Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1331. Vilsted og Vindblæs,

Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/276; Kbg. 1679.
———————————

1a. 20/10 1526. Erik Selgensen.

FR s. 118.

1b. (1568). Jacob Jensen.

KS 3:5 (1884-86), s. 515.

1 (c). (1584). Just Jensen.

KS 3:2 (1877-80), s. 205.

2. 15 . . Simon . . .

3. 15 . . 16 . . Niels . . .

4. 16 . . [vist p. Cap. Albæk-V. 00] Laurits Justesen, f. Fyn; St. 85; [† 1614].

FS nr. 515 (»Laurentius Jodoci«); F-P s. 104; KlitVen, s. 33.

5. (1608) [vist Cap.* 02] Knud Christensen Durup; St. i Kbh. (99); Pr.; ~ Berete Pedersdtr., † •/4 52; 1 S., 4 D.; see Etm.; H. T. Galskydt i Næsborg-S.-O.; Etm.; [† •/10 1638; hans Broder var Jens Christensen i Randers; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1602].

F-P s. 161 (»Canutus Christierni Durup«); KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:5 (1884-86), s. 106; 3:2 (1877-80), s. 746 (»Canutus Duropius, factus Pastor ruralis in diœcesi Wibergensi«); PT 10:6 (1939), s. 77-78 og 11:3 (1942), s. 234 (se nedenfor).

6. c. 1638. Jens Olufsen Find; (Bdr. t. . . . O. F. ~ N. P. Morsing i Rær-H.-V.); St. Vibg. 34; 1 ~ F. D. Inger Knudsdtr., Skifte 6/10 40; u. B.; 2 ~ Anna Nielsdtr. Rosenberg, f. Aalbg. . .; F. N. Hansen R., fornemme Bgr.; M. Karen Thøgersdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† •/10 1648; hans Fættere vare: C. Christensen i Frøslev-M. (deres Mødre var Søstre) og C. N. Morsing i Hjardemaal].

KUM I, s. 125 (»Iohannes Olai Findius«); Sixhøj nr. 35; PT 10:6 (1939), s. 78; 11:3 (1942), s. 234 (se nedenfor); 11: 5 (1944), s. 58.

7. k. 12/11 1648 [p. Cap. Vibg. Dk. . .] Hans Poulsen Grum; St. Lund 40; F. Biskop i Lund P. Mortensen G. el. Ostrup af Aastrup-S.; M. Else el. Cecilie Andersdtr. Wedel, dtr. af Hofpræst A. S. W., den berømte kgl. Historiograph; Pr.; ~ 49 F. E., † 98; 3 S.; see Poul H. G. i Kornum-L.; [† 1679; i 1652 blev han og hans hustru overfaldet med onde ord i præstegaarden af en bonde, der paastod, at præsten havde slaaet ham og hans hest med en kaarde og ikke vilde tælle hans tiendekorn].

KUM I, s. 156 og 174 (»Iohannes Pauli, Iohannes Pavli Grummius«); PT 10:6 (1939), s. 78 og 11:3 (1942), s. 234 (se nedenfor).

8. 27/3 1679**, o. 30/5 [Hør. Aalbg. 77] Søren Christensen, f. Aalbg. 49; F. C. Sørensen i Aalbg.; M. Ingeborg Iversdtr.; St. Aalbg. 68; C. 3/6 70, illum.; Pr. •/10 98; ~ Inger Jensdtr., † 10/5 24; 3 S., 1 D., hvoraf 2 S. levede 04; see Etm.; J. Sørensen i Junget-T.; [† 14/6 1704; gode Kundskaber og dygtig].

KUM II, s. 7 (»Severinus Christiani Aalburgensis«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1052, 1119, 581; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 14; Nygaards sedler: Børn.

9. 19/7 1704, o. 24/10, F. S. Hans Sørensen, f. 9/1 82; St. Aalbg. 00; ~ 4/8 07 Ingeborg Hansdtr. Bruun af Skivum-G., f. c. 76, b. Aalbg. 8/10 28; 3 S., 1 D.; [† 1726].

KUM II, s. 258 (»Iohannes Severini Wilstedius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 25.

10. 23/9 1726 [r. Cap. Strandby-B.-M. 16] Jens Nielsen Iversen af Tolstrup-S., f. 19/3 82; St. Aalbg. 00; C. 19/6 04, mediocr.; r. Cap. Hellevad-H.-Ø., o. 10/12 06; 1 ~ Maren Nielsdtr.; 1 D.; 2 ~ (27) Margrethe Christiansdtr. Worm fra Korslund, f. c. 83, b. Vilsted 3/7 54; F. Christian Knudsen Worm fra Kbh., Selveier i Korslund, Hellevad S. (Stedfdr. t. C. A. Tornbye, 1 r. Cap. t. Kbh. Holm. K.); M. Karen Pedersdtr. Galschiøt; 2 S., 5 D.; (see S. Møller i Ørting-F.); [† 27/11 1742; er maaskee den P., som beskyldtes for, at have slaget sin Karl ihjel; see D. S. 4/196].

KUM II, s. 258 (»Ianus Nicolai Iverson«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 40; KlitVen s. 131-132, 296; PT 6:1 (1910), s. 264-265, 271; Nygaards sedler: Børn.

11. 4/1 1743, o. 10/4, Hans Henrik Henriksen Obenhausen, d. Jetsmark 28/6 17; F. H. Conrad v. O., Oberstlieut.; M. Elisab. Hansdtr. Bentzon; St. Aalbg. 37, Bacc. 38; C. 15/4 41, n.; 1 ~ Aalbg. Frue K. 2/10 43 Inger Kirstine Andersdtr. Anchersen, f. Rand. . . , † •/5 44; F. A. Jensen A., Kbmd.; M. Elisabeth Ottesdtr.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 16/2 46 Ida Mouritsdtr. Trap, d. Aalbg. 13/9 25, b. 8/5 59; F. M. T., Kbmd.; M. Gundel Marg. Mortensdtr.; 6 S., 3 D.; 3 ~ Vestervig 4/9 61 Jane Frederikke Jensdtr. Bonne af Hillerslev-K., f. 43; 4 S., 2 D.; (hun fødte et Barn i 76); see C. Feld i Lemb; [† 20/12 1772; hans huuslige Liv i sidste Ægteskab meget ulykkeligt; offrede sig til eit Embede og levede meest i sit eget Værelse, hvor han havde et Dreielad(1)].

KUM II, s. 581, 588 (»Iohannes Henricus Obenhausen«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Dåb, 1. vielse, 2. vielse, 3. vielse, børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 42, 48, 64; Kalø amt nr. 123; (han var gift 3 gange, ikke 4).
(Frants Eriksen Hvass af Søndbjerg-O.; (Sebber-A. 21/6 1767*); fik 20/12 72 Kaldsbrev med Navnet in blanco, men overlod det til sin nedenanførte Bdr.).

12. 18/2 1773, o. 5/5, Thomas Eriksen Hvass af Søndbjerg-O., f. 12/3 41; St. Vibg. 60; C. 23/6 64, n.; 1 ~ Vilsted 16/6 75 Ida Amalie Christiansdtr. Barfod, f. Nislevgd. 13/6 58, † 14/5 87; F. C. B.; M. Johanne Kirstine Gjøl; u. B.; 2 ~ 2/5 88 Anna Mechtele (Mette) Lassen i Todbjerg Pg., f. p. Samsø 6/12 51, † 11/10 89; F. Søren Olufsen L. i Alstrup, siden p. Samsø; M. Johanne Kirstine Blichfeldt af Besser-O.; 1 S.; 3 ~ 21/4 90 Marie Kirstine Møller, f. 18/3 66, † her 6/1 28; F. Palle M., Kbmd. i Løgstør; M. Gjertrud Jensen; 1 D.; see N. Winge i Bjørnsholm-M.; [# 1/11 1815; † 26/12 16; streng, men dygtig og retsindig].

KUM III, s. 203 (»Thomas Hvass«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1266; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 77; Århus amt, Samsø og Tunø nr. 36; Nygaards sedler: Vielse.

13. 18/10 1815 [p. Cap. Sebber-L. 7/5 13, o. 4/8] Laurits Blicher; [7/11 1837 Sønderholm-N.-F.; see der].

14. 10/3 1838 [Sydstrømø, Fær., 10/8 33] Peter Thomsen; [21/8 1841 Nibe-V.; see Veggerløse].

15. 23/10 1841, o. 13/12 [c. Adj. Fdbg. 5/10 33; Adj. ss. 15/4 34] Carl Ludvig Jensen; [20/6 1848 Aarby; see Uby].

16. 2/9 1848. Ole Jørgen Smit; [18/8 1861 Oxbøl; see der].

17. 25/10 1861, o. 18/12 [c. Adj. Aarh. 50; Adj. Hlh. 51] Malthe Jacob Peter Neergaard Engelsted, f. Kbh. 23/12 24; F. Cclrd. Jacob Villads E., By- og Raadstueskrvr. i Aarh.; M. Else Susanne Neergaard; St. Aarh. 41; C. 14/1 47, l.; ~ 26/6 62 Vilhelmine Adolphine Klingberg, f. 31/12 36; F. Gdeier. i Kjøng i S.; M. Aug. Dinesen; (68) 1 S., 2 D.; [18/1 1870 Skibby].

18. 7/4 1870 [Cap. p. p. Bjørnsholm-M. 12/12 63, o. 27/1 64] Nicolai Thure Krarup af Flødstrup-U., f. Naur 12/2 35; St. Vibg. 53; Alumnus p. Borchs Coll. 16/6 58 – 18/8 58; C. 22/1 60, l.; vist Alumn. p. Elers Coll.; Huslærer i Jydstrup Pg. 1/9 60 – 1/11 63; ~ Bjørnsholm 16/12 66 Axeline Henriette Emilie Frost, f. Kbh. 14/3 73; F. Edv. Vald. F., Tømmermstr.; M. Marie Josepha Francher; (71) 1 S., 2 D.; [15/9 1879 Uby; Aastrup p. Falster 16/2 92; # 31/12 1910; † 18/4 1930].

Sixhøj nr. 1750; Borchs K. nr. 676; Elvius s. 545; G-HF I, s. 25.
———————————

Noter:

(1) drejelad el. drejerlad = drejebænk.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Tre præster i Vilsted og Vindblæs. Personalhistorisk Tidsskrift, 10:6 (1939), s. 77-78.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Vilsted s. 234).