Tilbage Forside Forkortelser Kildeskrifter

 

Biskopper i Viborg Stift

      Wiberg Andet
1. 1521-1536 Jørgen Andersen Friis (c. 1494-1547) cath. DBL   Wikipedia
2. 1537-1549 Dr. th. Jacob Schjønning (1549) Viborg Dk.  DBL   —
3. 1549-1571 Mag. Kjeld Jensen Juel (-1571)  DBL   —
4. 1571-1595 Mag. Peder Thøgersen (Løvenbalk) (1532-1595) Viborg Dk. DBL   Wikipedia
5. 1595-1616 Mag. Niels Lauritsen Arctander (1561-1616) kgl. Confessionarius  DBL   —
6. 1617-1641 Dr. th. Hans Iversen Wandal (1579-1641) Od. St. Knuds K. DBL   Wikipedia
7. 1642-1642 Mag. Wichmann Jacobsen Hasebard (1601-1642) Kbh. Frue K.  DBL   —
8. 1642-1658 Frants Nielsen Rosenberg (1593-1658)  DBL   —
9. 1659-1661 Dr. th. Johan Dideriksen Bartsker (1611-1661) kgl. Confessionarius  DBL   —
10. 1661-1673 Mag. Peder Villadsen (Slange) (1605-1673) Slagelse St. Mik. K. DBL   Wikipedia
11. 1673-1693 Dr. th. Søren Sørensen Glud (1621-1693) Høie-Taastrup  DBL   —
12. 1693-1700 Dr. th. Henrik Thomsen Gerner (1629-1700) Birkerød DBL   Wikipedia
13. 1700-1713 Mag. Bartholomæus Pedersen Deichmann (1671-1731) Od. St. Knuds K. DBL   Wikipedia
14. 1713-1720 Dr. th. Casper Wilthagen (1664-1720) Tydsk Hofpræst  DBL   —
15. 1720-1725 Mag. Søren Jacobsen Lintrup (1669-1731) kgl. Confessionarius DBL   Wikipedia
16. 1725-1735 Johannes Trellund (1669-1735) DBL   Wikipedia
17. 1735-1770 Mag. Andreas Pedersen Wøldike (1687-1770) Kbh. Holmens K. DBL   Wikipedia
18. 1770-1780 Dr. th. Christian Michael Rottbøll (1729-1780) Kbh. Trin. K. DBL   Wikipedia
19. 1781-1805 Dr. th. Peder Jacobsen Tetens (1728-1805) Ribe Dk. DBL   Wikipedia
20. 1805-1830 Dr. th. & phil. Jens Bloch (1761-1830) Kbh. Holmens K. DBL   Wikipedia
21. 1830-1854 Nicolai Esmark Øllgaard (1775-1863) Kbh. Trin. K. DBL   Wikipedia
22. 1854-1878 Hardenack Otto Conrad Laub (1805-1882) Brahetrolleborg-K. DBL   Wikipedia
23. 1878-1901 Hans Jørgen Swane (1821-1903) Vibg. Dk.-A.-T. DBL   Wikipedia

Kilder:

Wikipedia: Biskopper i Viborg Stift.
 
 

 

 

Tilbage

Provster i Nørlyng Herred

Viborg Amt og Stift.

1. 1529-1547 Christen Pedersen, Prælat, Kannik († 1545) DBL
2. 1547-1558 Mag. Jens Hansen t. Viborg Dk. (†1558)  
3. 1558-1577 Morten Mortensen Hvass t. Viborg Sortebrødre K. († 1577)  
4. 1577-1607 Mag. Hieronymus Justesen Ranch t. Viborg Graabr. K.-A.-T. (1539-1607) DBL
5. 1607-1609 Mag. Jens Pedersen t. Viborg Dk. († 1609)  
6. 1609-1612 Mag. Peder Rimboltsen t. Viborg Sortebrødre K. († 1612)  
7. 1612-1627 Mag. Thøger Mortensen Hvass t. Viborg Sortebrødre K. († 1627)  
8. 1627-1634 Mag. Vilhelm Johansen Paludan t. Viborg Dk. († 1634)  
9. 1634-1645 Mag. Peder Pedersen t. Viborg Sortebrødre K. (1580-1645)  
10. 1645-1655 Mag. Oluf Christensen Kjedelsmed t. Viborg Graabr. K.-A.-T. (1587-1655)  
11. 1655-1666 Mag. Laurits Christensen Trane t. Viborg Dk. (1602-1666)  
12. 1666-1675 Mag. Frederik Hansen Resen t. Viborg Dk. (c. 1642-1675)  
13. 1675-1680 fmtl. Mag. Peder Clausen Reenberg t. Viborg Dk. (1644-1699)  
14. 1680-1711 fmtl. Mag. Søren Knudsen Sevel t. Viborg Dk. (1653-1720) DBL
15. 1712-1717 Mag. Mads Rasmussen Trane t. Viborg Dk. (c. 1667-1717)  
16. 1717-1727 Absalon Finde t. Viborg Dk. (1687-1732)  
17. 1727-1740 Mag. Christen Lassen Tychonius t. Viborg Dk. (1680-1740) Stiftsprovst DBL
18. 1741-1747 Mag. Henrik Christopher Bützow t. Viborg Dk. (1693-1763) Stiftsprovst DBL
19. 1747-1750 Dr. th. Peder Rosenstand-Goische t. Viborg Dk. (1704-1769) Stiftsprovst DBL
20. 1750-1765 Jacob Lauritsen Hasse t. Viborg Dk. (1694-1765)  
21. 1766-1781 Vilhelm Adolph Sørensen Worsøe t. Viborg Dk. (1718-1781)  
22. 1781-1812 Frederik Astrup t. Viborg Dk. (1727-1817) Stiftsprovst DBL
23. 1812-1828 Rasmus Fog t. Viborg Dk.-A.-T. (1764-1831)  
24. 1828-1843 Laurits Schjødte t. Viborg Dk.-A.-T. (1792-1843) Stiftsprovst DBL
25. 1843-1855 Martin Reinhard Krüger Ursin t. Viborg Dk.-A.-T. (1795-1855) Stiftsprovst DBL
26. 1855-1871 Frederik Peter Welding t. Viborg Dk.-A.-T. (1811-1894) Stiftsprovst  
27. 1871-1877 Hans Jørgen Swane t. Viborg Dk.-A.-T. (1821-1903) Stiftsprovst DBL
28. 1878-1885 Lauritz Severin Sørensen t. Viborg Dk.-A.-T. (1826-1889) Stiftsprovst DBL

Kilder:

Wiberg.
Rørdam, Holger Fr.; Viborg Stift paa Reformationstiden. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 544, 734.
C. F. Bricka: Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814, Kjøbenhavn 1887–1905.
Sofus Elvius: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869–1884. Personalhistoriske Undersøgelser. Kjøbenhavn 1885–1887.