Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 790. Meirup og fra 1807 til 1818 Maabjerg,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; R. M. 11/6 1766; K.; Lkm. 6/427; Kbg. Meirup 1745, Maabjerg 1752.
Anm. Maabjerg baade før og siden til Holstebro.
———————————

1. c. 1536. Knud . . . ; [† c. 1559; havde været Munk].

1b. (1552). Peder . . . ; [† før 1578; see khist. S. III. 2/338].

KS 2:6 (1872-73), s. 669-74.

2. k. 9/3 1579 [Skp. . . .] Niels Eriksen Winding; see Etm.; [† c. 1604 el. 99; byggede Pgdn. 85; Eptph.].

KS 2:6 (1872-73), s. 673-74; 3:2 (1877-1880), s. 211.

3. 1604 [p. Cap. Ulvborg-R., o. 13/10 02] Christen Christensen Ferring, f. Ferring; F. Bonde; St. Vibg. (02); ~ F. D. Kirsten Nielsdtr., f. c. 85, † 28/4 73; see C. C. Meirup i Lomborg-R.; N. C. Meirup i Idom; Etm.; [† 23/4 1641. Der fortælles, at han som ungt Menneske lod Spaden ligge i Heden og løb til Vibg. Sk.; først 4 Aar efter fik Forældrene at vide, hvor han var bleven af; W. 1/301; N. 165; Eptph].

Hegelund I s. 390, II s. 227; F-P s. 179 (»Christiernus Christiani Ferringius«); KS 5:2 (1903-05), s. 558, 2:6 (1872-73), s. 545.

4. c. 1641. Jacob Hansen Dufrich (Durch, Durich), f. Vdbg. 08; St. Roesk. 32; ~ F. D. Kirsten Christensdtr. Ferring, f. c. 06, † 18/9 76; [† 22/6 1667; Eptph].

KUM I, s. 112 (»Iacobus Iohannis Durichius«).

5. 3/7 1667, E. f. B. 25/7, Jens Andersen Morsing; St. Nykjøb. 60; Pr.; 1 ~ 6/7 73 Ide Knudsdtr. af Borbjerg-R., † 25/2 85; 3 S., 1 D.; 2 ~ Inger Laugesdtr., E. e. Bkdmr. Jørgen Grydholt til Tviskloster; see M. B. Leegaard i Ferring; Jacob J. M. her; [† 6/3 1705. Riig; eiede 3 Gaarde el. Steder i Sognet].

KUM I, s. 112 (»Ioannes Andreæ Morsinus«).

6. 15/5 1705 [Skp. til Guinea 98] Frederik Christian Ulriksen Schnell; [25/7 1707 Thisted-T.; see der].

(12/8 1707. N. M. Rhodius; see Galtrup-J.).

7. 11/11 1707. Jacob Jensen Morsing, f. her 74; St. Od. 93; C. 4/3 97, h.; ~ c. 08 Elisabeth Loumann af N. Omme-B., E. e. P. Havnelev i Ørre-H., † p. Falster c. 58; 2 S.; [† 28/4 1721].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 34.

8. 9/5 1721. Christen Madsen Buch; [21/2 1738 Almind-S.; see der].

9. 13/7 1738 [p. Cap. Alleslev 25/7 28; Bringstrup-S. 8/4 30] Ole Christensen Saxtorph, f. Nykjøb. p. F. 94; F. Tinstøber; St. Nykjøb. 16; C. 2/8 18, n.; ~ 25/3 24 Marie Hansdtr. Seyer af Alleslev, † 45, een Maaned før Manden; 5 S., 2 D.; see Peter S. t. Kbh. St. Nic. K.; (Ole C. S. i Nexø-B.; H. C. F. Hansen i Skeby-O.); [† 6/5 1745].

10. 1/7 1745, o. 25/8 [Lærer v. Waisenhuset i Kbh. 39–45] Jørgen Sørensen Lønstrup, f. Sæby 6/11 11; F. S. Nielsen; M. Cathrine Jørgensdtr.; St. Sæby 28; C. 19/11 39, h.; Pr. 4/9 45; ~ 17/9 45 Gundel Mathiasdtr. Nostrup; 1 S., 1 D.; [† 23/11 1774].

KUM II, s. 499 (»Georgius Lønstrupius«, 19 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 9-10.

11. 9/3 1775 [r. Cap. Borbjerg-R. 6/5 63] Bertel Sørensen Kjerulff, f. Husby 22/12 30 (32?); F. S. K., Degn i Husby-N.; M. Mette Marie Hansdtr. Paludan af Tjele-V.; St. Vibg. 54, Bacc. 45; C. 8/3 57, n.; p. Cap. Brøndum-H. 11/4 60, o. 23/4; 1 ~ Clara Berentsdtr. Rosenmeyer Mulvad af Brøndum-H.; u. B.; 2 ~ 26/3 76 Johanne Lehmeyer; [† 28/3 1776].

KUM III, s. 139, 146 (»Bartholdus Kierulf«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1207.

12. 5/6 1776 [Kold. Hosp. 17/4 67] Peder Madsen Hegelund; [10/8 1787 Daugbjerg-M.-S.; see der].

13. 30/11 1787, o. 27/2 88; Hermann Esmann; [27/9 1793 Lemvig N.; see Ølgod-S.].

14. 28/9 1793 [p. Cap. Raklev 91, o. 22/6] Svenning Severin Haugaard; [7/3 1798 r. Cap. Veile-H. og Sp. Vinding; see der].

15. 23/5 1798 [Skp. 11/7 94] Claus Clausson; [27/11 1801 N. Nissum; see Smidstrup-S.].

16. 27/11 1801, o. s. D., Stephan Hofgaard Kryssing, f. Aarh. 65; F. Clemens K., Kbmd.; M. Maria Brobeg; St. Aarh. 84; C. 25/10 91, h.; tillige Maabjerg 6/3 07; ~ Aarh. Dk. 16/6 02 Gjertrud Marie Munch; [† 13/6 1818. „En særdeles god Lærer (v. Aarh. Sk.) og især var hans Veiledning i Latinen grundig og opbyggelig“. See Hist. Tidsk. IV. 3/68].

17. 28/5 1819, o. Kbh. 7/7, Christian Bagge Jensen; [6/6 1821 Cat. Rudkjøb.; see Fred.Trin K.].

Ved Rescript 19/2 1819 blev Maabjerg Annex til Holstebro, som tidligere,
Meirup forenet med Catechet-Embedet i Holstebro, som da oprettedes.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.