Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1529. Vesterland paa Sild (Sylt – Westerland),

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1745; Kirkesproget var tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1554 [Rtr. Husum (50)] Georg (Jürgen) Petersen Selmer, f. Husum 153. ; St. Husum t. Kbh. c. 49, i Wittenberg 51-53; ~ . . . . Hansen fra Husum; [1561 Ostenfeld; vist # 04; † Garding 2/12 1605 (el. 04); (J. 553. 605; Lass. II. 112; Witt. Matr.; K.-S. 2 R. IV. 72; K. U. H. I. 235 Note 2, 349 Note 1, IV. 49 f.; Mon. hist. dan. 2 R. II. 604-31; Nordfr. Ver. II. 60 f.; Voss: Ostenfeld. 32 f.); Achelis I, nr. 167].

2. 15 . . Knud Rode; [1575 Diak. St. Laurentii p. Før, byttede Kald med Etm.; see der].

3. 1575 [Diak. St. Laurentii p. Før 63, byttede Kald m. Fmd.] Andreas Rudebek* fra Flensbg.; St. i Rostock 62; [† 1614; (J. 556. 1581; Krafft. 402. L. 3-4; Tresch. 321; Pr.-Ber. 1826 S. 391); Achelis I, nr. 332].

4. 1615. Andreas Engel; [† 1636; (J. 556; Krafft. 402)].

5. 1636. Sonnichius Olai (Nicolai); St. i Rostock 32; [var her endnu 1652; (J. 556; Krafft. 402; Rost. Matr.; Verm. Nachr. II. 688); Achelis I, nr. 1827].

6. 165 . . Jacob Rhan (Rhanæus) af Keitum; St. i Rostock 52; [† før 1710; (J. 556; Cl. Rolfs. 32); Achelis I, nr. 2488].

7. (1710) [Cap.* 96] Johan Bernhard Ambders* af Burkal, f. 4/12 64; St. i Kiel 85; 1 ~ Marina Christiansdtr. Andersen; F. C. A., Kbmd. i Tønder; 2 ~ 2/10 03 Catharina Hermansdtr. Breckling; F. H. Johannsen B., Commerce-Ass. i Kbh. (Bdr. t. Johannes B. i Hanved, Farbdr. t. Cathrine B. ~ A. Høyer i Karlum og t. Friderich D. B. i Adsbøl-G.); M. Margrethe . . . ; (mindst) 3 S., 1 D.; see Andreas A. i S. Løgum; [† •/5 1746; (J. 556; O. H. Moller XIII. Note 2; V. f. K. 2. R. V. 461); Achelis I, nr. 3602, (5226, 5630 sønner); Rostrup, R.: Tre præster i Ubjerg, s. 2 og 8 (datter); PT 1:1 (1880) s. 216].

8. 1746 [Cap.* 44] Cajus Carstens af Klangsbøl; St. Lübeck t. Jena 38, i Rostock 39; C. Tønder 42; [† 1758; (J. 556; Nied. F.-G. XIII. 76); Achelis I, nr. 5568].

9. c. 1758. Ebbe Ebbesen; [1775 Bjært; see der].

10. 1775. Johan Friedrich Johansen; [25/9 1782 St. Laurentii p. Før; see der].

11. 1783 [Cat. og Tugthuspræd. i Altona 76] Martin Burchard Blendermann, f. Haderslev 13/4 49; F. Martin B., Chirurg; St. Haderslev t. Kiel 69; C. Haderslev 73; ~ 7/7 80 Dorothea Elisabeth Pitschmann, E. e. Prof. Johann Peter Kohl; [† 11/4 1789; (J. 556; B. I. 182; Kordes. 434; Had. Joh. 48; P.-T. 8 R. IV. 343); Achelis II, nr. 6696; EM I, s. 454].

12. 1790. Asmus Jessen, d. Oversø 10/9 65; F. Jes Asmussen, Ldmd. i Munkvolstrup, Oversø S.; M. Agneta Heldt; St. Flensbg. t. Kiel 86, i Jena 88; C. Gottorp 89; [† 23/10 1826; (J. 556; M. 357; Wulff. 11); Achelis II, nr. 7277].

13. 28/8 1827. Daniel Friedrich Carl Pagelsen, f. Kiel 17/2 00; St. i Kiel 19; C. Glückstadt 24; ~ Margrethe Teunis; [31/3 1840 Hørnerkirchen; # 53; † Hohenwestedt 15/2 1856; (J. 556; M. 357. 735; Wulff. 40, II. 9].

1840. Hans Hinrichsen Wolgehagen f. Aabenraa 24/5 10; F. Johan Bahne W., Skipscapt.; St. Flensbg. Kiel 30; C. Gottorp 35; ~ (40) Thomasine Christine Godt, f. 11, † 28/1 85; F. Thomas G. t. Kjeldkær, Godseier; [1840 fritoges for at tiltræde, da han havde arvet Kjeldkær, Bredsten S.; † 1870; (J. 556, 838; M. 357; Wulff. 56, II. 16; Trap: Danmark 1904 V. 384); Achelis II, nr. 9098].

14. 12/5 1841. Christian Fredrik Frensen, entl. 50, men cst. s. A., paany entl. 63 og atter cst. 64; [1864 Stenbjerg; see der].

15. cst. P. 1864 [Institutbest. i Kappel 63] Asmus Friedrich Thomsen (Hübner-Thomsen), tillige cst. P. i Keitum; [1868 fast ansat i Keitum; see der].

16. 1868. Johann Theodor Wilhelm Hoeber, f. Slesvig 16/1 45; F. Johann W. H., Kbmd.; St. i Kiel 63, i Erlangen 64, i Kiel 66; C. Kiel 67; [1871 Ekernførde; Missionsinsp. i Breklum 77; † Breklum 25/3 1879; Achelis II, nr. 10359].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 556, 838.