Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 764. Løsning og Korning,

Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 427; P. 22; K.; Lkm. 5/116; Kbg. 1699.
Anm. Kaldet blev 22/4 1693 perpetueret til Aarh. Dk.
———————————

1. 15 . . Poul . . .

2. 15 . . Hans Madsen.

3. (1584). Hans Bentzen; see Etm.

4. c. 1602. Hans (Andersen?) Tausen (Riber); F. vist A. Madsen Pors, Kbmd. i Hors.; M. Lisbeth Hansdtr. Tausen af Roesk. Dk. (2 ~ H. Madsen i Horsens); kom i Sorø Skole 89; St. i Kbh. (94); ~ 20/2 1603 F. D. . . . Hansdtr.

KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 755; Kinch i SJHT 1:5 (1874-75), s. 235-38 (Hans Tavsens Børn); Hegelund I s. 397, II s. 230; KoM s. 347 (»Johannes Tausanus Ripensis«); SB s. 106.

5. før 1637. Mag. Ferdinand Pedersen Payngk, f. Husum 07; F. P. Dideriksen P., Dr. med. og Hofchemicus hos Kong Chr. IV.; M. Cathrine Ahasveri Schreiber; St. Sorø 23; St. i Rostock 26; Mag. Kbh. 16/5 37; [† 1660; N. 454].

PT 1:3 (1882), s. 272; EM 6, s. 239; KUM I, s. 60 (»Ferdinandi Petri Payngius«); SB s. 147; Helk I, s. 338.

6. o. 20/10 1660. Ole Jensen Jerløs; f. c. 34; St. Kbh. 57; ~ Margrete Christensdtr. Graa; F. Chr. Mouritsen G.; M. Birgitte Andersdtr. Viborg; 2 ~ Etm.; [† 1674].

KUM I, s. 272 (»Olaus Iani Ierlosius«); P-Aarh. f. 18b, opsl. 19 (»Olaus Jani Jerlosius«, 26 år gl.).

7. 27/6 1674, o. 12/8, Rasmus Pedersen Tøxen; maaskee St. Aarh. 60; 1 ~ F. E., † 10/5 81; 2 ~ Lene Holgersdtr., vist af Hylke, f. c. 39; (Sstr. t. Maren H. ~ J. P. Bredal i Klovborg-T.-G.); u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1693].

KUM I, s. 282 (»Erasmus Petri Arhusius«); P-Aarh. f. 52a, opsl. 54 (»Erasmus Petri Tøxonius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 9.

8. 23/5 1693, o. 11/8 [Rtr. Hors. 91] Hans Olufsen Nysted*, (Neapolitanus), f. Trondhj. 14/8 64; F. O. Hansen N., handelsborger paa Liland i Ofoten, hvis Moder Mette A. Bredal var af Rudkjøbing-S.; M. Cathrine Christensdtr. Seested (Seest); St. Trondhj. 82; C. 84; Hør. Hors. 90; 1 ~ 28/3 94 F. E., b. 18/5 14; u. B.; 2 ~ 25/10 14 Maren Jensdtr. Juel af Ørum-D., E. e. M. A. Gjødesen i Hedensted, f. c. 54, b. 24/7 38; u. B.; [† 31/12 1740; Philolog og Historiker. „Senex venerabilis et celeberrimus studiisque philologicis mirifice deditus” (Thuras valvæ apertæ). Fortalte Bønderne mange moersomme Historier; ialmindelighed een, medens han sad paa Vognen, een, naar han gik ind i Kirken, og een, naar han gik ud. Havde adskillige besynderlige Meninger; saaledes gav han skarp Censur over den, som først havde begyndt med, at prædike udenad. Deriverede det danske Sprog af det græske (f. Ex. Krabat dvs. lad og doven) af Κραββατοσ, en Lodbænk. Havde ingen Børn, men desflere Penge. Der fandtes efter ham nogle gamle Skriin, hvori over 7000 Rdlr., muldende af Ælde. Spiste aldrig Rugbrød, men alene Havrekager. T. 215; W. 2/132; N. 436].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 19; Nygaards sedler: 1. hustrus død; NST 16 (1958), s. 294; PT 1990, s. 104.

9. 28/2 1714** [p. Cap.*, o. 15/12 13] Clemens Nielsen Ussing; (Halvbdr. t. Jens L. N. U. i Greis-S., t. Bagge N. U. i L. Lyngby-Ø. og t. Jens N. U. i Høist); F. N. Jensen, Stiftsskriver og Eier af Ussinggd. og Merringgd., Korning S.; M. Maren Clementsdtr.; ~ 2/11 13 Magdalene Maria Pedersdtr. Poi, f. c. 90, † 22/5 63; 1 S., 4 D.; see Peder C. U. i Thorstrup-H.; [† 1748. Bestyrede Korning medens Formanden levede].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1276, 679, 671, 1526.

10. 30/8 1748. Hans Frandsen Boje, f. c. 10; 1 ~ Bodil Hansdtr. Termans, Skifte 26/10 59; 2 ~ Ørum 25/5 60 Birgitte Kirstine Looft, E. e. . . . Vindelef, f. c. 11, b. Engom 16/11 92; 1 S., 1 D.; [† 22/12 1760].

11. 20/2 1761. Niels Simonsen Elkjær; [2/9 1763 Hatting; see der].

12. 23/9 1763. Erik Kjær Nielsen Thorup, f. S. Vissing c. 28; F. N. Jørgensen T. af Ring-F., Skoleholder; M. Gedske Krag; St. Hors. 50; C. 12/9 54, n.; ~ Vær 20/1 64 Anna Friborg; 2 S., 2 D.; 2 ~ 7/11 88 M. F. Woldum i Hvirring-T.; see H. Rosendal i Hatting-T.; [b. 23/2 1782].

(22/1 – 20/3 1782. J. A. Monrad; see Refsnæs.)

13. 1/5 1782, o. 14/8, Andreas Christopher Poulsen Bildsøe af Kbh. Holmens K., d. 13/9 51; St. Rand. 70; C. 22/6 79, h.; 1 ~ Kirstine Lorentsdtr. Stallknecht af Ø. Nykirke-G., † 19/2 91; 1 S., 4 D.; 2 ~ Fred. Mich. K. 23/3 92 Margrethe Kirstine Motfeldt, † 27/8 25; see Poul M. B. i Taulov; [† 10/5 1793].

14. 28/6 1793 [p. Cap. Aarh. Dk. 16/3 92, o. 23/5] Hans Peter Hingelberg, f. Fred. 8/11 68; F. Christ. H., Rgmtbøssemager; M. Ane Marg. Jensdtr.; St. Rand 86; C. 14/7 91, h.; ~ Aarh. Dk. 27/5 94 Henriette Anna Cornelia Rothe, f. 23/11 75, F. Etrd. Caspar Peter R. t. Urupgd.; M. Edle Cathrine Severine Soelberg; 2 S., 3 D.; 2 ~ 14 N. Kjersgaard, Kbmd. i Grenaa og † 5/11 22; [b. 26/6 1801].

15. 2/10 1801 [Skp. 3/5 99] Jacob Kjer; [Paa Grund af et for resterende Skatter foretaget Udlæg i Alt, hvad han eiede, frasagde han sig 27/6 1819 Embedet; boede i Hors. og Skjolde; 19/2 1823 Skorup-T.; see der].

16. 29/12 1819 [p. Cap. Ørslev-S. 22/6 10, o. 10/10] Frederik Vilhelm Grüner af Ørslev-S., f. Toksværd 17/3 85; St. Slag. 03; C. 16/4 07, h.; 1 ~ Ørslev 20 Anna Kirstine Hansen, f. 1/4 95, † 7/4 37; 5 S., 4 D.; 2 ~ 22/5 38 Ingeborg Skriver, f. 14/1 10; levede i Kbh. 68; 2 S., 1 D.; [† 9/4 1852].

17. 22/7 1852 [r. Cap. Besser-O. 13/3 45] Joachim Godske Adam Vilhelm Bang; [3/2 1866 Roesk. Frue K.-J.; see der].

18. 14/4 1866 [Adsbøl-G. 26/6 62; afsat 17/11 64 af d. t. R.] Henrik Georg Clausen Gad; [10/3 1876 Tranekjær-T.; see der].

19. 18/5 1876. Hans Hansen Andersen Meier; see Gadbjerg-L.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.