Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 343. Grimstrup og Aarre,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

O. N. Sk. H. 87; K. 2/11; R. M. 10/12 1765 og 20/7 68; M. S . III.;
Lkm. 6/288; Kbg. Grimstrup 1655, Aarre 1602 (÷ 1706-08).
———————————

1. 15 . . Niels Hansen; [† 1563; Eptph.].

2. 18/2 1564. Eskil Clemensen, f. 28; St. Ribe; ~ Bothilde . . . ; 2 ~ Etm.; [† 28/12 1581. Sognemændene havde valgt Formandens Søn, hvis Valg Biskoppen casserede og beskikkede Niels Poulsen, hvem Bønderne fordreve. Paa Biskoppens Klage sendte Kongen dem et Tordenbrev, hvori han fratog dem deres Ret til, selv at kalde].

Hegelund I s. 145, II s. 90.

3. 30/4 1582. Christen Jensen; ~ 29/7 82 F. E.; [rimeligviis afsat 1584; levede endnu 93].

Hegelund I s. 150, 158, 161, II s. 93, 99.

4. 1584 [p. Cap. Henne, o. 26/2 76] Jørgen Jørgensen af Henne; Pr. (08. 19); ~ Gjertrud Lauritsdtr. Barfod, † 1/11 41; F. L. B. til Sæddinggd.; M. Anna . . . ; 2 S., 3 D.; see Etm.; P. J. Barfod i Øsse-N.; S. Pedersen i Brørup-L.; N. Clausen i Henne; J. K. Buch i Skanderup; [levede endnu 1622, da han optraadte for sin Datter Anna i en Retssag hun havde mod Anders Ringkjøbing i Henne].

Hegelund I s. 111, 499, II 69, 215, 273; PT 11:5 (1944), s. 58; KS 3:2 (1877-80), s. 212; 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 547.

5. c. 1618 [p. Cap. Henne, o. 5/7 01] F. S. Jørgen Jørgensen Grimstrup*; 1 ~ Mette …; 2 ~ Maren Pedersdtr. af Bølling-S.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 15/6 1655, Skifte 16/7 s. A.].

PT 11:5 (1944), s. 58.

6. o. 6/7 1655. Anders Hansen Roest (Rostenius), f. Roest 21; F. Hans Hansen, Gdeier. i Roest; M. Maren Andersdtr.; St. Ribe 43; 1 ~ 1. Trin. (8/6) 56 F. E., † 16/8 59; 1 D.; 2 ~ 2 Adv. (9/12) 60 Margrethe Jespersdtr. Holst, † Veile efter 07; F. J. H., Bgmstr. i Veile; 2 S., 6 D.; see Etm.; L. Pedersen i Nordby p. F.; L. J. Risom i Smidstrup-S.; J. A. Roesteen i Vinding; (J. I. Elling i Smidstrup-S.); [† 1/3 1686. From og gudhengiven. De Svenske fratoge ham 10/9 58 Heste og Vogn].

PT 11:5 (1944), s. 58-59; Nygaards sedler: Børn.

7. 14/8 1683**. Niels Nielsen Arensberg af Varde St. Jacobi K.; St. Varde 75; 1 ~ 17/6 84 F. D. Maren Andersdtr. Roest, f. 61, † 1/7 86; 2 B.; 2 ~ 87 Sidsel Lauritsdtr., † 18/8 02; 2 S., 2 D.; 3 ~ Endrupholm 4/9 04 Kirsten Andersdtr. Brandt af Veien-L.; u. B.; 2 ~ P. J. Schytte i Kvong-L.; [† c. •/4 1705. Munter og lystig; velstaaende].

KUM II, s. 61 (»Nicolaus Nicolai Aqvilomontanus«); Nygaards sedler: Børn, vielse (1), vielse (3), ægteskabs bev. (de var beslægtede i 2. og 3. led).

8. 15/5 1705. Mikkel Ernstsen Rammel, f. Ringsted . . . ; St. Ringsted 92; ~ Lisbeth Andersdtr. Viger, f. c. 67, † Ribe 3/7 29; 2 S., 1 D.; [† 10/3 1710].

KUM II, s. 191 (»Michaëel Ernesti Ramel«); Nygaards sedler: Enkens død.

9. 13/4 1710 [Hør. Ribe 08] Hans Hansen Friis af Vilslev-H., f. 29/5 86; St. pr. 04; C. 26/4 08, n.; ~ 3/7 11 Maren Hansdtr. Paludan af Aal, f. 79, b. 24/5 29; 3 S., 1 D.; see Etm.; [† 31/8 1747].

KUM II, s. 298 (»Ioh. Frisius«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Børn.

10. 13/10 1747 [p. Cap.* 11/8 s. A.] F. S. Hans Christian Hansen Friis, f. 13/10 17; St. Ribe 36; C. 25/1 44, h.; Degn i Grimstrup-Aa. 44; Pr. 62; ~ 15/11 48 Elle Lauritsdtr. Lund af Aastrup-S., f. 30/3 08, † 8/3 76; 2 D.; [# 1785; † Varde 28/3 99].

Nygaards sedler: Børn, testamente, hustrus død.

11. 24/6 1785 [r. Cap. Kjerteminde-D. 3/3 79] Holger Nielsen Olivarius; [18/1 1793 Ebeltoft-D.; see der].

12. 24/5 1793 [r. Cap. Ringkjøb.-R. 16/11 87] Balthasar Gjørtz; [2/12 1803 Nustrup; see der].

13. 17/2 1804 [Grindsted-H. 28/6 99] Niels Bagger Nissen; [6/8 1813 Sneum-T.; see der].

14. 27/5 1814 [Sønderho 13/1 92] Johan Christian Biering af Aastrup, f. Nykjøb. 30/4 62; St. Vdbg. 84; C. 21/6 87, n.; Fp. 88, o. 3/9; Hjelpep. i Damsholte . .; 1 ~ 27/4 92 Abelone Lillievang, E. e. Rasmus Sørensen, Secretær, f. Kbh. 1/4 40, † 25/4 10; 2 ~ Frederikke Scolastica Winther, † 19/12 44; 1 D.; [† 9/12 1816].

PT 11:5 (1944), s. 61.

15. 21/5 1817 [p. Cap. Ulvborg-R. 16] Ditlev Blangsted Pontoppidan; [20/2 1835 Hviding; see der].

16. 6/5 1835, o. 24/6, Mag. Frederik Ludvig Bang Zeuthen; [25/8 1842 Tømmerup; see Fred. Mich. K.-E.].

17. 31/11 1842, o. 25/1 43, Johan Stephan Schade, f. Esrom Kro 8/12 01; F. Jens Tanch S. af Taagerup-T.; M. Lovise Christiane Stockmar(k); St. Helsing. 21; C. 31/10 39, l.; Folkethingsmand (Ribe A. 2.) 27/5 53; O.; [# 7/10 1859. Boer på Gludsminde v. Veile. Ombyggede for en stor Deel Pg. og satte Haven i fortrinlig Stand, men blev svag 53 og maatte siden holde Capellan].

Ved Rescr. 21/9 1859 blev Aarre Annex til Faaborg
og V. Nykirke til Grimstrup.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 87-102.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 344. Grimstrup og Vester Nykirke,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

Kbg. Grimstrup 1655, Vester Nykirke 1715.
———————————

1. 16/12 1859 [past. vic. i Nykirke-F. 52] Peter Georg Münster, f. Kbh. 6/1 21; F. Jstrd. Jac. Peter M., senest Foged og Skriver i Gjørding og Malt HH.; M. Anna Sophie Krogh; St. Roesk. 39; C. 14/1 47, h.; Cap. el. past. vic. i Veien-L. 26/9 51; ~ 15/9 54 Herminna Cathrine Holm, f. 29, † Varde 22/5 64; F. Cclrd. Joachim Christopher H., Bkdmr. over Møgeltønder og Ballum Birker; M. Ane Joh. Riis af Daler; 4 B.; [† pludseligt af et Nerveslag ved sin gamle Faders Side 7/1 1861; han levede længe nok, til at erhverve sig en Agtelse og Kjærlighed, som kuns bliver Faa tildeel].

2. 18/3 1861, o. 24/4 [Lærer v. Nestved Realsk. 45] Niels Frederik Lange, f. Kbh. 22/7 16; F. Fred. Ludv. L., Amtschir.; M. Helene Charl. Gjedde; St. Kbhs. Bgdsk. 35; C. 14/1 45, h.; ~ 5/5 54 Dorothea Maria Quistgaard, f. 20/1 25, † 26/1 66; F. Toldkassr.; M. Agathe Beck; 3 B.; 2 ~ 26/3 67 Christiane Damgaard, f. 26/11 35; F. Christ. D., Arretsforv. og Politibetj. i Varde; M. Ane Cathr. Askov; [† 9/9 1871].

3. 1/12 1871. Nicolai Henrik Jørgensen; see Vodder.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 102-103.