Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 213. Egeslevmagle (Egitslevmagle),

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/135; K. M. 213; Lkm. 1/805; M. 58; S. M. Beyer: Topographi over Egitzlefmagle Sogn; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . Mikkel Nielsen.

2. 15 . . H . . . Ibsen; [† 1562].

3. 1562. Mikkel Hansen; [† 1585].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. 1585. Niels Lauritsen (Lavensfar; see Friis om Skjelskør, s. 309); Pr. 89; [† c. 1590].

5. c. 1590. Christen Nielsen Hyllested; [† el. forflyttet 1592].

6. 1592. Jens Rasmussen Bang; ~ Else . . . , † 12/6 02; [† 15/8 1602; Lgst.].

DanKir bd. 5, s. 787 (se nedenfor).

7. 1602. Hans Christophersen; maaskee ~ Gjertrud Andersdtr; 1 S., 2 D.; 2 ~ J. P. Foss i Vallensved; [† •/7 1635].

PT 15:2 (1967-68), s. 163, 169 (note 12); KS 2:5 (1869-71), s. 147; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 2.

8. o. 2/9 1635. Christen Nielsen Sindberg, f. Sindbjerggd. p. Mors; St. Vibg. 27; ~ Cathrine . . . , † 4/8 62; see Etm.; [† •/4 1657; gav (4/2 48) 50 Rd. til fattige Skolebørn i Skjelskør].

KUM I, s. 82 (»Christian. Nicol. Sindberg«); PT 8:6 (1927) s. 193.

9. k. 23/5 1657 [Rtr. Holbæk 52] Mag. Johan Pedersen Motzfeld, f. Kbh. 26; F. P. M., Handelsmd. og Stadscpt.; M. Marie v. Sleimbach; St. Kbh. 44, Bacc. 46; Pr. 72; ~ Kbh. Frue K. 60 F. D. Barbara Christensdtr.; 2 ~ Etm.; see Peder J. M. i Asnæs; [† 19/8 1676].

KUM I, s. 183, 199 (»Iohannes Motzfeldius Hafniensis«).

10. 6/10 1676. Mathias Bjørnsen Drachart; ~ F. E.; [1685 Sæby-H.; see der].

11. 1685 [p. Cap. og Degn Sæby-H. . .] Mag. Christen Gabrielsen Sandro (Sander); f. c. 46; F. fmtl. G. S., Byfgd. i Kallundbg.; St. Kallundbg. 66; Mag. 77; Rtr. Hlh. 78; 1 ~ . . . ; 2 ~ Maren Nielsdtr. Bisholt, levede 14; 2 S., 3 D.; see Gabriel E. Sandro i Koldby; Etm.; V. J. Würtzel i Græse-S.; (P. A. Hiermin i Hammer-L.); [† •/7 1703].

KUM I, s. 337 (»Christianus Gabrielis«); bd. II, s. 74 (Mag.: »Christianus Gabriel. Sandro, design. rector illustr. scholæ Herlovian.«); Hlh. s. 64; »maaskee af Østerø, Fær.« udgår. Den formodede far på Fær. døde 1627 og denne præst kan tidligst være født ca. 1641-45; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 27; PT 16:6 (1978), s. 197.

12. 17/8 1703 [p. Cap.*, o. 14/3 03] Anders Frantsen Toxværd af Toksværd, f. c. 66; St. Hlh. 87; ~ Egeslevmagle 17/10 03 F. D. Sophie Christensdtr. Sandro, d. Sæby, Løve hrd., 31/5 78; 3 S., 3 D.; see O. O. Maar i Magleby i Sjæll.; ; [† 1/3 1729].

KUM II, s. 153 (»Andreas Francisci Togsverus«); PT 16:6 (1978), s. 197-200 (I. Carlsen: Nye opl. om slægten Toxværd).

13. 25/3 1729, o. 20/5, Hans Esaiasen Fleischer af Taarnby, f. 19/1 04; St. Fdbg. 21, Bacc. 22; C. 21/2 27, l.; ~ 5/10 29 Cathrine Marie Hoff, d. 3/5 10, † 9/11 91; F. Rasm. H., Proc.; M. Ingeb. Lipper; 5 S., 4 D.; see Rasmus F. i Ballerup-M.; [† 23/3 1753].

KUM II, s. 436, 442 (»Iohannes Fleischer Esaiæ f.«, 19 år gl.).

14. 18/5 1753, o. 1/6, Søren Hansen Sevel af Asminderød-G.-F., f. 2/2 27; St. pr. Kbh. 42; C. •/3 46, l.; udenlands 49–52; ~ Linaa 19/9 54 Maren Hoffmann Jeremiasdtr. Müller af Karlby-V., d. Hinge 22/4 38, † 10/11 77, b. Kbh. Petri K. 15/11; 1 S.; 2 ~ Kbh. Hel. G. K. 20/3 76 Etrd. Johan Christopher Weyse; [† 1759].

KUM III, s. 19 (»Severinus Sevel«, 15 år gl.); Nygaards sedler: Hustrus dåb, vielse; Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1735-1813), opsl. 107 (enkens 2. vielse); Kbg. Kbh. Petri K. (1767-83), opsl. 127 (enkens begr.); DanKir bd. 1-1, s. 442 (Kbh. Skt. Petri kirke), (enkens død); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2246.

15. 23/3 1759, o. 28/3, Mag. Frederik Pedersen Horrebow, f. Kbh. 16/12 29; F. Dr. og Prof. med. P. H.; M. Anna Margrethe Rossing; St. pr. 46; C. 17/10 50; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 9/11 50 – 11/11 55; Mag. 61; ~ 8/2 60 Ulrikka Eleonore Langhorn, f. p. Rosenborg 3/3 37; F. Oberstlieut. Magnus L., Commandant p. Rosenborg; M. Dorthea Elisabeth Wagner; 1 S.; 2 ~ 18/7 69 Etrd. Ole Strøm, Stiftsskriver i Sjælld., og † Kbh. 4/10 10; [b. 21/8 1761].

Borchs K. nr. 268.

16. 25/9 1761, o. 4/11 [D. p. C. 56] Mag. Mathias Ancher Poulsen Faber af Voer, f. 25/5 32; St. pr. Vibg. 51; C. 4/6 53, l.; Mag. 61; Pr. 69; ~ Aversi 27/9 63 Anna Elisabeth Rhud; u. B.; [† 27/1 1788; aarvaagen, nidkjær og redelig].

17. 25/4 1788 [Bringstrup-S. 15/7 68**, o. 23/11] Seyer Mahling Beyer* af Glumsø-B., f. 11/8 41 (efter Erindringer om Slægterne Beyer og Høst, Tavle 2, f. 40); St. Kbh. 61; C. 63; Lærer v. Kbh. Frue danske Skole 67; Pr. 98; R. m. Apr. 13/8 13; R.* 31/7 15; D.-M. 23/5 35; 1 ~ 5/10 70 Vilhelmine Augusta Hopmann, d. Kbh. 2/9 45, † 11/2 83; F. daværende Fuldmægtig hos Grev Reventlow, siden Skrædermstr., Levin H.; M. Regine Møller; 3 S., 5 D.; 2 ~ 85 Frederikke Lovise Fugl, f. 23/11 41, † 4/8 10; F. Jstrd. Rasmus F., Amtsforv. i Roesk.; 1 S.; (see J. Vallentin i Spentrup-G.); [# 20/5 1835, † 30/5 40; en uegennyttig og kjærlig Hyrde; mild og blid; fik ved sit Jubilæum et Guldbæger af Menigheden; W. 3/65; N. 1/59; E. 1/118 og S. 1/135].

18. 20/5 1835 [Liørslev-Ø. 13/10 26] Hans Gjørup Holst af Høiby, f. Vexebo v. Fredensborg 8/7 98; St. Fdbg. 17; C. 21/4 23, h.; p. Cap. Gimlinge 3/10 23, o. 8/10; ~ 15/11 26 F. Dtrdtr. Elline Jacobine Mørch, f. p. Chrhvn. 6/12 02; F. Søkrigscomm. Jochum M.; M. Anna Christine Beyer af Egeslevmagle; 1 S., 6 D.; [† 6/2 1848; E. 1/689 og S. 1/836].

19. 2/5 1848 [Sørbymagle-K. 8/1 34] Christen Thorkilsen, f. Vestergd., Hveisel S., 17/12 94; F. Thorkil Christensen; M. Kirsten Christensdtr.; St. Hors. 16; C. 15/1 23, l.; Andsager 25/11 25, o. Kbh. 10/2 26; ~ 23/2 24 Oline Petrine Beyerholm, f. Kbh. 25/3 96, † 2/7 64; F. Ole B., Lærer v. Søetatens anden Divisions Skole; M. Maria Sophia Frederica Hertz; 5 S., 6 D.; see J. Mygdal i N. Snede-E.; [† 11/9 1870. „Var ikke alene en i høi Grad afholdt Sjælesørger og særdeles begavet Taler, men nød tillige stor Anseelse i videre Kreds, som en af Landets ypperste Philologer og dygtigste theol. Forfattere“. See Berl. Tid. 70/229; E. 3/352 og S. 3/401].

20. 7/12 1870. Niels Hansen; [† 5/1 1872. „Nød sine Menigheders udeelte Hengivenhed og Tillid. I sine yngre Aar en ivrig Deeltager i Fædrelandets politiske Bevægelser“. See chrl. Kalender 1874, 200; see Snedsted-H.].

21. 29/4 1872. Niels Vrigsted Hunderup; see V. og Ø. Vandet.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Eggeslevmagle Kirke, s. 776-789.