Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1221. Tødse og Erslev,

Mors Nørre Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 88; M. S. III.; L. P. B. 459; M. Nr. 479; E. M.; Lkm. 4/273; Vahls M. 147; Kbg. 1767.
———————————

1. (1537). Niels Gregersen (Gregorii); havde været Munk i Dueholm Kloster(1); hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det usædvanlige store Antal af 37 Bøger.

2. 1553 [Rtr. Nykjøb. p. M. 50] Peder Pedersen Harre*; Pr. 73 (84); [† 1605; Lgst. i Choret].

KS 3:2 (1877-80), s. 202.

3. 1605 [Rtr. i Nykjøb. p. M. . .] Peder Sørensen Storm (Sterm?) el. Harre; [† 1618].

4. 1618. Hans Jensen; maaskee St. Hlh. 10, Bacc. 11; [† 1644].

KUM I, s. 3 (»Iohan. Iani«); Hlh., nr. 23.

5. 1644. Jens Mikkelsen; maaskee St. Helsing. 36; [† 1677].

KUM I, s. 134 (»Iohannes Michaëlius«).

6. 31/1 1673*, o. 7/4 75** [Hør. Nykjøb. p. M. 64–69; Skolemstr. p. Dueholm Kloster] Thomas Mikkelsen Nykjøbing, f. Nykjøb. 7/10 39; F. M. Lauritsen, Bgr.; M. Anna Christiansdtr.; St. Vibg. 61; C. 6/5 63, n.; ~ Karen Nielsdtr. (Sstr. t. J. N. Erslew i Alsted-B.); F. N. Nielsen Erslev; 1 S.; 2 ~ Lemvig 81 Jacob Madsen Lemvig, Fgd. p. Damsgd., Ferring S.; [† 1679].

KUM I, s. 304 (»Thomas Michaëlis Nycopius«); Sixhøj nr. 394, 634.

7. 18/5 1679 [Skp., o. 1/5 78] Didrik Christensen Schytte, f. 45; (Bdr. t. Mads C. S. i Karby-H.-R. og t. Clara Elisabeth C. S. ~ J. P. Roeskilde i Lysabild); F. Dr. med. C. S., Læge i Aalbg. og Vibg.; M. Marg. Grubbe; St. Vibg. 67; Pr., i. 19/10 94; 1 ~ 73 (Bev. 5/12) Johanne Andersdtr.; 2 ~ 6/10 79 Sophie Jensdtr., f. Hvidbjerggd., † •/3 99; 2 S., 4 D.; see F. J. Langebeck i Skjoldborg-K.; 3 ~ Kirsten Olufsdtr., E. e. V. O. Wisbye el. Svale i Vang-T., † 13/6 04; [† •/7 1718].

KUM I, s. 342 (»Theodoricus Christiani Schyth«); Sixhøj nr. 466, 232.

8. 27/8 1718, o. 26/10 [Hør. og Cant. Od. 14] Christian Poulsen; [17/2 1736 Kjettinge-B.; see N. Vedby-A.].

9. 17/2 1736, o. 6/8, Frederik Voigt; [17/7 1739 Torup; see der].

10. 31/8 1739 [p. Cap. Aasted-S. 19/7 37, o. 20/12] Claus Jensen Ursin af Vodder, f. Vodder 30/9 91; St. pr. 10; Cat. Aalbg. Frue K.; ~ Margrethe Sophie Ulriksdtr. Zitscher, f. c. 02, b. Thisted 23/12 80; F. U. Z., Tolder i Thisted og Eier af Bisgaard; M. Kristine Katrine Pedersdtr.; 1 S.; [† meget uformodentligt •/6 1742].

KUM II, s. 350 (»Claudius Iani Ursinus (Biørn)«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Nørre hrd. nr. 11; Kbg. Vodder (1684-1759), s. 130, opsl. 69 (dåb); PT 2016, s. 154 (Familien Bjørn fra Ribe).

11. 2/8 1742, o. 29/8 [Aman. Aalbg. . .] Niels Hansen Wille, f. Aalbg. 8/12 06; F. H. Nielsen W., Bgr.; M. Mette Nielsdtr. Munch; St. Aalbg. 28; C. 3/6 37, n.; ~ Albæk 8/11 42 Anna Cathrine Christensdtr. Spliid af Vreilev-H., d. 15/8 05, † Aalbg. 24/6 85; 1 S., 1 D.; [† 29/8 1748].

12. 25/10 1748 [Nautrup-S.-V. 7/2 38, o. 26/3] Anders Andersen Knie*, f. Kallundbg. •/6 05; St. Kallundbg. 25; Hør. Nakskov c. 26; C. 6/12 35, n., ~ Anna Birgitte Christensdtr. Møller, f. 17, † 4/4 73; 1 D.; see Etm.; [# 6/12 1780; b. 14/8 82; klog og myndig; Pg. br. 5/9 80].

KUM II, s. 473 (»Andreas Knie«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Nørre hrd. nr. 39; Nygaards sedler: børn, hustrus begr., død.

13. 6/12 1780 [p. Cap.* 14/4 74, o. 26/8] Hans Carstensen Morell, f. Ørsted, Aarh. St., 21/9 41; F. Distrlæge. i Rand.; M. . . . Loef el. Lofe (Engelsk); St. Rand. 65; C. 9/12 67, n.; Pr., o. 28/6 93; tit. Apr. 31/7 15; ~ 30/10 78 F. D. Christiane Birgitte Knie, † 25/2 26; 1 S., 5 D.; [# 5/1 1820; † 21/2 23].

14. 31/3 1820 [Hassing-V. 25/9 09] Jørgen Peter Carstensen; [4/2 1831 Middelfart-K.; see Raarup].

15. 4/6 1831 [St. Thomas og St. Jan 22/8 21, o. 5/10, tillige Miss. ss. 19/9 s. A.] Johan Jacob Prætorius af Heils-V., f. 20/12 87; St. Haderslev 09; C. 20/7 18, l.; 1 ~ 30/8 21 Caroline Marie Lehmejer, f. p. Kallø 19/7 98, † St. Thomas 3/9 23; F. Kmrd. Morten Fred. L., Bkdmr.; M. Mette Brendstrup; 1 B.; 2 ~ 7/7 24 Charlotte Angelique Raupach, f. p. St. Thomas 29/5 06, † Kbh. 8/1 62; F. Rgmtchir. Fred. Andr. R., Garnisonschir.; M. Charlotte Antoinette v. Holten; 1 S., 2 D.; [† 26/1 1833; E. 2/592 og S. 2/713].

16. 5/6 1833 [Miss. ved Holsteinborg 9/4 23, o. 16/4] Knud Kjer; [2/10 1838 Skjødstrup-E.; see Skjærbæk].

17. 25/12 1838 [r. Cap. Thisted o.s.v. 15/6 32] Marcus Raahauge; [6/4 1852 Lading-F.-S.; see der].

18. 18/6 1852 [Sandby 27/11 40, o. 13/1 41] Carl Jacob Trojel af Kjøbelev, f. Nebbelunde 7/4 13; St. Nykjøb. 31; C. 26/11 36, *l.; ~ 30/7 41 Emma Karen Frederikke Schiernoff, f. Stubbekjøb. 12/9 15, levede 68 i Nykjøb. p. F.; F. Adam Gottlob S., Kbmd.; M. Pauline Cathr. Ellegaard; 2 S.; see Poul L. T., cd. th. 72/1; [† 23/5 1853; saare elskelig og høist agtværdig].

19. 19/8 1853 [Gjøl 29/12 45] Hans Peter Frandsen; [27/5 1868 Haraldsted-A.; see der].

20. 12/9 1868, o. 7/10 [c. Adj. Hors. 50; Adj. ss. 30/5 51] Vilhelm Jens Storm Bisted, f. Hillerød 8/2 24; F. Peter Rosenstand B. af Greis-S., Cand. phil., Skllrr., siden Toldcontr. i Kbh.; M. Maren Pagh Storm; St. Kbhs. Bgdsk. 40; C. 15/1 46, l.; ~ Ollerup 11/8 52 Lovise Frederikke Tornøe, f. p. Nielstrup 1/10 26; F. Jens Venzel T., Bkdmr. paa Baroniet Lehn; M. Eleonore Jacobine Lacoppidan; 1 S., 2 D.; [1/3 1877 K. Hyllinge-L.; skjænkede 74 til E. Kirke en Altertavle, forestillende Christi Daab; Pgdens. Stuehuus og den østre Sidefløi br. 27/4 75; see D. T. 75/112].

21. 3/5 1877 [Alslev-B. 30/4 69] Peter Andreas Ingerslev; see Skive o. Cat.

———————————

Noter:

(1) Dueholm Kloster ligger vest for Nykøbing Mors. Det blev oprettet o. 1370 af Johanniterordenen. Som på landets andre johanniterklostre drev munkene et hospital. Efter reformationen omdannet til herregård.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.