Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 354. Gudum, Vorde (Lille) og fra 18/2 1825 Seglflod,

Fleskum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; S. i K.; L. P. B. 528; M. S. III.; Lkm. 3/313; Kbg. 1686.
———————————

0. (1545) Jacob . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 19.

1. (1558. 84). Claus Jensen Lauberg el. Tønsberg; Pr. (80, 84); see Etm.

KS 3:5 (1884-86), s. 514; PT 11:2 (1941), s. 133; LAV: Viborg Stift, Bispeembedet, C2-112, 5/8 1580.

2. 15 . . F. S.? Morten Clausen.

3. (1610) Anders Pedersen Hobro; [† 1630. Efter Jesper Lunds Manuscript blev hans Søn Peder Andersen hans Eftermand; maaskee Adjunct og Succ., men † før Faderen].

KS 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 106.

4. 1630. Peder Jensen Helsingør*, f. Helsing. 10/5 03; St. Helsing. 24; Pr. 40; 1 ~ Abigail Andersdtr.; 2 ~ Aalbg. 21/9 45 Else Christensdtr., † før 49; (Sstr. t. Ide C. ~ J. J. Møldrup i Vadum); F. C. Madsen Rdmd. i Aalbg.; M. Ide Sørensdtr.; 1 B.; see A. Arentsen i Storvorde-S.; [† 6/3 1693. From og venlig; velforfaren i Botanik og Medicin; derhos dygtig og djærv. Opponerede mod Herskabet paa Gudumlund; W. 1/493 og 3/149; N. 120].

KUM I, s. 64 (»Petrus Iani f.«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 333; T-N s. 131; Kbg. Ålbg. Bud. K. (1626-1647), s. 84, opsl. 48 (2. vielse). Han er ikke identisk med Peder Jensen i Aardestrup-B.-G..

5. 30/7 1667*, o. 25/4 74**, Arent Arentsen; [10/1 1685 Storvorde-S.; see der].

6. 31/8 el. 1/8 1686**, o. 8/10, Niels Mikkelsen Tæbring af Tæbring-O. R., f. 57; St. Aalbg. 74; Pr. 21/4 00; ~ Dorthe Torbensdtr., som overlevede ham; 1 S.; [† 27/5 1713].

KUM II, s. 47 (»Nicolaus Michaëlis Hopontanus«).

7. 10/7 1713, o. 25/8, Ole Jørgensen Obel; [24/8 1731 Øsløs-V.-A.; see der ].

8. 12/10 1731, o. 9/11 [Aman. Aalbg.] Gottfred Gottfredsen Reich, d. Aalbg. 28/4 02; F. G. R., Badskjærer; M. Else Danielsdtr. Bloch; St. Aalbg. 23, Bacc. 24; C. 11/9 27, l.; ~ Aalbg. 13/7 34 Anna Marie Miller, f. 05, † 5/5 39 (malkede selv); F. Johannes M., Garver; M. Ane Sofie Naschou; 2 S., 2 D.; [b. 3/5 1748. Meget ordentlig. Skrev i Kbgen. om sin Kone: „Ved andagtsfuld Vind – Din Sjel til Himlen drog; – Jeg med bedrøvet Sind – Dit Navn har ført til Bog“; Pg. br. . .].

KUM II, s. 453, 459 (»Gothofredus Reich«, 21 år gl.).

9. 5/7 1748 [p. Cap. Øsløs-V.-A. 5/7 43, o. 25/9] Hans Jørgen Olsen Obel af Øsløs-V.-A., f. her 11/4 17; St. Aalbg. 36; C. 41, h.; Pr. 61–80; ~ V. Tørslev 17/9 51 Cecilie Bloch Jensdtr. Brasch, f. p. Kjellerup 12/12 26, † Visborg 13/3 00; (Sstr. t. Christen H. B. i Førslev, t. Maren M. J. B. ~ N. J. Reiersen t. Svendbg. Nic. K. og t. Kirstine M. J. B. ~ L. L. P. Brøchner i Karby-H.-R.); F. J. Andersen B. til Kjellerup (Halvbdr. t. J. J. Brasch i Voer-E.), Propr.; M. Cecilie Cathrine Hostrup; 6 S., 7 D.; see O. B. Praëm i Øsløs-V.-A.; Etm.; Jens B. O. i Nakskov-B.; Peter A. O. i Hals; Andreas C. O. i Karby-H.-R.; J. K. Pontoppidan i Ørting-F.; [† 9/7 1788. Retsindig og djærv; havde mangen drøi Kamp med Buchwaldterne p. Gudumlund. Hun berømmes for sjelden Dygtighed og Aandsnærværelse. Ved Mjødblanden o.s.v. bidrog hun ikke ubetydeligt, til at holde Sønnerne frem].

KUM II, s. 572 (»Iohannes Georgius Obel«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Hustrus dåbs konf.; AaB-Sch s. 57, 87-88.

10. 5/11 1783**, o. 12/12, F. S. Ole Frederik Obel, f. 17/7 57; St. pr. Aalbg. 74; C. 28/11 80, n.; ~ Aalbg. 12/8 89 Frederikke Sophie Magdalene Pontoppidan af Aalbg. Bud. K., d. Sorø 24/3 70, † Arendal i Norge 6/12 48; 3 S., 2 D.; [† 25/9 1809. Blid og christeligt sindet].

11. 19/1 1810 [p. Cap. Nordborg 27/2 07, o. 8/4] Nicolai Tingberg Fangel af Nordborg, f. 12/4 81; St. Od. 99; C. 25/10 03, h.; tillige Seglflod 18/2 25; R.* 28/10 36; ~ Mov 11/5 10 Henriette Margrethe Rehders, d. Mov 29/9 79, † 5/8 22; F. Carsten R., Forp. p. Vildmosegd.; M. Marie Neumann; 3 S., 3 D.; see C. E. Steenstrup i Gjerding-B.; [† 4/3 1845. Dygtig, samt saare værdig og elskelig; legemligt svag, men aandeligt stærk; B. D. G. 1/178].

PT 13:1 (1952), s. 4, 10 (Slægten Fangel fra Nordborg).

12. 8/5 1845 [Rær-H.-V. 14/7 43] Niels Olsen, f. Vordingbg. 31/5 07; F. Ole Nielsen, Brbr.; M. Mette Nielsdtr.; St. Vordingbg. 27; C. 15/1 35, h.; p. Cap. Ingstrup-H.-A. 6/11 38, o. 19/12; Skjærbæk 31/12 41; ~ 20/9 44 Elisabeth Baronesse Juul, f. 1/6 19; F. Baron Iver Adolph Ludvig J. t. Refsnæs; M. Birg. Christiane Christensen; 3 S., 3 D.; [# 21/3 1882; † 14/9 83; Udhusene br. 5/9 59].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.