Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 337. Greis og Sindbjerg,

Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 2/98; L. P. B. 135; M. S. III.; Lkm. 6/243; L. S. v. W.; Kbg. 1689.
———————————

1a. (1554. 58). Hans Lancken; »Hr. Hans Lancken, Sognepræst i Grees Sogn«, fik 30/7 1554: »Brev ad gratiam paa Kongens Part af Tienden af samme Sogn«; [var her endnu 15/12 1558, da et Vikarie til Ribe Dk., som han havde i Værge, efter hans Død skulle tilfalde Kolding Hospital«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 322; KB bd. 2 (1556-60) s. 235.

1b. 15 . . Jens Grøn; see Knud Christensen her; skal have bygget Sacristiet ved Greis K.

1 (c). (1584). Laurits Jørgensen; [† 9/4 1590].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I s. 208; II s. 133.

2. 15 . . Knud Christensen; ~ Maren Jensdtr. Grøn, Dtr. af Nr. 1; [† 16. .].

2b. (1608. 10) Niels Terckildsen.

KS 5:2 (1903-05), s. 559, samt note 36.

2c. (1619). Niels Nielsen; [levede endnu 1638; see N. khist. S. 6/549].

KS 2:6 (1872-73), s. 549; Sixhøj nr. 36.

3. (1649). Jens Gregersen af Vandborg; St. Vibg. 35; see 2 Etm.; [fmtl. † c. 1671].

KUM I, s. 125 (»Ianus Gregorius«); Sixhøj nr. 36.

4. 17/5 1671**, o. 17/4 72, F. S. Bertel Jensen Greis; St. Ribe 67; ~ (87) Maren Baggesdtr., f. Ribe, levede som Enke i Ribe 22; F. B. Iversen (Hemmet) af V. Vedsted; M. Kirsten Tønnesdtr.; (see L. L. Stub i Høiby); [† 1688; W. 1/368 og 3/262].

KUM I, s. 342 (»Bartholus Ioannis Gressæus«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 531, 190; Nygaards sedler; Kapellan; u. B. 1687, søn; PT 1997, s. 4-5, 8-9.

5. 3/3 1688. Jørgen Pedersen Stauning af Stavning; St. Kbh. 86; ~ F. Sstr. Else Jensdatter Greis, Skifte 7/2 17; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; (see J. G. v. Cappelen og P. J. Borgen i Møborg-N.; J. J. Elert og M. M. Alsing i Lomborg-R.); [b. 7/2 1700].

KUM II, s. 145 (»Georgius Petri Stauningius«); E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 2; Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 48; Nygaards sedler: Børn, børn 2.

6. 7/7 1700. Laurits Hansen Billeschou; St. Od. 83; (Bdr. t. Peder H. B. i Engom); ~ 17/8 01 F. E., † 8/1 17; 1 S., 4 D.; see Etm.; R. R. Flensborg i Vrou-R.; [b. 31/7 1727].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 2 og 8; Nygaards sedler: Børn, .

7. 25/8 1727. Jens Laurits Nielsen Ussing; f. 13/3 05; (Bdr. t. Jens N. U. i Høist og t. Bagge N. U. i L. Lyngby-Ø. og Halvbdr. t. Clemens N. U. i Løsning-K. og ); F. N. Jensen, Stiftsskriver og Eier af Ussinggd. og Merringgd., Korning S.; M. Anne Jensdtr. Bagge; 1 ~ 30/6 28 F. D. Karen Lauritsdtr. Billeschou, d. 17/11 02, b. 7/12 42; 5 S., 3 D.; 2 ~ . . . ; 1 S.; [† 21/12 1769; siges formedelst uforsvarligt og ufornuftigt Forhold imod sin Øvrighed og Menighed removeret 24/8 42; men det maa forstaaes saaledes, at han fik Tilhold om, at tage Capellan].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1276, 679, 671, 1526; Havreballegård og Stjernholm amter nr. 11; VejAar 1937, s. 182-211 (se nedenfor); Nygaards sedler: Kaldsbrev, børn.

7b. 1/12 1742, o. 8/2 43, Mathias Pedersen Wind, virkede her interimt som Cap. efter Ussings Afsættelse; [29/4 1746 Brøns, see der].

VejAar 1937, s. 203-205 (se nedenfor).

8. 23/2 1770 [p. Cap.* 10/6 46, o. 21/10; Cap.** 2/7 51] Mag. Peder Laugesen Borch af S. og N. Bork, f. 8/1 21; St. pr. 39 el. 40; C. 14/2 43, l.; Mag. 55; ~ 6/7 56 Anna Christine Aagaard, f. 34, b. 22/7 76; 5 S., 2 D.; [b. 23/5 1777; byggede det nuværende Stuehuus].

9. 16/7 1777 [Vorbasse-G. 7/9 64] Niels Cortsen Bisted af Veirum, f. 31; C. 9/12 56, n.; ~ Anna Knudsdtr. Storm af Egtved-Ø., f. c. 46, b. 9/10 99; 2 S., 2 D.; see Knud B. i Husby-N.; (Vilhelm J. S. B. i Tødse-E.); [† 6/10 1810; „Havde en Dag (i Vorbasse) en gammel Haandværker fra Rankenbjerg. B. sagde til denne, at han som en gammel Mand vist havde kjendt mange Præster. „Nei, han havde kun kjendt tre Præster“. Hvem det da var. „Hr. Bisted i Vorbasse, Hr. Ancher i Ringgive og Hr. Haunstrup i Nørup“. „Hvorledes det kunde være?“ „Jo, de andre vare Procuratorer, Landmaalere o.s.v.“].

10. 10/5 1811 [Cat. i Guinea 12/10 04–09 ] Hans Christian Monrad; [26/2 1823 Mern; see der].

11. 24/9 1823 [Liørslev-Ø. 11/5 04] Ole Olsen*, f. Fred. 19/12 65; (Bdr. t. Maren O. ~ A. Søeborg i Byrum-V.-H.); F. Hans O., Avlsbruger; M. Mette Jørgensdtr. (Sstr. t. Kirsten J. ~ C. J. Bang i Pjedsted-G.); St. Fred. 86; C. 28/4 91, n.; Hør. Fred. 91; ~ 18/7 04 Vibekke Cathrine Jaunsen, f. Bergen 25/3 79, † Greis 12/1 66; F. Andreas Sev. J., Toldkass.; M. Fred. Cathr. Møller; 4 S., 3 D.; [† 14/1 1856].

Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563-1886, Oslo 1975; Digitalarkivet: Døpte i Bergen; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 96.

12. 21/3 1857 [Harridslev-S.-R. 9/5 46] Jens Frederik Winstrup, f. Aarh. 2/1 05; F. Jens W., Amtsstuefuldmægtig, siden Amtsforv. i Assens; M. Maren Haasum Berg af Virring-E.; St. Fred. 24; C. 12/1 30, l.; Jelstrup-L. 4/6 34, o. 23/7; ~ 16/9 34 Charlotte Amalie Fosie Berg af V. Aaby-Aa., f. 1/8 11, † 26/9 64; 3 S., 3 D.; [# 30/11 1876; E. 3/568].

13. 22/2 1877. Peter Høeg; see S. Gjørding-V.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Kristensen, Sigurd: En Præsteskæbne. Vejle Amts Aarbog 1937, s. 182-211. (Om nr. 7, Jens Ussing, der 1741-42 benægter forskellige folk altergang, til sidst fælder kongen dom - Ussing skal antage en kapellan, der alene forestår alle kirkelige handlinger.)