Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1039. Skivum og fra 1555 Giver,

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; L. P. B. 518; M. S. III.; Lkm. 3/262; Kbg. 1701.
Anm. Giver hørte tidligere til Aars og Haubro, men blev ved Klemmebrev 9/5 1555 forenet med Skivum; i Mosbæk findes Spor af en nedbrudt Kirke.
———————————

1. (1557. 84). Peder Villumsen; Pr. (84); see Etm.

DV s. 320; KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205-06.

2. 15 . . 16 . . F. S.? Villum . . .

3. (1608. 19). Niels Jensen.

KS 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105.

4. (166 . ). Niels Mortensen Tange, f. Kbh; St. Roesk. 28; [afsat 1669; siden Cap. i Sønderup-S.; igjen afsat 77; i 1678 Cap. i Nibe-V.].

KUM I, s. 94 (»Nicolaus Martini Tunge Hafniens.«); O. Færch: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, s. 65-66.

5. 12/6 1669. Hans Jacobsen Bruun (Brunow) af Aalbg. Bud. K., f. 26/11 43; St. Aalbg. 62; ~ 27/4 70 Sidsel Thomasdtr., f. Aalbg. 52; F. T. Larsen, Rdmd.; M. Maren Hansdtr.; 3 S., 2 D.; see H. Sørensen i Vilsted-V.; [† 6/5 1689 el. b. 14/1 90].

KUM I, s. 307 (»Iohannes Iacobi«).
(9/5 1672*. J. Krag; see Holmsland).

6. 14/1 1690. Hans Olsen Høyer, f. Sjælld.; St. Kjøge 84; V.-Pr. 05; Pr. 10/2 10; 1 ~ 90 Barbara Jørgensdtr. Horsin; 2 ~ Bente Cathrine Mathiasdtr. Wassard (Wagaard?) af Strandby-B.-M., † el. b. 19/6 31, Skifte i Nibe 21/6 54; 5 B.; see Etm.; [b. 23/3 1722].

KUM II, s. 133 (»Iohannes Olai Høyer«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 38.

7. 14/9 1722, o. 9/12, F. S. Frederik Hansen Høyer, f. 14/9 99; St. pr. 15; C. 1/8 20, n.; ~ Kbh. Frue K. 18/9 22 Elisabeth Margrethe Steenberg af Viby, d. 9/4 88, b. Vibg. 8/5 51 el. † Kbh. 4/5 s. A., E. e. Christian Milou, Brygger i Brolæggerstræde, Kbh.; 2 S., 3 D.; [† 14/3 1747; blev afsat 4/6 42, men benaadet].

KUM II, s. 393 (»Fridericus Iohannis Høyer«, 16 år gl.); Strøm 3, s. 93; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 93; Nygaards sedler: Enkens begr.i Viborg.

8. 14/4 1747 [r. Cap. Simested-H.-H. 20/6 40] Jens Christiansen Fabricius af Rise-M., f. 22/3 05; St. Od. 25; C. 20/1 28, n.; p. Cap. S. og N. Onsild 5/12 38, o. 6/2 39; ~ S. Onsild 13/7 40 Sinnet Pedersdtr., f. 17, † 20/7 63; F. P. Mogensen; 5 S., 6 D.; see Christen J. F. i Skagen; [† 15/6 1763; trofast Sjelesørger; blev forøvrigt susp. af den sædvanlige Grund, men fik Opreisning].

KUM II, s. 470 (»Ianus Christianus Fabricius«, 21 år gl.); Achelis I, nr. 5091a; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 1-6.

9. 22/7 1763 [Bælum-S. 7/5 56**, o. 23/2 57] Johan Mikkelsen Budtz af Bælum-S., d. 27/8 27; St. Vibg. 43; C. 13/6 47, n.; ~ Bælum 20/6 60 Inger Margrethe Larsdtr. Meulengracht, f. Aalbg. c. 41, † m. p. 11/8 81; F. L. Harboe M., Veiermstr.; 2 S., 1 D.; see Etm.; [# 1793; † Aalbg. 27/9 1809; nidkjær og kraftig; men streng og bydende].

KUM III, s. 35 (»Iohannes Buss«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1081.

10. 18/1 1788**, o. 12/3, Laurits Rasmussen Lyngbye, f. p. Testrupgd. 15/2 61; F. R. L.; M. Anna Munk; St. Aalbg. 80; C. 10/1 87, n.; ~ 30/5 88 F. D. Hedvig Hansdtr. Budtz, f. Bælum 3/12 60, † 95; 2 S.; [# 19/2 1796; † 15/4 s. A.; maaskee ved egen Brøde i sit huuslige Forhold som i Embedsstilling meget ulykkelig og yderst fattig, saa at der ved Konens Død fandtes hverken Stol eller Bænk].

11. 6/5 1796, o. 6/7 [Hør. Aalbg. 94] Peter Jacob Hübertz, f. Aalbg. 22/3 69; F. Chr. Larsen H., Kbmd. og Rdmd.; M. Dorothea Cathr. Brinck; St. Aalbg. 87; C. 5/11 93, h.; ~ 27/10 97 Ane Marie Monrad, f. p. Kyø 21/4 77, † Nibe 2/5 51; F. Marcus M. til Skjærrildgd.; M. Antoinette Kruckow; 3 S., 3 D.; [† 26/11 1830; maatte gjøre Opbud 21].

12. 11/5 1831 [Miss. ved Jacobshavn 9/4 23, o. 16/4] Christen Praëm af Øsløs-V.-A., f. 7/6 98; St. Aalbg. 17; C. 15/1 23, n.; ~ 26/4 33 Emma Steinthal, f. i Preussen 23/8 11, † 30/7 76; F. Martin S., Eier af Kyø; M. Nannette v. Ochs; u. B.; [# 21/2 1861; † Præstø 7/6 71].

13. 26/4 1861, o. Kbh. 12/6 [Skllrr. og Kksgr. i Taarnby 7/9 50] Marcus Thomas Wøldike af Taarnby, f. Faabg. 19/8 26; St. Kbhs. Bgdsk. 43; C. 30/4 49, l.; Pr. 12/5 71; ~ 16/8 54 Martha Thomelly Holst af Magleby-H., f. Maibølle 18/9 32; (68) 2 S., 2 D.; [(18/2 – 16/3 1876 Tersløse-S.); 11/5 1877 Brahetrolleborg-K.; E. S. 3/696].

14. 23/7 1877 [Cap. p. p. Gauerslund-V. 22/1 70, o. 4/5] August Frederik Ohrt, f. Vaar, Farstrup S., 2/2 42; F. Joh. Dan. Aug. O., Forp.; M. Madsine Quistgaard; St. pr. 60; C. 21/1 67, h1.; ~ Aalbg. Frue K. 2/9 71 Dagmar Holm, f. Skive 25/10 48, † 8/9 80; (Sstr. t. Diderikke K. H. ~ H. N. C. Leth i Aggersborg); F. Cand. Phil. Ingvard Blegvad H., Postmstr. i Skive; M. Christiane Fred. Quistgaard; (78) 2 S., 2 D.; [† 13/5 1881].

Elvius s. 449.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.