea Bjerregaard, f. c. 80, † Nibe 21/3 65; her 1 S.; [† 1/12 1818].

14. 14/4 1819, o. •/10, Hans Henrik Hansen, f. Stangerum ved Mariager 70; F. Hans H., Bde.; M. Ane Kirstine . . . ; St. Rand. 91; C. 17/7 10, l.; 1 ~ 27/10 20 Johanne Christiane Tilemann af Gjerding-B., f. 97, † 11/8 22; u. B.; 2 ~ her 23/10 29 Johanne Kirstine Møller, f. 11/1 07, † Kbh. 3/8 42; F. Christ. M., Gross. i Kbh.; M. Ane Marg. Pilegaard; u. B.; [† Søndagen 20/5 1838, da han stod færdig til, at gaae i Kirke].

15. 2/10 1838 [Sønderho 22/7 31] Peder Herschend Bøgh; [2/6 1849 K. Helsinge-D.; see der].

16. 30/7 1849 [Cat. Vordingbg. 27/11 40, o. 6/1 41] Gomme Carl Mønster af Assens o. Cat., f. 30/1 13; St. Nybg. 31; C. 7/7 36, l.; ~ her 19/7 50 Cathrine Christiane Frederikke Jørgensen, f. Vdbg. 1/8 29; F. Laurits J., Arbeidsmd.; M. Anna Larsen; 4 D.; [# 15/3 1864; boede 68 i Kbh.].

17. 21/5 1864 [p. Cap. Grevinge 12/11 51, o. 10/12] Frederik Gustav Emil Petersen, f. Jyderup 8/5 20; F. Rasmus P., Skllrr.; M. Anna Cathr. Neumann; St. v. W. 39; C. 20/1 47, h.; ~ Kbh. Holmens K. 19/9 54 Thale Caroline Margrethe Motzfeldt, f. Kbh. 2/7 22; F. Jstrd. Peter M., Dirctr. for den grønlandske Handel; M. Emilie Vilhelmine Ernst; 2 D.; [20/5 1873 Asmindrup-G.].

18. 1/8 1873. Niels Valdemar Ambrosius Jensen; 12/7 1878 Udby-Ø.; see Høiby Cap. p. l.

19. 4/9 1878 [Miss. v. Jacobshavn i Grld. 29/1 67, o. 27/3] Osvald Vilhelm Bøggild, f. Løgtved 5/8 39; F. Ove Henr. B., Skovrdr., siden Boghldr. ved Smiths Jernstøberi i Aalbg.; M. Caroline Schüerer; St. Aalbg. 59; C. 23/1 65, h1.; ~ 17/3 67 Caroline Henriette Fritzsche, f. 17/11 39; F. Carl Edv. F., Hofglashandler; M. Wilhelmine Schüerer; 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie: Oplysninger om Hellum herreds præster c. 1600-1656. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:1 (1940), s. 55-59.