Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1111. Støvring (St. Nicolai K.), Mellerup og fra c. 1736 Støvringgaards Kloster.

[Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

K. 3/457; L. P. B. 193; P. 58; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/509; Kbg. 1733.
———————————

1. (1553). Palle (Palæmon) Pedersen; have været Tiggermunk; antog Luthers Lære; blev næsten el. over 100 Aar gammel; gav sig tilsidst i Rand. Hosp.; [b. Rand. St. Mortens K.; 23/10 1553 fik Lensmanden paa Drotningborg brev om »at han i 2 Aar skal give Hr. Palli i Støfring 1 Pd. Korn«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266.

2. (1567). Jens Rasmussen Tundboe; see R. Jensen i Ø. Tørslev-D.; [† 1605].

(1606 [vistnok p. Cap. Aarh. Dk. . .] Søren Pedersen Spahat, „a rusticis vocatus“; men Kaldelsen blev underkjendt af Kongen og Rigensraad).

3. 1606. Mikkel Madsen; [† 1629; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. •/4 1606].

KS 3:2 (1877-80), s. 747 (»Michael Matthiæ f.«).

4. 1629. Jens Nielsen Klog, f. Nykjøb. p. M.; St. Aarh. 26; ~ . . . . ; mindst 7 B.; [† 1677; Pg. br. 5/8 44].

KUM I, s. 77 (»Janus Nicolai Clogius, Nycop. in Cim.«).

5. 8/6 1677, o. 9/11, Jens Jensen Ryegaard; maaskee St. Rand. 61; ~ (trol.) Randers 27/2 87 Anne Margrethe Christiansdtr. Piper, f. c. 62; (Sstr. t. Frederik C. P. t. Randers Hosp., Moster t. Helene S. Guldager ~ R. P. Storm i Mørke-H. og Faster t. Peter C. P. i Udbyneder-K.); F. C. P., Bartskjær og Postmstr. i Randers; M. Sophie Pedersdtr. (2 ~ Anders Mogensen Grave, Hospforst.); 1 D.; 2 ~ Etm.; [† Mellerup Annexgd. 1/11 1693; Pg. br. 24/6 93].

KUM I, s. 300 (»Ianus Iani Mariagrius«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 2, 7; Nygaards sedler: Pg. br..

6. 7/9 1693, o. 22/12, Andreas Pedersen Maar; (fmtl. Farbdr. t. Dorthe Cathrine O. M. ~ S. W. Lyng i Ørsted-D., t. Otto O. M. i Magleby i Sjæll. og t. Cathrine Marie O. M. ~ J. O. Slet p. Seierø); St. Kbh. 90, Bacc. 91; ~ F. E., f. c. 62, b. 18/12 38; 1 D.; [† 15/12 1713].

KUM II, s. 173, 180 (»Andreas Maar/Andreas Petri Maar«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 32; Nygaards sedler: Enkens begr.; S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, 1925, s. 9.

7. 29/1 1714 [Fp. . .] Peder Nielsen Lund, f. Nestved 11/7 77; St. Nestved 00; C. 27/7 03, h.; ~ Kbh. Hel. G. K. 14/3 14 Anna Marie Jensdtr. Treschow, † Rand. 16/11 51; 1 D.; [† 30/4 1715].

KUM II, s. 260 (»Petrus Lund Nicol. fil.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 34, 76.

8. 10/8 1715 [Skp. . .] Christen Mortensen Herløv af Aarh. Dk., f. Kors. 22/8 73; St. Aarh. 90; C. 23/8 93, h.; ~ Kirstine Christensdtr. af Tvede-L., b. 19/2 38, E. e. 1) C. Riber; 2) C. J. Printzsler, begge i Tvede-L.; u. B.; [† 15/5 1730].

KUM II, s. 175 (»Christiernus Martini Herlovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 44.

9. 7/6 1730, o. 8/9, Christopher Nielsen Kellermann; [25/2 1746 Harridslev-A.; see der].

10. 11/3 1746 [Miss. i Grld., o. 7/5 40] Henrik Wetzel (Wedsel), f. Nestved 11; F. Væver; St. Kbh. 33; C. 25/10 36, l.; 1 ~ 18/3 40 Anna Marie Hammelev, † Christianshaab, Grld., 41; 2 ~ Gjertrud Maria Koch, b. 26/5 58; 3 ~ 59 Sophie Poulsdtr. Faber af Voer, f. c. 35; u. B.; 2 ~ S. C. Heegaard i Nordby p. S.; [† 31/5 1760].

KUM II, s. 544 (»Henricus Wetzel«, 22 år gl.).

11. 22/8 1760. Hans Hansen Søegaard; [14/11 1760 Harridslev-A.; see der].

12. 27/2 1761 [r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 4/7 49] Jesper Christensen Lund af Haasum-R., f. 4/4 21; St. Vibg. 39; C. 26/1 44, n.; p. Cap. Hem-H.-D. 30/12 46, o. 8/3 47; 1 ~ 50 Maren Brandt Johansdtr. Assels af Hem-H.-D., d. 4/10 19, † 18/2 51; u. B.; 2 ~ 16/3 52 Karen Holm, † 21/11 s. A.; 2 D.; 3 ~ 20/9 54 Johanne Cathrine Johansdtr. Mehl, f. 28 el. 31, † Vibg. 29/3 93; F. J. M., Juveleer og Hospforst. i Vibg.; M. Maren Mouritsdtr. Gram; vist 3 S., 7 D.; [† 23/3 1776; en exemplarisk Præst; omhyggelig for sine Menigheders Opbyggelse; tillige en flittig Samler, som efterlod et berømt Manuscript, indeholdende bl. A. en Samling af genealogiske Tabeller].

KUM II, s. 602 (»Iaspar. Lund«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 771, 1030.

13. 5/6 1776, o. 17/7 [Hør. og Cant. Rand., tillige Degn i Hosp. ss.] Niels Thomsen Hee; [30/12 1796 Harridslev-A.; see der].

14. 30/12 1796 [Borum-L. 5/4 93] Søren Wedege Brøchner; [30/9 1818 Harridslev-A.; see der].

15. 24/2 1819, o. 15/5, Jørgen Christopher Bang; [24/6 1837 Skjævinge-G.; see der].

16. 26/9 1837 [Helnæs 9/3 32] Hans Jacob Potter, f. Kbh. 6/8 02; F. Thomas P., født i Skotland, Gross.; M. Inger Dorothea Hertz; St. Roesk. 20; C. 20/4 27, l.; p. Cap. Flemløse 3/9 28, o. 10/10; Oure-V. 9/10 29; O.; [# som sindsvag 14/1 1851; † Hors. 28/7 66].

17. 1/5 1851, o. 12/6 [c. Adj. Vibg. 16/10 41; Adj. ss. 26/11 42] Martin Nicolai Hagemann, f. Vibg. 6/8 15; F. Jacob H., Kbmd., Hospforst., Aman. og Kirkeværge; M. Anna Lorentze (Laurentia) Petrea Grundahl; St. Vibg. 33; C. 6/11 39, l.; ~ 30/7 42 Marie Sophie Georgine Dahl, f. 4/8 18, levede 68 i Kbh.; F. Hans Aug. D., Møller i Holløse i Sjælld.; M. Hanne Agathe Smidth af Aastrup; 2 S., 5 D.; see J. S. Mollerup i Liørslev-Ø.; B. L. Paludan-Müller i Vadum; Hans Andr. Christ. H., cd. th. 77/2; [† 13/2 1858].

Sixhøj nr. 1669, 1646.

18. 30/4 1858, o. 4/8, Hans Christian Slamberg, f. Kbh. 26/4 16; F. Hans Mich. S., Skibsfører, senere Krydsbetj. i Aalbg.; M. Lovise Charl. Kofoed; St. Aalbg. 34; C. 24/4 45, l.; 1 ~ 17/4 51 Vibekke Ragnhilde v. Haffner, E. e. Cptlieut. Christien de Krieger, som sprang i Luften med Linieskibet „Christ. d. VII.“ •/4 49, f. 3/5 15, † 10/4 62; F. Generallieut., Khrre. Joh. Wolfgang Reinhold v. H., Generalkvarteermstr.; M. Marg. Kaasbøl; 1 S.; 2 ~ 24/5 67 Johanne Marie Severine Rindom, f. Kbh. 5/7 39, † 20/4 70; F. Jstrd. Peter Christ. R., Contoirchef og Hovedkass. ved det kgl. Theater; M. Johanne Marie Severine Risom; (68) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.