Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 162. Brøndum, Siem og Thorup,

Hellum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/205; Kbg. 1646.
———————————
(Udgår her 1. 15 . . Mag. Poul Andersen; see Brøndum-H.).

2. 15 . . Jesper Christensen.

2b. 1535. Poul Jensen; see khist. Saml. 5/734; [var her endnu 1545].

KS 7:3 (1957-59), s. 19; 2:5 (1869-71), s. 734; (Wiberg havde fejlagtigt plasseret ham i Brøndum-H.).

2c. (1568. 84). Jesper Jensen; 1584 nævnes Jens Høg i Siem, maaskee identisk med Nr. 3; [† c. 1585].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 3:2 (1877-80), s. 204; 2:6 (1872-73), s. 620.

3. c. 1585. Jens Nielsen (Høg?).

4. 1599. Espen Jensen (Welling); St. i Kbh. (96); 1 ~ Maren Jespersdtr., † før 11; 1 D.; 2 ~ Dorthe Thøgersdtr., † c. 21–26; 1 S., 2 D.; 3 ~ Kirsten Jensdtr., boede 50 i Aalbg.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Søren Rasmussen, Bøssemager; [† 1638].

F-P s. 145 (»Esbernus Johannis Verling«); PT 10:5 (1938), s. 249-50.

5. 1638. Anders Jensen Gjerding af Gjerding-B.; St. Roesk. 34; ~ Kirstine Christensdtr. Resen; B.; 2 ~ Etm.; see J. A. Brøndum her; C. A. Resen i Laastrup-S.; I. Jensen og J. J. Rønneberg i Hersom-B.-K.; J. P. Bloch i S. og N. Kongerslev-K.; [† 1657].

KUM I, s. 121 (»Andreas Iohannis Gerding«).

6. 1657 [Rtr. Hobro 55] Bertel Andersen Schytte* af Skelund-V., f. 32; St. Aarh. 51; tit. Pr. 19/4 99; 1 ~ F. E., † 73; 2 ~ 9/2 81 Maren Jensdtr. Bloch, E. e. P. Byrgesen i S. og N. Kongerslev-K., og † 1/6 05; [† 13/10 1717].

KUM I, s. 229 (»Bartholus Andreæ«); Nygaards sedler: Død.

7. 26/9 1674*, o. 9/8 82**. F. Sts. Jørgen Andersen Brøndum, f. 2/2 43; St. Aalbg. 64; C. 14/8 66, n.; trol. 19/6 88 Margrethe Jørgensdtr., Kammerpige p. Lindenborg; [† c. 1700].

KUM I, s. 319 (»Georgius Andreæ Brøndomius«).
(Udgaar her, see Brøndum-H. 8. o. 10/9. Peder Hansen; ikke i M. S.)

9. 20/6 1701**, o. 24/7, Jens Pedersen Thornam, f. Sjælld. 74; (Bdr. t. Jacob P. T. i S. Gjørding-V.); F. Peter T., Rdmd. i Korsør; M. Margrete Jensdtr. Ørbech; St. Sorø 94, Bacc. 95; ~ Kbh. Frue K. 13/5 17 Anna Marie Christensdtr. Bergen; 1 S., 2 D.; see E. H. Brunow i Grinderslev-G.; [b. 8/2 1726].

KUM II, s. 202, 208 (»Ianus Thornammus/Thornam«); SB s. 217.

10. 8/3 1726, o. 8/5, Hans Christiansen Stevelin, f. Roesk. 29/7 87; F. C. S., Kbmd.; M. Lene Nielsdtr. Bonum; St. Kjøge 08, Bacc. 12; C. 13/6 13; Cabinetsp. p. Assendrup hos Grevinde Danneskjold-Samsø; O.; [druknede 28/2 1727 i en Dam ved Pg.].

KUM II, s. 334, 379 (»Johannes Christiani Stevelinus«, 21 år gl.).

11. 21/3 1727, o. 7/5 [Sygetrøster i Kbh. 3/1 25] Hans Pedersen Rosenkilde, f. Faabg. 28/10 95; (Bdr. t. Dorothea Sophie R. ~ A. C. Hassel i Huusby-V.); F. P. Jacobsen R., Raadstueskriver; M. Anna Jacobsdtr. Kypping af Svanninge; St. Od. 16, Bacc. 19; C. 23; Pr.; ~ Kbh. Holmens K. 26/11 27 F. Sstr. Anna Dorthea Christiansdtr. Stevelin, f. c. 90, † Vive 11/9 74; 4 S.; see Peter C. R. i Astrup-R.-A.; Etm.; Hans H. R. i Kongsted; [† 17/10 1758].

KUM II, s. 399, 423 (»Iohannes Rosæfontanus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 168.

12. 14/3 el. 17/3 1758**, o. 19/4, F. S. Niels Jacob Hansen Rosenkilde, f. 2/1 33; St. pr. 49; C. •/7 52; Brøndum-S.-T. 13/5 52*; Pr. 75; ~ •/7 59 Elisabeth Dorthea Bollesdtr. Mørch af Gjerding-B., f. 31/7 30, † 1/4 89; 3 S., 3 D.; see Bolle N. R. i Ellidshøi-S.; (J. H. Schibbye i Tversted-U.-B.); [† 26/3 1789; værdig og omhyggelig Sjælesørger; meget elsket; han med Kone og 2 Sønner døde af Forraadnelsesfeber (Typhus) og bleve begravede paa een Dag].

E. Brejls skifteuddrag: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Hellum hrd. nr. 17.

13. 31/7 1789 [Gjerding-B. 28/3 81, o. 15/6] Andreas Jungersen af Gjøl, f. 18/12 52; St. Aalbg. 70; C. 27/6 76, h.; Pr. 89; 1 ~ Aalbg. 28/11 81 Elisabeth Cathrine Andersdtr. Gjødvad, f. Aalbg. 7/10 54, † 15/1 96; (Sstr. t. P. Gjødvard i Lønborg-E.); F. A. Lauritsen G., Kbmd. i Aalbg.; M. Anne Kirstine Pedersdtr. Boller; 6 S., 1 D.; 2 ~ 14/8 96 Gedske Cathrine Nørager, f. p. Toftebjerggd. 22/12 69, † v. Kongsdal i Sjælld. 17/12 61; F. Mads N., Foged i Aars og Slet Herreder; M. Sophie Hedvig Andersdtr. Thorning af Gjøl; u. B.; see Jørgen H. A. J. i Bregninge-B.; Andreas Gjødvad J. i S. og N. Kongerslev-K.; [# 11/3 1818 som Cons.-Rd.; † 25/11 20].

E. Brejls skifteuddrag: Ålborg byfoged nr. 3545; Nygaards sedler: Hustrus dåb.

14. 3/6 1818 [Fuldmægtig i den kgl. Universitetsdirections Secretariats Cont. 5/1 11] F. S. Jørgen Holger Andreas Jungersen; [21/5 1828 Harridslev-A.; see Bregninge-B.].

15. 22/8 1828 [Apr.-Cap. i Gunderup-N. 27/4 27] Henrik Wederkinch Tetens; [19/12 1849 Romdrup-K.-V.; see der].

16. 20/2 1850 [p. Cap. Torrild-V. 8/3 43] Adolph Jeremias Møller Secher; [4/5 1857 Ingstrup-H.-A.; see der].

17. 1/8 1857 [p. Cap. Hobro-S. 16/1 46, o. 27/3, – 10/11 47; Bredsten-S. 28/2 48] Peter Estrup Jungersen; [30/11 1868 Ferslev-V.; see der].

18. 20/3 1869. Anders Sandøe Ørsted Petersen; Pr. 30/6 73; see Rudkjøb. o. Cat.; Sølvbr. 24/7 78. I denne Anledning modtog han ifølge Aalbg. Stiftstid. fra flere Sider Beviser paa, at hans humane Virksomhed som Præst og Provst paaskjønnedes. Beboerne og Provstiets Præster skjænkede ham Møbler og Lærerne en Fjedervogn. See Nat. Tid. 808.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie: Oplysninger om Hellum herreds præster c. 1600-1656. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:1 (1940), s. 55-59.