Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 194. Dragstrup og Skallerup,

Nørre Herred p. Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 86; S. i K.; M. nr. 497; E. M.; M. S. III.; P. M. 383; Kbg. 1646.
Anm. Præsten boer i V. Jølby.
———————————

1. o. 1540 [Munk i Skjoldborg] Anders Jacobsen (gamle Hr. Anders); [† Skallerup 1551].

2. 1551. Ib Christensen Bruun; [† 1560; Pgdn. blev i V. Jølby (Julby)].

3. 1560. Hans Nielsen; [† 1573].

4. 1573. Anders Christensen (unge Hr. Anders); [† 1588].

5. 1588 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E. (81)] Jesper Torkilsen; St. i Kbh. (76-77); [† 1609].

F-P s. 74 (»Casparus Torchilli Cimber«).

6. 1609. Jens Olufsen; maaskee St. i Kbh. (03); 1 ~ Birgitte Rasmusdtr., † før 01; u. B.; 2 ~ . . . . ; B.; see O. J. Julbye i Alsted-B.; [† 1636].

F-P s. 197 (»Johannes Nicolai Morsianus«); Sixhøj nr. 289.

7. 1636 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E.; tillige Hør. fra 26] Anders Pedersen Sterm el. Staerm; ~ 39 Anne Christensdtr., f. Nykjøb. p. M. c. 20, † 02; F. C. Nielsen Dybdal; 1 S:, 2 D.; 2 ~ Etm.; see Peder A. S. i Ry; [† 1665].

8. 1665. Christen Mouritsen Meier (Maier, Møier); (Bdr. t. Bodil M. ~ J. S. Morsing i Nylarsker); ~ F. E., † 02; see Mourits C. M. i Vinding-B.-V.; [† 1695; Eptph.].

9. 20/8 1692 [Frøslev-M. 6/2 86, o. 12/3] Christian Jacobsen Erich (Erichsen), f. Sjælld. 39; F. J. Augustsen; M. Birg. Carlsdtr.; St. Fdbg. 57; C. 59, mediocr.; informerede i samfulde 25 Aar; ~ Elisabeth Johansdtr. Bache, † 95; u. B.; [#? 1695; † 10/7 s. A.; Eptph.].

10. 30/3 1695, o. 1/5 [Hør. Vibg. . . .] Christian Christensen Kjærgaard, f. Vibg. 12/3 69; F. C. K., Kbmd.; M. Kirsten Christensdtr. Ugelriis; St. Vibg. 91; C. 93, illum.; [† Vibg. 17/4 1696].

KUM II, s. 182 (»Christianus Christiani Kiergaard«); Sixhøj nr. 682.
(19/5 1696. Elias Hansen; Kaldsbrevet casseret formedelst Leiermaal.)

11. 1/8 1696 [P. i Ostindien . . .] Ananias Pedersen Bejer; St. Bergen 77; ~ 29/12 96 Maren Pedersdtr., f. c. 49, b. Aalbg. 23/12 34; u. B.; [† 11/4 1702; en stakkels forgjældet Mand, hvis Indkomster bleve seqvesterede; cfr. Bkrd. Dgbg. S. 390].

12. 22/4 1702 [Fp. i Holsteen] Peder Jacobsen Brunow af Skjæve, d. 7/1 77; St. Aalbg. 94; ~ 18/12 02 Anna Olesdtr. Hosum af Hundborg-J., † 14/7 12; 2 S., 2 D.; [† 18/7 1712].

KUM II, s. 202 (»Petrus Iacobi Brunowius«); PT 1984, s. 117; KlitVen s. 271.

13. 10/9 1712 [Hjelpep. Kbh.] Jens Nielsen Hegelund af Sønderhaa-H., f. 79; St. Aalbg. 96; C. 11, n.; Pr. 7/4 23; 1 ~ 13 Kirstine Blom, f. c. 91, † 7/2 21; 2 B.; 2 ~ 23 Sophie Amalie Mouritsdtr. Meier af Vinding-B.-V.; 1 D.; [† 1731; Eptph.].

14. 22/6 1731, o. 22/8, Johan Rudolph Mathiesen Thestrup af Dalby-S., f. 11/9 89; St. Od. 08; C. 15, n.; 1 ~ Stokkemarke 2/10 32 Barbara Cecilie Halsen, f. 24/6 06, b. 19/10 42; 4 S., 2 D.; 2 ~ 43 Albertine Magdalene Hønnemann, † 5/5 60; (Sstr. t. ~ Magdalene H. ~ N. L. Barchmann i Rorup-G.); M. . . . Heinemann; u. B.; [b. 2/1 1762].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Nørre hrd. nr. 24; Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 10.

15. 27/11 1761**, o. 24/4 62, Peder Christiansen With, f. Aalbg. 25/1 30; F. C. W., Skræder; M. Inger Sørensdtr. Schandorph; St. Aalbg. 51; C. 55, h.; Pr. 92–93; 1 ~ Christine Margrethe Christensdtr. Deinbøll af Hundborg-J., f. 34, b. 13/4 67; 2 B.; 2 ~ 6/11 67 Christine Johanne Pedersdtr. Riber af V. og Ø. Vandet; 1 S., 2 D.; [† 16/2 1794; samlede deels ved god Oeconomi deel ved Giftermaal betydelig Formue].

16. 25/4 1794 [Frøslev-M. 3/2 86] Peder Weytorp, f. Tilsted 40; F. Ole Pedersen W., Degn; M. Christine Christensdtr. Torp; St. Aalbg. 64; Degn i Sjørring-T. 64; C. 69, n.; p. Cap. Thisted-T. 10/10 81, o. 9/11; O.; [† 22/4 1804].

17. 2/11 1804, o. 21/12, Poul Mathias Schor; [30/5 1823 Torslev-L.; see der].

18. 21/11 1823, o. 4/2 24, Ivar Ivarsen, f. Blegholm p. Langeland 27/1 98; F. Hans I., Skovfgd.; M. Elisabeth Margrethe Schrøder; St. pr. 16; C. 18/10 21, l.; O.; [25/11 1825 Miss. og P. v. Zions Menighed i Trankebar; † paa Overreisen 5/1 27].

19. 29/3 1826 [r. Cap. Byrum-V.-H. 14/4 20] Jacob Albert Sadolin Danæus; [29/1 1834 Høislev-D.-L.; see Egebjerg].

20. 4/6 1834, o. 23/7 [Lærer v. Søetatens Dgsk.] Andreas Thaning; [28/4 1836 Vollerslev-G.; see Lyderslev-F.].

21. 19/7 1836, o. 31/8, Anders Due; [25/8 1853 Volstrup-H.; see der].

22. 18/11 1853 [Cat. Stege 12/6 47] Carl Adolph Emil Jansen; [25/11 1859 Jerslev-H.; see der].

23. 16/2 1800 [Syderø, Fær., 19/5 50] Harald Andreas Christian Krog af Herslev-G., f. 14/3 15; St. pr. 33; C. 9/11 40, h.; p. Cap. Ramløse-A. 29/1 42, o. 25/2, – 6/11 49; Laugthingsmd. 55; Landsthingsmand 18/10 66 – 2/10 70; ~ Herslev 16/7 50 Henriette Frederikke Emilie Bache, f. Kbh. 14/8 20; F. Hans Henrik B., Rodemstr. og Urtekrmr. i Kbh.; M. Frederikke Sophie Lillie; 3 S., 4 D.; [25/4 1871 Ramløse-A.; Pr. i Strø og Holbo HH. 8/1 73].

Fær, s. 12.

24. 8/7 1871. Christian Hartvig Kjødt; [18/3 1875 Huusby-V.; see Baagø].

25. 28/6 1875 [Cap. p. l. Østofte 9/1 70] Carl Bendix Koch af Astrup-R.-A., f. Ravnsø 29/1 35; St. Ribe 54; C. 28/1 62, h1.; Cap. p. p. Vestenskov-K. 19/9 64, o. 12/10; 1 ~ 20/8 66 Elise Knudine de Teilmann, f. 27/5 35, † 25/5 73; F. Cpt. Thøger Reenberg de T. til St. Hebo v. Varde; M. Hansine Westesen; 2 S.; 2 ~ 3/12 75 Anna Christine Olavis Jensen, f. Stubbekjøb. 13/4 43; F. Henrik J., Skibsfører; M. Anna Mar. Kjødt; (77) 1 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.