Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 496. Hove,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; R. M. 26/5 1766; Lkm. 4/535; Kbg. 1737.
———————————

1. (1544). Jens Juul; see D. Mag. IV. 1/45; c. 6/4 1552: Brev, »at Hr. Jens Hyfuel, Sognepræst i Hou Sogn, har klaget over, at Helle Nis Kone og Las Staffensens Hustru imod en Kontrakt, som er indgaaet mellem ham og dem for Kongen, forholde ham Maiskiergaard ved Struer og et Bol smstds., som han har Ribe Kapitels Brev paa; han har været villig til at fly dem Bolig og Værelse andetsteds , men de ville ikke gaa ind derpaa og have taget en anden Mand til dem i Gaarden og svare ikke Redsel. som de burde«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 143.

2. (1584). Gregers Eskilsen; see Eskil G. i Lomborg-R.; [† 6/8 1600].

3. o. 9/5 1600. Jacob Pedersen Munch, f. c. 60; ~ Anna Poulsdtr. af Skagen, f. c. 01, † 40; 2 ~ Etm.; [† Skjærtorsdag (2/4) 1640, Eptph.].

Hegelund I s. 346, II s. 205; KlitVen s. 251.

4. 1640. Jens Olufsen Lemvig; St. Kbh. 34; 1 ~ F. E., † 24/5 70; 2 ~ Lemvig 2/2 71 Maren Poulsdtr. Bertelsen af Jelstrup-L.; 2 ~ Etm.; [† 1683].

KUM I, s. 121 (»Ianus Olai Lemvicensis«); KlitVen s. 171.

5. 1683. Peder Nielsen Weirum, maaskee af Veirum; St. Ribe . . .; 1 ~ F. E.; 2 ~ 3/5 01 Magdalene Madsdtr.; 2 ~ Andreas Fred. Opitz til Leergrav; F. M. Christensen, Kbmd. i Lemvig; [† 1709].

6. 23/3 1709. Peder Rasmussen Ruberg (Ryberg), f. Kanestrøm p. Nordmøre 28/10 73; F. R. Pedersen R., Fgd. over Kanestrømsgods; M. Alethe Johansdtr. Rasbeck; St. Trondhj. 93; C. 30/5 95, n.; ~ Anna Sophie Kruse, f. Kbh., † Fred. . . .; F. Cpt.; 2 S., 3 D.; see Christian F. P. R. i Bording; 3 Etm.; [† 9/1 1730].

KUM II, s. 195 (»Petrus Rubergius«); OST s. 13; STD Em2, s. 124.

7. 5/3 1730. Jacob Christensen Bhie, f. Volstrup v. Hobro; (Bdr. t. S. C. Overvad i Torsted); St. pr. 17; ~ 30 F. D. Alethe Pedersdtr. Ryberg, f. 13; 2 S., 2 D. (Sønnen Christian var 1768 Cand. th.); 2 ~ Etm.; see P. M. D. Wagaard i Vandborg; [† m. p. i Kbh. 1/3 1737, b. Holmens Kirkegd. 6/3: »d. 1 Martij har hand over skuren Struben paa sig self, og døde 3 Timer dereffter, I sit Logement«; fik 5/3 37 kgl. Bevill. Paa, at han – der i Melankoli har tilføiet sig selv med en Kniv et Sår i Halsen, hvorefter han er død – må i al stilhed uden nogen Ceremoni i Kirkegaarden begraves].

KUM II, s. 412 (»Iacobus Christierni Melissus«); Kbg. Holmens K. i Kbh. (1730-1744 D) opsl. 32; Nygaards sedler: Bev. til begravelse, børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 1, 44, 55, 74.

8. 20/4 1737, o. 15/6, Niels Holgersen Ystrum, f. Aalbg. 13/4 06; F. H. Nielsen, Hattemgr.; M. Anna Eriksdtr.; St. Aalbg. 24; C. 29; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 19/3 1740].

Nygaards sedler: Død.
(6/5 1740, o. 12/6, C. S. Schougaard; see Husby-N.)

9. 23/9 1740, o. 9/12, Urban Christian Jespersen Schouboe, f. Vibg. 28/2 12; (Bdr. t. Janus N. J. S. i Bøvling-F.); F. J. Nielsen S., Bgr.; M. Anna Margrethe Jensdtr. Aabye; St. Vibg. 33, Bacc. 34; C. •/7 38; ~ F. E., b. Hove 30/9 89; 1 S., 1 D.; see J. S. Monrad i Aale-T.; [b. 14/11 1785].

KUM II, s. 546, 550 (»Urbanus Caspari Schouboe«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 979, 955; Nygaards sedler: Død, enkens begravelse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 55.

10. 26/10 1780**. Andreas Aschenberg Fellum; [10/6 1803 Lomborg-R.; see der].

Nygaards sedler: Adj. et Succ.

11. 19/8 1803, o. 26/10, Nicolai Kamph; [21/7 1809 Gjerrild-H.; see Skjærbæk].

12. 30/12 1809 [Engbjerg-H. 18/2 85] Peter Høyland, d. Vandborg 25/5 52; F. Eskil H., Degn ss.; M. Mette Kirstine Kragelund; St. Aalbg. 72; C. 81, n.; Sp. Torsted 13/7 82, o. 28/8; Pr. . . ; ~ 9/8 82 i Christiansborg Slotsk. Anna Margrethe Svendsen, d. Kbh. Holm. K. 1/12 50, † 8/9 34; F. Jens S. Lysestøber i Kbh.; M. Elisabeth Pedersdtr.; 2 S., 1 D.; see Eskil H. i Hemmet-V.; [† 10/6 1815; dygtig og agtet].

13. 4/10 1815, o. 15/12, Christian Nissen Fausbøll; [24/9 1823 Blegind-H.; see Hasle-S.-L.].

Ved Rescr. 10/3 1824 Annex til Hygom.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.