Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 992. Selde og Aasted,

Nørre Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/313; L. S. v. W. ; Kbg. 1659.
———————————

1a. (1531). Jens Christensen; boede i Aasted.

1b. (1531) Søren Nielsen; Pr. 62; [† 1567].

FR s. 360, 418.

1c. k. 20/11 1565**. Bunde (Budeus) Knudsen; Pr. (08. 10); (see N. khist. Saml. 5/373 og 446).

KS 5:2 (1903-05), s. 550; KB 3 (1561-65), s. 685.

2. 1614 [Rtr. Vibg. 13] Mag. Henrik Nielsen Arctander, f. Kbh. 87; F. Mag. N. Lauritsen A., dengang Hofpræst, siden Biskop i Viborg, (see kgl. Confess.); M. Marie Stratmann; St. Vibg. 05; udenlands: St. i Giessen 08, 10, i Wittenberg 11, Mag. ss. 31/3 12; Pr. til 34; 1 ~ Birgitte el. Hylleborg Pedersdtr. af Vibg. Sortebrødre K., † 44; 5 S., 3 D.; 2 ~ 4/5 45 Drude Justsdtr. Boemann; F. J. B., Rdmd. i Vibg.; B.; 2 ~ Etm.; see Niels H. A. i Jebjerg-L.; J. C. Ørum og C. Nielsen paa Fuur; [† 2/6 1652; blev 31 dømt 400 Rdlr. i Mulkt for begangne Forseelser (Drukkenskab); W. 1/33].

F-P s. 217 (»Henricus Nicolai«); Helk I, s. 153; EM bd. 1, s. 141.

3. 1652. Bertram Hansen From, f. i Skaane . . .; St. Roesk. 48; Bacc. Sorø 54; Pr. 83; 1 ~ F. E., † c. 68; 9 S. (1715: 4 S., 1 D.); 2 ~ Vibg. Sortebrødre K. 12/6 70 Inger Clausdtr. Sidenborg, f. c. •/12 42, b. Nykjøb. 15/3 25; (Sstr. til Villads C. S. i Levring-H., t. Hans C. S. i Taagerup-T. og t. Dorothea C. S. ~ M. Carstensen p. Fuur); F. C. S., Kbmd. og Rdmd. i Vibg.; M. Anna Villadsdtr.; 3 S., 3 D.; see J. J. C. Høyer paa Fuur; Laurits B. F. i Vildbjerg-T.; Just B. F. i Jyderup-H.; Jacob B. F. i Torning-K.; [† 2/3 1690; lærd; han og Hustru gave (3/6 85) 100 Rdlr. til fattige Præsteenker og 3 Fattige i Sognene].

KUM I, s. 210 (»Bertramus Fromius«); SB s. 186; PT 8:6 (1927) s. 223; Sixhøj nr. 705; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 376; i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 2.

4. 31/3 1690. Jochum Jensen Fers, f. Nysted . . ; (Bdr. t. Christian J. F. i Sydstrømø, Fær. og t. Else J. F. ~ P. P. Danchel i Kjøbelev); F. J. Thomsen F., Ridefgd. p. Aalholm; vist St. Kbh. 78; C. 30/6 80, n.; Pr. 15; ~ Annike Hansdtr. Hyrup; 3 S., 2 D.; see Conrad J. F. i Veiby-T.; [† 9/3 1717; smuk Mindetavle].

KUM II, s. 82 (»Ioachimus Ioannis«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov nr. 755.

5. 8/7 1717 [Skp. (16)] Laurits Jensen Holst, vistnok af Seierslev-E.-J., f. c. 77; St. Vibg. 97; ~ Christine el. Kirstine Margrethe Jochumsdtr. Høyer af Fuur; 1 S., 2 D.; 2 ~ N. J. Bützow i Veien-L.; [b. 5/4 1729].

KUM II, s. 229 (»Laurentius Holst«); Sixhøj nr. 720; Nygaards sedler: Børn, begr..

6. 4/7 1729, o. 9/9, Hans Sørensen Lunge, d. Aalbg. 24/9 92; (Bdr. t. Niels L. i Asmindrup-G., t. Bodil S. L. ~ C. H. Rafn i Volstrup-H. og t. Anna S. L. ~ B. J. Rhode i Sønderup-S.); F. S. Nielsen L., Byskrvr. og Rdmd. i Aalbg.; M. Margrethe Hansdtr. Bay; St. Aalbg. 09; C. 24/1 13, h.; ~ Elisabeth Thøgersdtr. Holst af Farsø-V.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 21/10 60 Hans Christ. Mulvad, Degn her; [b. 17/6 1740; Lgst.].

KUM II, s. 340 (»Iohannes Lunge«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1893; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Ålborg by nr. 3; Nygaards sedler: Dåb.

7. 12/8 1740, o. 21/9, Ole Westergaard, f. Aarh. 13; (Bdr. t. Christen S. J. W. Vigerslev-V. og t. Cicilie J. W. ~ J. H. Dons i Braband-K.); F. Kmrass. Jørgen Pedersen W., Kbmd.; M. Maren Olufsdtr.; St. Aarh. 31; C. 28/2 39, h.; Pr. 68; ~ Gundel Marie Stjernholm fra Kjeldgd., f. c. 17, b. 3/8 70; 2 D.; see L. A. Thura i Hvidbjerg-L.; S. J. Salling i Junget-T.; [† 12/12 1773].

KUM II, s. 528 (»Olaus Westergaard«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1875.

8. 17/2 1774, o. 8/6, Mathias Pedersen Skow (Schou), f. p. Bustrup 49; F. Kmrd. P. S.; M. Dorothea Marie Brøndum; St. pr. Vibg. 64; C. 25/6 67, h.; ~ 12/12 78 Anne Margrethe Speitzer fra Aggersborggd.; (Sstr. t. Rebekka Christiane S. ~ C. N. Rømer i Horne-A. og t. Mette Kirstine S. ~ H. F. J. Bloch i Sebber-L.); F. Cclrd. Christen Madsen S., Eier af Aggersborggd.; M. Anne Margrethe Lund; [# 17/2 1786; Eier af Bustrup, Landvæsenscomm. og Kmrd.; † 9/6 1825].

KUM III, s. 247 (»Matthias Skow«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 640.

9. 17/3 1786 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T. 22/8 81, o. 18/10] Christian Johansen Kuhlmann af Rise-M., f. 3/5 el. 7/5 52; St. pr. 69; C. 23/10 76, h.; ~ Kjøge 21/6 82 Johanne Lucie Schatt el. Skat, f. c. 50, † Sevel 14/2 41; 1 S., 3 D.; see H. J. Bøtcher i Sevel; [† 10/6 1814].

10. 28/6 1815 [Lomborg-R. 17/2 04] Vilhelm Neess; [18/5 1825 Varde; see der].

11. 14/9 1825 [Ø. Hornum 8/7 03, o. 14/9] Søren (Severin) Villumsen, f. Roesk. 17/4 74; F. V. Sørensen, Vognmand; M. Mette Marie Jensdtr. Calmer; St. Roesk. 92; C. 12/1 97, l.; ~ Hansine Laurentze Holst, d. Taagerup 8/4 78, † Aalbg. 16/3 46; (Sstr. t. Pouline H. ~ L. Sletting i Sønderholm-F.); F. Søren H., Forv. p. Høibygaard, Taarup S.; M. Maren Hansdtr. Tvede; 2 S., 3 D.; [† 20/3 1836 af en Svækkelse i Taleorganerne; nidkjær og dygtig, men streng og hidsig; Konen var mere yndet].

PT 1982, s. 89-90, 97 (Sletting).

12. 28/6 1836 [Skjoldborg-K. 23/5 21] Christian Frederik Heerfordt, f. p. Jægersborg 10/10 91; F. Jacob H., Fuldm.; M. Antonie Frederikke Dahl; St. Roesk. 11; C. 19/10 16, h.; p. Cap. Søllerød 11/11 18, o. 20/11; 1 ~ (før han blev St.?) Marie Wærn Schwindt, f. Laurvig 80, † 22/9 29; 1 D.; 2 ~ 30 Anna Margrethe Asp, d. Nibe 26/12 08, levede 68 i Kbh.; F. Christen A., Kbmd., siden Proc.; M. Henriette Marg. Aagaard; 3 S., 3 D.; [† 1/10 1841; alvorlig, samvittighedsfuld og dygtig; B. D. G. 1/141].

13. 18/12 1841 [Hals 3/8 32] Christian Conrad Sophus Andresen af Sandby-V., f. Besser 10/2 96; St. 13; C. 1/11 19, l.; p. Cap. Sandby-V. 8/5 22, o. 3/7; Cat. Skjelskør 12/1 35; O.; [# 23/4 1860; † Kbh. 4/11 61; nobel og høimodig; hans Kaar trange, da han saae igjennem Fingre med, at Forpagteren ikke betalte sine Afgifter, og at Folkene narrede ham; var elsket af sine Menigheder, uden just at være ivrig i Embedet].

(1/7 – 9/8 1860. C. J. Junge; see Vammen-B.-L.)

14. 9/8 1860, o. 26/9 [Lærer v. Ranum Sem. 24/12 47] Christian Poulsen Møller, f. Saltum 28/10 20; F. Poul Christ. M., Eier af Skaarupgd. og Muurmstr.; M. Maren Mikkelsdtr.; St. pr. 40; C. 6/11 46, h.; c. Pr. 63; Pr. 11/1 64; R.* 16/7 77; ~ 26/8 49 Christine Augusta Sørensen, f. Roesk. 11/9 18; F. Jstrd. Hans S., Postmstr.; M. Pouline Touscher; 2 S., 4 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.