Tilbage Forside Forkortelser Kildeskrifter

 

Biskopper i Ribe Stift

      Wiberg Andet
1. 1499-1536 Iver Olufsen Munk († 1539)  DBL   –
2. 1537-1541 Mag. Johan Vandal (Wenth) († 1541) Haderslev Slot  DBL   –
3. 1542-1561 Mag. Hans Tausen (1494-1561) Roeskilde Dk. DBL   Wikipedia
4. 1562-1569 Prof., Mag. Poul Madsen (1527-1590) DBL   Wikipedia
5. 1569-1594 Mag. Hans Laugesen (1530-1594) V. Vedsted DBL   Wikipedia
6. 1595-1614 Mag. Peder Jensen Hegelund (1542-1614) Ribe Dk. DBL   Wikipedia
7. 1614-1629 Mag. Iver Iversen Hemmet (1564-1629) V. Vedsted  DBL   –
8. 1629-1634 Mag. Jens Dinesen Jersin (1588-1634) Kbh. Frue K. DBL   Wikipedia
9. 1635-1643 Mag. Hans Borchardsen (1697-1643) Kbh. Frue K. DBL   Wikipedia
10. 1643-1650 Mag. Erik Johansen Monrad (1607-1650) Kbh. Hel. G. K. DBL   Wikipedia
11. 1650-1681 Mag. Peder Jensen Kraglund (1602-1681) Faareveile DBL   Wikipedia
12. 1681-1693 Mag. Christen Jensen Lodberg (1625-1693) Roeskilde Dk. DBL   Wikipedia
13. 1693-1701 Mag. Ancher Anchersen (1664-1701) Kolding DBL   Wikipedia
14. 1701-1712 Mag. Christian Muus (1656-1717) DBL   Wikipedia
15. 1712-1713 Dr. th. Johannes Thomsen Ocksen (1667-1738) Slotspræst p. Chrbg. DBL   Wikipedia
16. 1713-1731 Mag. Laurits Lauritsen Thura (1657-1731) Aarh. Dk. DBL   Wikipedia
17. 1731-1741 Prof. Mag. Mathias Anchersen (1682-1741) Kbh. Trin. K. DBL   Wikipedia
18. 1741-1764 Hans Adolph Brodersen Brorson (1694-1764) Ribe Dk. DBL   Wikipedia
19. 1764-1773 Mag. Jørgen Carsten Mathiesen Bloch (1717-1773) Slotspræst p. Chrbg. DBL   Wikipedia
20. 1773-1774 Dr. th. Eiler Eilersen Hagerup d.y. (1718-1789) DBL   Wikipedia
21. 1774-1786 Dr. th. Tønne (Antonius) Bloch (1733-1803) Middelfart-K. DBL   Wikipedia
22. 1786-1811 Dr. th. Stephan Middelboe (1730-1811) Ribe Dk. DBL   Wikipedia
23. 1811-1819 Victor Christian Hjort (1765-1818) Kbh. Holmens K.  DBL   –
24. 1819-1819 Dr. phil. Stephan Tetens (1773-1855) Od. St. Knuds K. DBL   Wikipedia
25. 1819-1825 Dr. th. Jens Michael Hertz (1766-1825) Roeskilde Dk. DBL   Wikipedia
26. 1825-1831 Dr. th. Conrad Daniel Koefoed (1763-1831) Ribe Dk. DBL   Wikipedia
27. 1831-1833 Prof. th. Nikolai Fogtmann (1788-1851) DBL   Wikipedia
28. 1833-1849 Tage Christian Müller (1780-1849) Stege DBL   Wikipedia
29. 1850-1867 Jacob Brøgger Daugaard (1797-1867) Ribe Dk. DBL   Wikipedia
30. 1867-1895 Carl Frederik Balslev (1805-1895) N. Broby DBL   Wikipedia

Kilder:

Wikipedia: Ribes bisperække.
 
 

 

 

Tilbage

Provster i Hviding Herred

Tønder Amt, Ribe Stift.

1. 1529-1548 Thyge Christensen Grumsen (Gram) i Skjærbæk  
2. 1548-1558 Søren Pedersen Thestrup (Thistrup) i Vodder  
3. 1558-1598 Jacob Lauritsen i Skjærbæk  
4. 1598-1620 Peder Jacobsen i Arrild  
5. 1620-1638 Hans Bondesen i Roager  
6. 1638-1648 Claus Ostersen (Adsersen) Spandet i Vodder  
7. 1648-1650 Christen Andersen i Høirup  
8. 1650-1655 Ole Jensen i Reisby  
9. 1655-1666 Jens Pedersen i Brøns  
10. 1666-1685 Mag. Niels Jørgensen Seerup t. Ribe Dk. DBL
11. 1685-1691 Peder Sørensen Wedel i Reisby  
12. 1691-1701 Niels Nielsen Astrup i Roager  
13. 1701-1712 Jens Thøgersen Ferslev i Høirup  
14. 1712-1733 Jens Sørensen Bjørn i Vodder  
15. 1733-1746 Peder Ægidiisen Daler i Brøns  
16. 1746-1752 Clemens Jørgensen Fog i Hviding  
17. 1752-1769 Jens Vilhelmsen Høhne (Hønne) i V. Vedsted  
18. 1769-1789 Andreas Jacobsen Boysen i Arrild  
19. 1789-1790 Niels Peter Aggerup i Roager  
20. 1790-1812 Jochum Frederik Melchior Ramus i Brøns  
21. 1812-1828 Dr. phil. Hans Jørgen Høxbroe i Rødding-S. (Amtsprovst)  
22. 1829-1838 Knud Aagaard i Agerskov (Amtsprovst) DBL
23. 1838-1854 Hans Henrik Matzen i Hygum (Amtsprovst)  
24. 1855-1868 Ludvig Blædel i Nustrup (Amtsprovst)  
25. 1868-1871 ??  
26. 1871-1886 Andreas Martin Andresen i Beftoft-T. (Amtsprovst)  

Kilder:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.