Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 353. Gudme og Brudager,

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-4/69; J. M. 174; B. M. 85; Lkm. 2/246; L. S. v. W.; St. M.; Kbg. 1813.
———————————

1. 15 . . Rasmus Jørgensen; maaskee St. Od. 48; [† 19/9 1565].

FS, nr. 26 (»Erasmus Georgii«).

2. 1565 el. 66 [Rtr. Svendbg.] Henrik Hansen, f. Svendbg. c. 29; ~ Birgitte . . . , f. Svendbg.; 3 S., 2 D.; see I. H. Bruun i Svanninge; [† 21/4 1604. „God Mele; fact“ (J. M. l. c.); Pg. br. 90].

3. 1604 [p. Cap.* . .] Niels Lauritsen; maaskee St. 92; see Etm.; [levede endnu 5/6 1631, da han ansøgte om en Cap.].

FS, nr. 614 (»Nicolaus Laurentii«); BHMD s. 73.

4. 16 . . [p. Cap.*, o. 26/10 31] F. S.? Claus Nielsen, f. c. 04; maaskee St. Assens 28; ~ Kirsten . . . , b. Skaarup 26/8 85; [† 1659].

KUM I, s. 90 (»Clavdius Nicolai Asnensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Claudius Nicolai«, 27 år gl.).

5. o. 26/10 1659. Niels Madsen Lørup, f. Lørup 27; St. Od. 50; ~ Karen Hansdtr. Lottrup af Gudbjerg, b. Horsens 4/6 25; 1 S., 1 D.; 2 ~ Horsens 27/10 83 Søren Maltesen, Kbmd. i Horsens; see M. N. Gudme i S. Broby; [† 15/5 1679].

KUM I, s. 222 (»Nicolaus Matthiæ«); Nygaards sedler: Enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 303; Kbg. Horsens (1680-1702) opsl. 27 (enkens vielse).

6. 21/5 1679, o. 23/5, Morten Hansen, f. Faabg.; St. Od. 60; ~ Anna Johansdtr. Elsner af Oure-V.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1689].

KUM I, s. 286 (»Martinus Iohannis Foborg«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 3, 17.

7. 27/8 1689, o. 3/11, Jørgen Rasmussen Herrested af Herrested; St. Od. 80; ~ F. E., † c. 14/5 01; 2 D.; [† c. 4/3 1702].

KUM II, s. 101 (»Georgius Erasmi«); Andet ægteskab udgår, E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 17, 19.

8. 25/4 1702. Erik Ernstsen Helm af Brenderup-O., f. Haarslev; St. Fred. 94; ~ Christiane Barbara Broch, Skifte 22/2 06; 1 D.; 2 ~ Balslev 22/9 06 Elisabeth Lauritsdtr. Gjevning af Balslev-E.; 2 S., 2 D.; [† 7/6 1723].

KUM II, s. 204 (»Ericus Ernesti Holmius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 22, 41; Odense amt, Vends hrd. nr. 48; Kbg. Balslev (1678-1719), opsl. 48 (2. vielse).

9. 9/7 1723 [p. Cap.* . .] Claus Andersen Strømberg, f. Nybg. 22/7 84; (Bdr. t. Anne A. S. ~ O. K. Lerche i Aunslev-B.); F. A. Poulsen, Kbmd. i Nybg., siden Rdmd. i Svendbg.; M. Ellen Clausdtr.; St. Od. 05; C. 21/11 12, n.; ~ Anne Margrethe Christiansdtr. Hjort fra Broholm, † 12/6 30; 1 S. † ung; [† 8/8 1730].

KUM II, s. 303 (»Claudius Andreæ«, 20 år gl.); Wads sedler: Forældre; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 47, 58; Svendborg byfoged nr. 180, 42.

10. 13/9 1730 [Hør. Ribe . .] Bernt Clausen Gosmann af Ribe Dk. r. Cap., f. 9/1 02; St. Ribe 19, Bacc. 20; C. 28/8 22, h.; Tim-M. 21/6 28*; ~ Henne 18/9 33 Anna Pedersdtr. Endorph; F. P. Nielsen E. til Hennegd.; M. Kirstine Sophie Sørensdtr. Bornemann af Lønborg-E.; 2 ~ J. P. Trolle i N. Aaby-I.; [† 1743].

KUM II, s. 426, 429 (»Bernhardus Gosmann«, 18 år gl.).

11. 27/9 1743 [Herringe-F. 11/5 42, o. 25/5] Herman Didrik Hansen Holst, f. Ribe 1/8 05; F. H. Christensen H.; M. Marie Lauritsdtr. Warde; St. Ribe 26, Bacc. 27; C. 34, h.; 1 ~ Mette Cathrine Gerner af Liørslev-Ø.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Else Nielsdtr. Brinch, f. c. 21, † Stokkemarke Pg. 28/11 08; (Halvsstr. t. Ellen Dorothea N. B. ~ N. C. L. Bendz i Rønninge-R.); F. Ass. N. Pedersen B. t. Tidselholt; M. Sofie Marie Christensdtr.; 1 S., 2 D.; see Niels B. H. i Stokkemarke; [† 2/3 1764].

KUM II, s. 480, 492 (»Hermannus Dietericus Holst«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 76; Rudkøbing byfoged nr. 399, 399A; Kbg. Stokkemarke (1767-1811) opsl. 266 (enkens begr.).

12. 15/7 1760**, o. 5/9, Christian Carl Lund, f. Ribe 29; F. Cclrd. Veste Thomsen L., Byfoged; M. Margrethe Cathrine Harmens; St. Ribe 45; C. 19/2 48, n.; ~ Ida Clausdtr. Unger, † Gudme 19/10 85; (Sstr. t. Erik C. U. i Bødstrup); F. C. U., Forv. p. Hesselagergd., siden p. Bjørnemose i Tved; M. Marie Pedersdtr. Møller; 3 S., 2 D.; see Frederik M. L. i Toksværd; [† 7/1 1802].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1170, 823; Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 102; Wads sedler: Unger.

13. 5/2 1802 [p. Cap. Nybg. 1/8 00, o. 18/7; Særslev 5/12 s. A.] Bugislaus Mathiesen, f. Nybg. 16/1 72; F. Mathias Buxla el. Bugislaus, Kbmd.; M. Christine Frantsen; St. Nybg. 89; C. 2/5 96, h.; 1 ~ 28/9 03 Bolette Martine Engelbreth, f. Trondhj. 3/5 73, † 16/2 25; F. Guldsmed; u. B.; 2 ~ 21/4 26 Anna Sophie Bruun af Taarnby, d. Kbh. 25/11 91; † Sæby 7/8 77; u. B.; [† 23/8 1832].

14. 3/10 1832 [p. Cap. Vestervig-A. 14/7 30, o. 15/9] Hans Magnus Kjær, f. Marslev 1/11 01; F. Peter Bernt K., Skllrr. og Ksgr.; M. Laurine Friis; St. Od. 22; C. 30/4 29, h.; ~ Nybg. 10/8 33 Hedvig Christine Friis, f. 14/10 11; F. Hans Peter F., Bager i Nybg.; M. Gjertrud Marie Andersen; 7 S., 4 D.; [† 19/5 1877; Fik 23/3 76 et Gulduhr, fordi han i 34 Aar uafbrudt havde været Sogneraadets Formand og i den lange Aarrække viist ualmindelig Nidkjærhed, Dygtighed og Opofrelse i at varetage Communens Tarv. See F. Stiftstid. 76/93; Pg. br. 16/3 61].

15. 16/1 1877 [V. Ulslev 20/12 1870] Peter Klein; see Aars-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 71, 73.