Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 809. Nebel (Nørre-) og efter Rescr. 17/4 1683 Lydom,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

Lkm. 6/343; M. S. III.; K. 3/26; R. M. 30/9 1768; L.S.*; L. P. B. 410; D. Saml. 1/124;
M. Nr. 502; Kbg. 1761.
———————————

1. (1548). Jacob Høst.

»see Christen J. H. i Lunde-Ou.« udgår, se Hegelund II s. 58.

2. (1578. 92) Bakken Tøstesen, maaskee af Aal; mindst 1 S.; [† 1/4 1592].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 228, II s. 147.

3. o. 30/4 1592. Niels Lauritsen Barfod, f. Sæddinggd., Nebel S.; F. L. Clausen B., adelig; M. Anna . . . . ; ~ Anna . . . ; [† 17/12 1613].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; Hegelund I s. 229, 626, II s. 147.

4. 1613 [Aman. Ribe 08] Svend Knudsen Sneum, vist af Sneum-T.; [† 1626 (?) el. før 1619; levede 24/11 1615, da han stævnede en Mand, der havde gjort Skade i hans Korn].

Hegelund I s. 494, 600, II s. 271; PT 11: 5 (1944), s. 55.

5. (1619). Peder Christensen Høst, vistnok af Lunde-Ou.; St. i Kbh. (06); ~ . . . . ; 5 S., 4 D.; see Etm.; Svend P. H. i Holstebro-M.; H. P. Bartsker i Jerne-S.; [† c. 1660].

KS 2:6 (1872-73), s. 547; F-P s. 218 (»Petrus Christierni Oporinus«).

6. c. 1646** [Malt-F., o. 17/3 46] F. S. Jacob Pedersen Høst, f. c. 21; St. Ribe 42; 1 ~ 60 Anna Poulsdtr. af Henne; 2 ~ Lemvig •/9 61 Karen Christensdtr. Solgaard; F. C. Larsen S., Kbmd. i Holstebro; M. Marg. Jeppesdtr.; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Peder H. F., r. Cap. i Korsør-T.; [† 8/11 1674].

KUM I, s. 218 (»Iacobus Petri Oporinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 48; PT 1995, s. 56.

7. 11/9 1674**. Hans Pedersen Friis; St. Ribe 67; ~ F. E.; 2 S., 3 D.; see Peder H. F. i Verst-B.; [† 1682].

8. 17/4 1683 [Lydom-L. 16/6 81] Christen Lauritsen Bang, f. Kbh. . . ; vist St. Kbh. 70; ~ Else Knudsdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; see B. Brandt p. Christiansø; [† 31/5 1689].

9. 4/6 1689. Henrik Hansen Schnell (Snel) af Agerskov; St. Ribe 84; ~ F. E., † 20; 1 S., 2 D.; [† 1718; Pg. br. 25/6 89].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. , nr. 2.

10. 28/3 1718 [Fp. . .] Mikkel Pedersen Engel, f. Kbh. 25/5 76; (Bdr. t. Jens P. E. i Borre); F. P. Mikkelsen E., Badstuemd. i Kbh.; M. Karen Jensdatter; St. Kbh. 96; C. 9/1 99, n.; ~ Anna Pedersdtr. Storm af Egtved-Ø., Skifte 12/11 25; 1 S.; [† 8/5 1741].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 87; Ribe amt, V. Horne hrd. , nr. 8 og 21.

11. 4/8 1741 [Fosnæs, Trondhj. St., o. 12/7 37] Henrik Hansen Wassard, f. Testrup, Aalbg. St., d. 29/3 11; F. H. Mathiesen W. af Strandby-B.-M., Forv. p. Testrupgd.; M. Johanne Marie Christensdtr.; St. pr. 25; C. 27/8 27, l.; ~ 29/10 38 Else Johansdtr. Assels af Hem-H.-D., f. 5/10 13; 1 S., 3 D.; see Johannes W. i Lunde-Ou.; [b. 29/1 1777; han havde 36 været kaldet til et Kald i Ribe St.; men trøstede sig dengang ikke til, at aflægge Eden; Pg. br. 66].

Erl. 1, s. 368; OST s. 77; KUM II, s. 473, 476; PT 8:6 (1927), s. 255; Nygårds sedler: Far, mor.

12. 10/8 1764**, o. 4/9 65**, Niels Christensen Holst. f. Vesterbølle 6/6 36; (Bdr. t. C. C. Thissenius i Kollerup-V.); F. C. Jensen Kreiberg, Degn; M. Mette Michelsdtr. Mønsted; St. Vibg. 57; C. 26/6 60, h.; N. Nebel-L. 3/6 63*; ~ 25/3 70 Else Pedersdt. Bang, f. Svendbg. 32, † 87; F. P. Iversen B., Maler; M. Øllegaard Christensdtr. Hellevad; 1 S.; [† 27/1 1782].

KUM III, s. 169 (»Nicolaus Christiani Holst«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1242, 1036.

13. 27/3 1782, o. 12/6 Mourits Høyer af Brøndum-N., f. 26/1 44; St. Vibg. 65; C. 15/10 70, n.; ~ 7/12 83 Mette Helene Bering af Skjern, † Christiansfeldt 47; 7 S., 3 D.; [† 18/8 1817; Lgst.].

KUM III, s. 254 (»Mauritius Høyer«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1309.

14. 18/3 1818 [Kvong-L. 8/1 01] Frederik Bloch af Viby, f. 12/4 69; St. Od. 87; C. 24/4 92, h.; ~ 14/9 01 Anna Kirstine Haagen, d. Vesterborg 16/10 68, † 2/7 43; F. Knud Hansen H., Degn; M. Karen Christensdtr., Bierring; 4 S., 2 D.; see Hans C. B. i Hasle-S.-L. ; Frederik C. B. i Ringe, Peter O. B. i Aal; [† 21/5 1844; værdig, dygtig og samvittighedsfuld; B. D. G. 1/169].

15. 25/7 1844 [Aastrup-S. 25/11 34] Jacob Stampe, f. Vibg. 2/10 00; F. Jørgen S., Avlsbruger; M. Maren Thostrup; St. Vibg. 21; C. 18/10 27, h.; p. Cap. Tamdrup 9/9 29, o. 25/11; Ousted-T. 28/9 32; ~ 21/8 35 Charlotte Nicoline Grundahl, f. Hvirring 15/8 06; F. Christ. G., Degn.; M. Christine Møller; 2 S.; [† 15/8 1870. Stiftede et betydeligt Legat, men det Nærmere ubekjendt].

Sixhøj nr. 1615.

16. 12/11 1870. Rasmus Rasmussen; [see Ho-O.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Kristensen, H. K: Nr. Nebel og Lydum Sogne. 1958. Navneregister. 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 750. Lydom og, efter Rescr. 16/6 1632 og 17/7 33, Lønne,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

D. Saml.; Kbg. Lydom 1761, Lønne 1682.
Anm. Lønne var tidligere et Pastorat for sig.
———————————

1. (1554). Ib Pedersen; 5/3 1554: »Brev ad gratiam for Hr. Ib Persen paa Kongens Part af Tienden af Lydom Sogn i Vester Herred«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 299.

2. (1584). Søren Jensen.

KS 3:2 (1877-80), s. 213.

3. (1608). Peder Poulsen; ~ Inger . . . , † før 34; [levede endnu 1634; † 16 . . ; Pg. br. •/3 34].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; PT 11: 5 (1944), s. 54-55.

4. 16 . . [p. Cap.* (34)] Laurits Sørensen Barfoed; M. vistnok en Lauritsdtr. Barfod fra Sæddinggd., Nebel S.; St. Ribe 24; ~ Anna Jensdtr.; 3 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Jens L. B. i Kvong-L.; [† 1653].

PT 11: 5 (1944), s. 55; KUM I, s. 65 (»Lavrentius Severinius Barfod«).

5. o. 23/11 1653. Jens Sørensen Ravnsøe af V. Nykirke-F.; St. Ribe 50; ~ F. E.; [† 1677].

6. 22/9 1677, E. f. B. 2/11, Laurits Lambertsen Barfod el. Thorstrup af Thorstrup-H.; St. Kold. 70; [† 1681].

KUM II, s. 23 (»Laurentius Lamberti Torstrupius«).

7. 16/7 1681. Christen Lauritsen Bang; [17/4 1683 N. Nebel-L.; see der ].

Derefter Lydom Annex til N. Nebel og Lønne til Henne.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.