Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 555. Jersi og til 1816 Sølrød, efter den Tid Kirkeskjendsved,

Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/228; L. P. B. 75; K. M. 184; Lkm. 366; M. 96; Kbg. Jersi 1747, Sølrød 1752, Skjendsved 1646.
Anm. Skjendsved var tidligere Annex til Haudrup, som ved Rescr. 28/2 1812 fik Sølrød til Annex.
———————————

1. c. 1579. Hans Christensen; [† 25/5 1583].

2. o. 3/5 1583 [Hør. Roesk. . . ] Jacob Christophersen; ~ 83 F. D. Ellen (Helene) Hansdtr., f. Kolding •/7 53; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; Sønnen var fmtl. Hans Jacobsen Jersin, f. 1586, Sp. t. Hedrum i Aggersh. St.; [† 7/6 1587].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; NST 17 (1960), s. 114-115; P. Otzen, se nedenfor; DanKir, bd. 3, s. 1100 (se nedenfor).

3. o. 31/8 1587 [Hør. Roesk. . . ] Dines Jensen Jersin, f. Staurby, Veilby S., 61; (Bdr. t. Niels J. R. t. Roesk. Frue K.); St. 85; ~ 87 F. E.; 1 S., 3 D.; 3 ~ Etm.; see Jens D. J. t. Kbh. Frue K.; [† 2/2 1603; hans Navn findes paa Prædikestolen, som han skjænkede 93; Stammefader til Slægten Jersin].

FS nr. 262 (»Dionysius Johannis Staurboensis«); F-P s. 105; NST 17 (1960), s. 113-115; KS 4:2 (1891-93), s. 517; P. Otzen, se nedenfor; DanKir, bd. 3, s. 1100 (se nedenfor).

4. 1603 [p. Cap. Høielse c. 01] Peder Andersen Mand, f. 78; ~ 04 F. E., † •/11 07; 2 ~ Margrethe Pedersdtr.; 4 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see A. P. Minke el. Mand, r. Cap. i Stege; [† 1634; Pg. br. 05].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir, bd. 3, s. 1100-1101 (se nedenfor).

5. 1631** [p. Cap. Herfølge-S. c. 27] Andreas Svendsen, f. Græselle i Halland 90; St. Lund 21; Hør. Nykjøb. i S. c. 21; ~ F. E.; [† P. 15/4 1657; see Hundrup, Lærerstanden v. Metropsk. S. 94]

KUM I, s. 49 (»Andreas Svenonis Hallandus«); PT 3:3 (1894), s. 284-285 (gælder også 6 og 7); P. Otzen, se nedenfor; (han er forvekslet med A. S. i Soderup-E.); DanKir, bd. 3, s. 1100-1101 (se nedenfor).
6. 16 . . Udgår her, var Cap. [Hør. Kbh. (32)] Hans Nielsen, f. Thisted; [† c. 1647].
7. k. 11/2 1647 Udgår her, var Cap. [p. Cap.*, o. 2/7 45] Jørgen Lauritsen (Pannisylvius).

8. o. 27/4 (14/7?) 1657**. Mads Mikkelsen Buttrup; St. Kbh. 43; ~ Anna . . . , † 07; [† 27/6 1670].

KUM I, s. 177 (»Matthias Michaëlis«); PT 3:3 (1894), s. 284; P. Otzen, se nedenfor; KUM I, s. 177 (»Matthias Michaëlis«).

9. o. 3/8 1670. Cai Mikkelsen Carstens, fra Kjerteminde; St. Od. 60; ~ Johanne Wognsdtr. af Vallensbæk, † 27; 3 S., 1 D.; [† 1697].

KUM I, s. 279 (»Cajus Michaëlis Kartemundanus«); P. Otzen, se nedenfor.

10. 10/4 1697 [vistnok Rtr. Kjøge] Mag. Jens Jensen Kaalund af Herfølge-S., f. 26/5 63; St. pr. 84; Mag. . . . ; ~ 20/12 97 Else Marie Eggers, f. 28/7 74; F. Johan E., Bgmstr. i Holbæk; M. Marie Sørensdtr. Louman; 4 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see M. F. Bircherod i Høielse-L.; Hans V. J. K. i Vorbasse-G.; [† 30/12 1721].

KUM II, s. 128, 330 (»Ianus Iani Caalund«); DanKir, bd. 3, s. 1091-92 (se nedenfor).

11. 20/2 1722 [Hør. Kbh. 16] Mag. Bartholomeus Christian Andersen Schytte af Lynge-B., f. 6/6 92; St. Sorø 08, Bacc. 13; C. 19/7 13, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/6 14 – 25/9 16; Mag. Kbh. 30/7 16; 1 ~ 23 F. E., † 18/8 43; u. B.; 2 ~ 44 Magdalene Cathrine Enevoldsdtr. de Falsen, E. e. H. L. Tulle i Hjørlunde, f. 13/12 23, † 25/5 09; F. Cfrrd. E. de F., Bgmstr. i Kbh.; M. Mette Christine Christensdtr. (Sørensen); 1 S.; 3 ~ A. Riegelsen, Nr. 13 her; [† 13/9 1745; gav 20 Rd. til de Fattige].

KUM II, s. 331, 379, 404 (»Bartholomæus Christianus Toxotius/Schytte«, 16 år gl.); SB s. 232; KS 3:4 (1882-84), s. 516-517; Borchs K. nr. 115; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 318, Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 41; DanKir, bd. 3, s. 1092 (se nedenfor).

12. 26/11 1745, o. 8/2 46, Johannes Johansen Steenloos af Bregninge-S., f. c. 11; St. Od. 33, Bacc. 35; udenlands 40–42; C. Kbh. 17/7 45; ~ Nicolaj kirke 30/11 46 Mette Aagesen, † Holtug Pg. 24/10 80; F. Peter Aa., Rgmtskvartermstr.; 2 S.; [† 5/10 1755; W. 2/420; N. 57; Pg. br. •/7 51].

KUM II, s. 545, 558 (»Iohannes Steenlosius«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 5377; Helk II, s. 254.

13. 21/11 1755 [Ø. Skjerninge-H. 24/10 24**] Anders Pedersen Riegelsen, f. Kbh. 23/9 89; F. P. R., Kbmd.; M. Marie Jørgensdtr.; St. pr. 08, Bacc. 09; C. 13/6 13; 1 ~ Kbh. Frue K. 12/8 28 Eleonore Christine Lange; F. Johan L., Forp. p. Sorø Ladegd.; 2 ~ 19/7 48 Magdalene Cathrine Enevoldsdtr. de Falsen, E. e. B. C. A. Schytte her, † Kbh. 25/5 09; her 1 S., 2 D.; [† 14/3 1763; stiftede flere Legater].

KUM II, s. 330, 337 (»Andreas Riegelson Petr. fil.«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 50.

14. 25/2 1763**, o. 23/3 Laurits Hansen Gammerød*, f. Gammerød, Borup S., 37; F. H. Pedersen, Ldmd.; M. Cecilie Ramsøe; St. Roesk. 57; C. 9/7 61, l; Jersi-S. 8/5 62*; ~ 21/8 72 Marie Sophie Schnidtler, f. Trondhjems Stift 4/5 40, † 30/12 99; 2 S., 2 D.; see Etm.; [# 5/4 1816; † 17/2 21].

KUM III, s. 170 (»Laurentius Gammerød«, 20 år gl.); DanKir, bd. 3, s. 1100 (se nedenfor).

15. 1/5 1816 [p. Cap.* 5/10 98, o. 9/11] F. S. Hans Gammerød*, f. 4/5 73; St. Roesk. 90; C. 14/7 97, h.; ~ 15/6 22 Mette Kirstine Christophersen, f. c. 95, † Roesk. 10/7 65; F. Brygger og Brbr. i Ringsted; u. B.; en Pleiedtr. ~ Etm.; [† 26/8 1851].

16. 25/11 1851, o. 10/12, Adam Vilhelm Holm; [2/11 1868 Gladsaxe-H.; see der].

17. 26/1 1869, Adolph Emil Fritz; [see Almind-V.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Provst Povl Otzen i Jersie: Blade af Jersie Præstehistorie, Roskilde Dagblad 10., 13. og 15. juni 1949.
Schilbred, C. S.: De eldre generasjoner av slekten Jersin. Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. 17, 1960, s. 113–128.
Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Jersi kirke, s. 1093-1101; Solrød kirke, s. 1082-1092; Kirke-Skendsved Kirke, 1102-1111.
Sommer, F. C.; Er Præsten Anders Svendsen i Soderup Stamfader til Slægten Hvass? Personalhistorisk Tidsskrift, 3:3 (1894), s. 281-286.