Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 446. Hjembæk og Svinninge,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/38; L. S. 1/4; M. S. 1-a/176; K. M. 186; L. P. B. 156; Lkm. 1/4011;
M. 81; Kbg. Hjembæk 1643, Svinninge 1736.
———————————

1. 1525. Peder Jensen, f. Kjøge; Pr. c. 28; [† 1544].

2. 1544. Mikkel Mogensen, Formandens Svoger; Pr. c. 52; see Etm.; [† c. 1568].

3. 1568. F. S. Mogens Mikkelsen; Pr. 83; [levede endnu 1601].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

4. 1605. Niels Troelsen el. Torbensen, i 12 Aar; maaskee St. i Kbh. (97); ~ 11 Karen Mortensdtr., f. c. 84; 2 ~ Etm.; [† 1617; Lgst.].

F-P s. 156 (»Nicolaus Trugilli«); KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 4, s. 703 (se nedenfor).

5. o. 10/9 1617. Hans Svendsen Kundbye, fmtl. af Kundby; St. 12; 1 ~ F. E., † 6/9 37; 2 ~ (45) Mette Jensdtr.; 2 ~ Etm.; med begge 1 S., 1 D.; [† 19/2 1650; hans Navn paa Kirkeklokken 1634; Lgst.].

KUM I, s. 4 (»Iohan. Svenonius Kundbj.«); PT 8:6 (1927) s. 184; Kopskatten 1645, opsl. 12; DanKir bd. 4, s. 703, 703-04 (se nedenfor).

6. o. 20/3 1650 [? p. Cap.* (47)] Christen Mortensen; vist St. Randers 39; Pr. (61); ~ 8/12 50 F. E.; [† 20/7 1670]

KUM I, s. 151 (»Christiernus Martini«).

7. 22/7 1670, o. 3/8 [Rtr. Kallundbg. 67] Mag. Niels Jacobsen Sperling af Od. St. Knuds K., f. 22/9 33 el. 34; St. Od. 53, Bacc. 56; Rtr. Holbæk 62; Mag. Kbh. 31/7 63; c. Pr. 77; 1 ~ Holbæk 31/1 64 Kirsten Sørensdtr. May af Holbæk-M., d. 6/1 40, † 11/2 78; 3 S.; 2 ~ 11/8 80 (Bev.) Kirstine Sørensdtr., † 5/11 87; 2 S.; [† 8/5 1694].

KUM I, s. 241, 263, 321 (»Nicolaus Iacobi Sperling«); Kbg. Holbæk (1633-89 V) opsl. 57 (vielse), (1634-99 F) opsl. 30 (hustrus dåb), børn sm. st.: 223 (Jacob 13/11 1664), 230 (Helvig Marie 25/4 66), 233 (Catrine 25/4 67); PT 7:1 (1916), s. 43 (2. vielse), 9:1 (1928), s. 121, 269 (Bircherods Dagbg.).

8. 19/5 1694. Mag. Hans Zachariesen el. Rasmussen Schytte; [17/4 1706 Snesere; see der].

9. 6/5 1706. Mag. Johan Svendsen Høier, f. Trondhj. 79; F. S. Petersen H., Bgr. og Kbmd. i Trondhj.; M. Mille Andersdtr. Riber; St. pr. 97, Bacc. 98; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ Cathrine Elisabeth v. Møhlen, f. c. 78, † 4/7 32; 4 S., 3 D.; see Johan J. H. i Ry; [b. 10/8 1729].

KUM II, s. 229, 233, 310 (»Iohannes Svenonis Høyer«); han var ikke »af Magleby-H.«; NST 16 (1958) s. 323 (uddr. af faderens skifte); Skifte efter hustrus halvbroder Anders A. Riber 1724, hvor Mag. Johan Høyers børn, præst i Hjembæk i Sjælland, er arvinger; Kbg. Hjembæk (1643-1774), s. 122, opsl. 62 (begr.).

10. 19/9 1729, o. 9/12, Jens Jørgensen Bech, f. Rørbæk, d. Snodstrup 30/11 03; (Bdr. t. Else J. B. ~ J. P. Hasse i Butterup-T.); F. J. Olsen i Rørbæk, Sognefoged; M. Christine (Kirsten) Jensdtr. (~ 2 m. Peder Jensen Vidsted), Mormdr. t. C. C. Hegelund ~ J. Sørensen i Stadager-K.); St. Hlh. 22; C. 24; c. Pr. 71; 1 ~ Gjertrud Marie Juliane Schultz, f. c. •/11 15, b. 21/9 35; F. Oberstlieut. Philip Christian S.; M. Agnethe Hansdtr. Fuglede (Sstr. t. Peder H. F. i Værslev-J.); u. B.; 2 ~ 3/5 37 Birgitte Sophie Kinch, f. Vordingbg. 14/9 96, † 27/5 69, E. e. Anders Pedersen, Kbmd. i Vdbg.; F. Christopher Pedersen K., Kbmd.; M. Karen Nielsdtr. Raun; u. B.; 3 ~ Petrea Antonette Wissing af Værslev-J., f. 21; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 15/6 1774; „Har siden 30 ved Pgden. anlagt en Hauge af 400 Alens Længde og lige saamange i Breden; deri har han plantet en Hesselskov og Humle Hauge, to Rader Poppel-Piil, 14 Valnød- og 13 Morbærtræer, Popel-Piil 1050, andre Piile 400; desforuden Lysthauge meg 12 Taxt Pyramider, en Taxt-Hække af 40 Alens Længde, en Ligustrum Hække, Lyst-Huuse af Linde-Træer og tvende Bue-Gange af Linder, den ene 48 og den anden 24 Alen lang, med Videre, som er i fuldkommen Stand; det var at ønske, at Efterkommerne ej allene vilde continuere og holde samme Stand, men endog at andre Geistlige ved deres Præste-Gaarde vilde følge hans Exempel; hvorfor dette saa vidløftig er anført“ (Pont. Atl. 6/184); Eptph. over 2. Hustru i Vordingborg K.].

KUM II, s. 444 (»Ianus Bech«, 19 år gl.); Hlh. s. 88 (stedfar opgivet som far); Kbg. Snostrup (1645-1806) opsl. 54 (dåb); Kbg. Hjembæk (1643-1774) s. 151, opsl. 76 (1. hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns amt, nr. 121, 171, 280, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 2, 55, 63, 68; Hirschs Saml.: Schultz, opsl. 258-259; DanKir bd. 6, s. 191 (Vordingborg Vor Frue kirke).

11. 3/8 1774, o 7/10, Christian Bylow Nissen, f. Lorup 12/1 43; F. Cclrd. Christopher Ditlev N., Communitetsforv.; M. Mette Magdalene Drejer; St. Hlh. 62, Bacc. 63; C. 15/10 66, h.; Pr. 82; ~ 4/8 75 F. E., b. 31/10 11; u. B.; [† 29/5 1813].

KUM III, s. 223, 239 (»Christianus Bülow/Bylow Nissen«, 20 år gl.); Hlh. s. 108.

12. 3/1 1814, o. 29/4, Erhard Christian Basse*, f. Frijsenborg 4/12 82; (Bdr. t. Niels F. B. i Tamdrup); F. Niels Nielsen B., Forv. p. Billeskov, siden Godsforv. p. Frijsenbg.; M. Christiane Charlotte Melchior; St. Hors. 00; C. 10/10 05, l.; Huslærer for Johan Ludvig Heiberg 06–09; ~ 11/11 12 Dorothea Cathrine Hansen, f. Kbh. 6/2 77, † 2/3 47; F. Ole Nicolai H., kgl. Mundkok; M. Anna Dorthea Brandt; 2 S., 1 D.; [† 17/4 1865].

PT 12: 1 (1946), s. 144, 147-49.

13. 10/7 1865 [Hasle-R. 29/9 56, o. 15/10] Christian Albrecht Ravn, f. Kbh. 19/5 22; F. Vilhelm Frederik R., Commandeurcpt.; M. Marie Elisabeth Bluhme; St. Kbhs. Bgdsk. 39; C. 30/4 46, l.; Lærer v. Søetatens Dgsk. 24/10 46; Overlærer ss. 15/4 48; Pr. 29/3 76 – 28/3 99; R.* 8/4 88; ~ Kbh. Holm. K. 29/6 55 Anna Mathilde Friess, f. Kbh. 4/2 33, † Hjembæk 19/12 99; F. Overkrigscomm. Niels Carl F., senest Toldforv. i Sorø; M. Sophie Vilh. Dahlbom; 6 B.; [# 29/12 99; D.-M. 10/1 1900; † Svindinge 3/6 12; E. S. 2/762].

AaDB s. 59-60.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Hjembæk Kirke, s. 679-709, Svinninge Kirke, s. 711-729.