Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 921. Rind og Herning,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; H. 3/285; S. i K.; R. M.; Lkm. 6/373;  L. S. v. W.; Kbg 1723.
———————————

1. c. 1518. Dominicus  . . . , i 36 Aar; tillige Foged i Hammerum H.; siges i L. S. v. W. at være bleven afsat af denne Grund, men dog at have været saaledes elsket af Sognefolkene, at de længe efter samlede sig omkring ham, snart paa Kirkegden., snart paa Marken, for at høre hans Præd., og viste sig meget gavnmilde mod ham; men er maaskee forvexlet med Nr. 3.

2. c. 1554 (1568?). Hans Jensen i 35 Aar; [† 6/9 1602 (»døde Her Hans vdi Rinds og Hierning«)].

Hegelund I s. 389, II s. 226; KS 3:2 (1877-80), s. 210.
(Udgår her. Se nr. 4.) 3. c. 1589. Anders Jensen Dolmer i 41 Aar; [Afsat c. 1630 for sine Aarsager; men var elsket af Sognefolkene, som forlangte ham tilbage].

3. k. 9/1 1603, o. 13/7, Anders Madsen Nørlund; i 31 Aar; ~ . . . . , fmtl. † før 35; (mindst) 1 S.; [afsat 22/12 1635 formedelst Leiermaal med Kirstine Jensdtr.; havde i 35 en voksen Søn ved Navn Mads Andersen; Ejeren af Herningsholm, den østrigske friherre Siegfrid von Rindscheid, der fra 1593 var kirkeværge, idømtes 1609 livsvarigt fængsel for bl.a. forstyrrelse af kirkefreden og hindring af afholdelse af gudstjeneste. Han havde hindret den lovligt kaldede Anders Madsen i at blive ordineret, hvorfor sognene i trekvart år var uden betjening og dét netop i pestens tid (1602), hvorved omkring 60 mennesker døde uden at kunne skrifte. Trods forbud fortsatte von Rindscheid sine chikaner og nægtede at udlevere kirkenøglen, så Anders Madsen gentagne gange måtte prædike og foretage dåb på kirkegården, i våbenhuset og i Herning by.].

Hegelund I s. 406, II s. 235; DD VI, s. 365 og VII, s. 31-32; KS 5:2 (1903-05), s. 557 og 2:6 (1872-73), s. 546; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 10-12; DanKir bd. 18, s. 467 (se nedenfor).

4. vistnok k. 22/12 1635. Anders Nielsen Dolmer, fmtl. af Gjesing-N.; St. Aarh. 30; [† før 1661; »Hr. Anders Nielsen, sognepræst i Rind og Herning« fik 1/7 1641 bevilget nogen Tømmer til istandsættelse af præstegaardens bygning, som er helt brøstfældig; 8/6 1642 og 30/9 1647 »Hr. Anders Nielsen Dolmer, sognepræst til Rind og Herning«].

KUM I, s. 102 (»Andræas Nicolaus Giesingius«); KB bd. 22 (1640-41), s. 509 (1. juli 1641); Viborg Landstings Dombog C, 8/6 1642 (f. 82), 30/9 1647 (f. 53).

5. o. 26/3 1657**. Christen Christensen Winding af Vinding-V., f. 19/10 26; St. Vibg. 51; ~ Ane Lauritsdtr. af Kragelund-F.; (mindst) 1 S., 1 D.; [† c. 1663; var Sp. her 1661].

KUM I, s. 234 (»Christiernus Christierni Winding«); Sixhøj nr. 259; Kh 1661, s. 133 (»Christ. Christ.«); Hids herreds tingbog (1677-80), f. 249, 252, 2/12 1679.

6. E. f. B. 2/1 1664. Ulrik Christensen Helt; (Bdr. t. Laurits C. H. i Søllested-V.); St. Vibg. 60; Pr. . . ; ~ Anna Marie Madsdtr.; see Christian U. Helt i S. Gjørding-V.; [† 1707].

KUM I, s. 286 (»Uldaricus Christiani Holstepont.«); Sixhøj nr. 363; Nygaards sedler: Død.

7. 3/6 1707 [Cap. i Land, Aggershuus St., 98] Gongolphus Bonsach, d. 29/4 66 Christiania; F. Baard Bonsach, Guldsmed; M. Bodil Nielsdtr.; St. Christiania 86; ~ Beate Sophie Meyer, b. 13/4 1741; [† 1722].

KUM II, s. 146 (»Gangolphus Broderi Bonsack«); Nygårds sedler: Forældre mm., enkens begr.

8. 28/12 1722, o. 25/5 23, Vitus Pedersen Bering af Verninge-K., d. 19/9 94; St. Od. 13; C. 18/5 16, h.; Pr. 34–54; ~ paa Rødslet 4/10 24 Elisabeth Lauritsdtr. Lassen af Karby-H.-R., f. Ikast 07, † Gylling 29/4 86; 4 S., 2 D.; see Peder L. V. B. i Gylling; P. J. S. Bering i Ikast; [† 8/9 1766; byggede Pgden. 31; ordnede Skolevæsenet; gav (26/1 53) 100 Rdlr. til Fattige; Eptph.; Hustrus Lgst. i Gylling K.].

KUM II, s. 370 (»Vitus Petri Bering«, 20 år gl.); Verninge, s. 146; DanKir bd. 16, s. 2835-36 (Gylling kirke).

9. 31/1 1750**. Dines Jensen Hjersing, tillige Sp. i Sunds; [4/7 1756 Ørslevkloster; see der].

10. 20/5 1763*, 3/6 64**, o. Vibg. 15/8, Mogens Ottesen Lassen af Sneibjerg-T., f. 35; St. Vibg. 55; C. 11/12 58, h.; Pr. 96–02; ~ Snejberg 19/9 66 Kirstine Marie Johansdtr. Koch af Sneibjerg-T., d. 13/1 52, † Ø. Høgild 3/12 27; 4 S., 2 D.; see Otto F. L. i Kollerup-S.; 1 S. døde som Fattiglem i Rind; [# 22/2 1805, † Ø. Høgild 23/11 26; anlagde Haven, hvori endnu findes 1 Egetræ og 1 Kastanietræ fra hans Tid].

Sixhøj nr. 1217; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 40; Nygaards sedler: Børn, enkens begr.; Kbg. Snejbjerg (1750-1799), opsl. 6, 33.

11. 12/7 1805 [p. Cap. Høislev-D.-L. 21/11 98, o. 10/4 99] Andreas Listo Høeg; [29/12 1812 Romdrup-K.; see Ugilt-T.].

12. 11/12 1812 [p. Cap. Udby 27/1 09, o. 6/3] Morten Thomsen Næblerød; [9/6 1827 Vilslev-H.; see der].

13. 29/8 1827 [p. Cap. Ribe Dk. 21/1 24, o. 14/3] Peter Tang; [10/7 1841 Velling; see der].

14. 19/9 1841 [N. Gjørding-V.-B. 9/2 36] Peter Sveistrup; [27/4 1852 Høien-J.; see der].

15. 7/5 1852, o. 4/6, Ely Sophus Falkenskjold; [5/5 1857 N. Nissum; see Tem].

16. 23/5 1857, o. 10/7 [Skllrr. Asminderød. 18/1 42] Johan Jørgen Boye; f. Kbhs. Vesterbro 1/4 14; F. Adolph Engelberg B. („den holbergske Boye“), Fuldmægtig under Finantsdirct.; M. Ane Marie Holm; St. Kbhs. Bdgsk. 33; C. 6/11 40, h.; ~ Frederiksbeg 30/3 42 Hanne Sophie Møller, f. Kbh. 26/3 14; F. Cpt. i det borgl. Artillerie Daniel Peter M., Urtekrmr. i Kbh.; M. Susanne Sophie Henriette Beutler; 3 S., 5 D.; [3/4 1869 Ingstrup-H.-A.].

17. 2/7 1869 [Cap. p. p. Everdrup 20/10 61, o. 4/12] Peter Henrik Kastrup, f. Skaderedegd., Haldagerlille S., 27/6 21; F. Jstrd. Johan Jacob K., Landinsp.; M. Sophie Frederikke Hansen; St. Kold. 41; C. 14/1 50, h2.; Skllrr. i Stavreby, Jungshoved S., 20/11 51–61; ~ Gjentofte 8/12 51 Caroline Amalie Worsøe, f. Kbh. 18/5 27, † Kongsted 9/4 95; F. Hector Frederik Janson W., Hørkmr., siden Veier og Maaler; M. Ane Margrethe Fontain; (70) 3 S., 2 D.; [1/3 1879 Kongsted; # 98; † Kbh. Sygehjem 4/6 1900].

KoldStud s. 200-201.
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 20 . . , Rind Kirke, (endnu ikke udgivet), Herning Kirke (d.æ.), s. 467-482 (udg. 2000).