Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

Aalborg.

No 9. Aalborg; Budolphi Kirke; Sognepræster.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

A. H. N.; V. 3.; M. S. III.; L. P. B. 113; M. Nr. 497; Kbg. 1626.
———————————

1. c. 1529 [Vorning-K.-H. c. 27] Mag. Morten Jensen Hegelund; St. Rostock 13; Mag. ss. 17; ~ Maren . . . ; see Poul M. H. i Aaby-B.; Hans M. H. i Vorning-K.-H.; (J. J. Holm t. Vibg. Dk.); [† 1565; ivrig Befordrer af Reformationen; W. 3/313; N. 233].

Rostrup, R.: To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet. Manuskript 2007; DKR s. 2-3.

[2. Udgaar.]

3. 1565. Mag. Laurits Andersen Kitte el. Kotti; [† 1573].

4. i. 1 Adv. 1573. [Als 64] Mag. Christen Stephansen Varde, f. 32, St. Ribe 53; 1 ~ Maren Hansdtr. af Mariager, † 6/10 94; 2 ~ Aalborghus 3/4 97 Mette Iversdtr.; [† 27/4 1599].

F-P s. 30 (»Christiernus Stapheni Vardensis«).

5. k. 20/12 1599, o. 23/12 [Hospforst. Vibg. og Sp. t. Vorde-F.-R.] Mag. Tøger Pedersen (Løvenbalch) el. Wiborg af Vibg. Dk.; St. 68; Mag. i Helmstädt; ~ (97) Jacobe Bendtsen, f. Holland; 2 ~ Dr. med. C. Schytte i Aalborg, og † 30/8 29; u. B.; [† 1/4 1626; rig; W. 2/190 og 3/602].

PT 11: 5 (1944), s. 62; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 22.

6. 1626 [Rtr. Vibg. 25] Mag. Niels Poulsen Schandorph; [1635 Kbh. Frue K.; see der].

7. 17/4 1635 [r. Cap.*, o. 11/6 34] Mag. Jacob Hansen (Brunov) af Nyborg; St. Nybg. 27; Mag. Kbh. 16/5 37; Pr. 30/4 73; 1 ~ Aalbg. Bud. K. 25 Trin. (15/11) 35 Maren Pop Christophersdtr. de Hemmer; F. C. de H., Bgmstr. i Aalbg.; M. Johanne Jørgensdtr.; 2 D.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 14. Trin. (15/9) 39 Ingeborg Baggesdtr., b. 21/9 77; (Moster t. M. Lauritsdtr. ~ N. N. Holstebro i Ho-O.); F. B. Pedersen, Rdmd. i Ribe; M. Margrethe Lauritsdtr.; 5 S., 1 D.; see B. J. Bruun i Tæbring-O.-R.; H. J. Bruun i Skivum-G.; J. J. Brunov i Ferslev-D.-V.; A. O. Trane og J. H. Horne i Torslev; I. J. Wolf i Nykjøb.-L.-E.; [b. 27/1 76; æret og elsket for grundig Lærdom og exemplarisk Vandel; holdt streng Kirkedisciplin].

KUM I, s. 88, 140 (»Iacobus Iohannis Neoburgensis«, »Dominus Iacobus Iohannis, ecclesiæ Alburgensis pastor«); Kbg. Ålbg. Bud. K. (1648-1690), f. 373a, opsl. 324; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 542; Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 11; FWDP 09,07; OD-RFR II, s. 192; Nygaards sedler: Vielse, børn, begr..

8. 18/5 1667*, o. 9/1 76 [Crtr. Ribe 22/2 66] Mag. Christen Christophersen Blymester, f. Hors. 29/11 44; F. C. B., Kbmd. og Rdmd.; M. Anna Nielsdtr. Lottrup; St. Aarh. 62; C. 66; Mag. 67; Pr. 10/10 77; ~ 72 Anna Wandal, f. c. 50, b. 8/2 32; 5 B.; [† 24/1 1680; meget nidkjær og ivrig i at holde Kirkedisciplin; W. 1/126].

9. 7/2 1680 [Vibg. Dk. 27/1 75, o. 19/3] Mag. Peder Clausen Reenberg, f. Vibg. 44; F. C. Christensen, Bgmstr.; M. Mette Pedersdtr. (Løwenbalch) af Vibg. Sortebr. K.; St. Vibg. 63; C. 65; Mag. 71; Crtr. Vibg. 29/5 72–77; Pr. . . . ; ~ Margrethe Pedersdtr. Slange el. Villadsen af Slag. St. Mik., b. 2/1 11; 2 S., 2 D.; see Claus C. P. R. her; J. T. Lidøe i Ondløse-S.; O. P. Schytte i Vallekilde-H.; [† 16/9 1699; lærd og velbegavet; havde et stort Bibliothek].

KUM I, s. 314 (»Petrus Claudij Reimerus«); Sixhøj nr. 415.

10. 16/9 1699**, o. 29/11, F. S. Mag. Claus Christian Pedersen Reenberg, f. Vibg. 4/5 74; St. Vibg. 93, Bacc. 94; C. 8/12 96, l.; Mag. 00; Cons.-Ass. 14; ~ Kbh. Hel. G. K. 13/9 13 Helene Byssing, Stdtr. af Cfrrd. Slange; 1 B.; 2 ~ Cmcrd. Jens Gjørup; 3 ~ Etrd. Peder Fogh til Ryomgd., og † 49; [† 1/2 1719; lærd, viis, høitelsket].

KUM II, s. 194, 200 (»Claudius Christiani Reenberg«); Sixhøj nr. 689.

11. 20/3 1719 [Korsør-T. 13/3 11] Mag. Christopher Didrik Johansen Friedenreich, d. Aalbg. 26/12 69; F. J. F., Apoth.; M. Magd. Calov; St. Aalbg. 87; C. 90 med største Berømmelse; Mag. Wittenberg 92 el. Kbh. 96; Sp. Karlslunde-K. 8/8 96; 1 ~ 2/12 96 Cathrine Gjertrud Caisdtr. Langelo, f. Ratzeburg 7/9 58, † 27/4 01; F. C. L.; M. Sabina Bræmer; 2 S., 1 D.; 2 ~ 03 Abigael Marie Jensdtr. Kuur, f. . ., † c. 30; F. Cmcrd. J. K., Rdmd. i Kbh.; 5 S., 6 D.; see Johannes C. F. i Stege; [b. 20/8 1726; 1. Hustrus Eptph. i Karlslunde K.].

DanKir, bd. 3, s. 1060 (Kalvslunde kirke).

12. 26/8 1726 [Vibg. Sortebr. K. 22/8 11] Mag. Johan Feddersen Høyer, f. Skagen 14/1 81; F. F. H., Bgmstr.; M. Helvig Christensdtr.; St. Aalbg. 03, Bacc. 04; Alumnus p. Borchs Coll. 11/9 04 – 11/5 06; C. 5/9 05, l.; Fp. 08; Mag. Kbh. 28/5 10; ~ 11 Anna Cathrine Justdtr. Arctander, f. Vibg., b. Aalbg. 3/1 42; u. B.; F. J. A., Kbmd.; M. Mette Bøgh; [b. 22/10 1737; W. 1/454].

KUM II, s. 287, 291, 346 (»Iohannes Fedderi Høyerus«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 70.

13. 22/11 1737 [Aarh. Frue K. 5/10 36] Peder Jacobsen Hygom af Hygum, f. 28/11 92; St. pr. af Wøldike i Sommersted 10; C. 14; St. Kiel 14; p. Cap. Lintrup-H. 19; Sp. ss. 30; Hygum 12/7 32**; ~ 7/12 19 Karen Christensdtr. Wellejus af Lintrup-H., † p. Hanstedgd. 26/5 67; 4 S., 2 D.; [17/1 1738 Biskop i Christiania; 14/2 s. A. Biskop i Aarhuus; † 8/6 64; meget nidkjær; henfaldt i sin Alderdom til en Sovesyge, mod hvilken Lægekunsten intet Middel kunde finde; DBL].

Arends I, s. 373; W. I. 25, Suppl. 73; J. 1479. 1493; R. 448. 465; Fr. B. III. 115; B.-D. 1192 f.; K.-S. 4 R. I. 499 ff., 604 ff., III. 820 f., 5 R. II. 592; P.-T. 6 R. V. 198, 8 R. IV. 243; Ehrencr.-M. IV 201; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

14. 14/4 1738 [Kbh. d. Garn. 3/10 29] Mag. Balthasar Jørgensen Sechmann, f. i Norge 80 el. 81; F. J. S., siden Rdmd. i Kbh.; M. Sophie Didriksen; St. Kbh. 97; Mag. 06; r. Cap. Bragnæs og Strømsø 08; Fprovst 10; Sp. Nyborg 21/6 20; Cons.-Rd. 14/3 38; Stpr. 13/3 39; 1 ~ Mechtele Tøiborg, † 27; 2 ~ Helene Margrethe Riedemann, f. 83, b. 14/2 42; F. Oversecr. og Generalaud. ved Armeen i Norge; [† 11/2 1746].

15. 19/4 1746 [Prof. theol. ord. 4/8 41] Prof. Søren Frederiksen Bloch; [30/6 1747 Kbh. Frue K.; see der].

16. 30/6 1747 [Vibg. Dk. 21/7 41] Mag. Henrik Christopher Olufsen Bützow; [1/3 1754 Kbh. Frue K.; see der].

17. 29/3 1754, o. 28/6 [Vicarius for Sjællds. Biskop til at holde Forelæsninger o.s.v. 46 ] Dr. th. Herman Peter Nielsen Gudme af Herslev-V., f. 3/10 13; St. Od. 30, Bacc. 31; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 39–44; Mag. 26/7 44; C. 4/9 45; Dr. th. 52; O.; [† 9/9 1772; W. 1/374].

KUM II, s. 519, 542 (»Hermannus Petrus Gudme«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 221.

18. 4/2 1773 [Prof. theol. ord. 69] Dr. og Prof. th. Christian Beverlin Studsgaard, f. Kbh. 12/6 27, (Bdr. t. Lucie A. N. S. ~ H. J. Fuglsang i Holeby-B.); F. Niels Jensen S., Formd. for Kornmaalerne; M. Maren Olufsdtr. Høyer; St. Aalbg. 45; C. 6/5 48, l.; D. p. C.; udenlands 54; Mag. Rostock 57; Vicarius for Sjællds. Biskop til at læse og disputere 58; (Nøtterø og Kjømøe, Jarlsberg Provsti s. A.); Sp. og Lector p. Herlufsholm 9/2 59, o. 28/3; Pr. 66; ~ 5/10 59 Charlotte Mouritsdtr. Hoe af Døllefjelde-M., d. 25/3 28, † 29/6 97; 4 B.; see Frederik Carl S. til Aarh. Dk.; [1777 adj. og succ. Biskop i Aalborg; 78 virkelig Biskop ss.; Dr. th. 79; # 18/7 06; † 15/11 s. A.; var ikke Embedet som Prof. th. voxen; laa p. Hlh. i bestandig Uenighed med Rtr. og forsømte Underviisningen (Melchior Hlh. 308); W. 2/442; N. 585].

19. 31/3 1779 [Sorø 22/2 65] Prof. Johan Ludvig Christian Børgesen Pontoppidan af Torkildstrup-B., f. Lille-Nestved 2/10 35; St. Nykjøb. p. F. 52; C. 15/6 58, l.; Prof. hist. et eloquentiæ v. Sorø Acad. 64; som Sp. der tillige Pr. th.; Stiftspr. 89; 1 ~ 23/5 66 Bolette Cathrine Ovesdtr. Elling, f. 44, † 22/2 72; F. O. Jensen E. af Skallerup-V., Pstmstr. og Byskr.; M. Birgitte Larsdtr.; 3 B.; 2 ~ 2/2 73 Onse Marie Jensdtr. Kraft, f. 24/10 48, † 10/9 93; F. Jstrd. J. K., Prof. math. i Sorø; M. Bolette Cathr. Evertsen; 3 S., 5 D.; see Børge P. i Rær-H.-V.; O. F. Obel i Gudum-V.; Jens K. P. i Ørting-F.; [† 14/2 1799; W. 2/211 og 3/613; N. 467; 1. Hustrus Lgst. i Sorø K.].

KlitVen s. 267; DanKir bd. 5, s. 96 (Sorø kirke).

20. 28/6 1799 [Kornum-L. 30/3 87] Dr. th. Claus Vilhelm Claudi, f. p. Østerbygd. 15/1 52; F. Christian C.; M. Cathrine Margrethe Clausen; St. Ribe 70; C. 82; Sp. Fjaltring-T. 29/5 82; Dr. th. i Kiel 18/10 05; R. m. Apr. 9/7 13; ~ 22/10 83 Sophie Gottschalch, f. Aalbg. 10/8 65, † 25/9 29; F. Mag. Hans G., Rtr.; M. Cathrine Marg. Junge; 11 B.; [† 2/5 1829; N. 121; E. 1/287 og S. 1/317].

21. 5/6 1829 [Aalbg. Frue K. og T. 15/8 27] Jens Stochholm, f. Hors. 5/3 71; F. Nic. Nielsen S., Organist og Kbmd.; M. Maren Jensdtr. Fischer; St. Hors. 90; C. 22/4 93, l.*; Alumnus p. Borchs Coll. 96–98; Sp. Dollerup-F.-R. 21/9 98, o. 2/10; Vammen-B.-L. 14/8 01; Apr. 10/7 12; R.* 25/5 26; vicarierende Biskop i Aalbg. 27/11 27; 1 ~ 00 Karen Margrethe Friborg af Vorde-F.-R., d. 29/4 80, † 11/9 15; 2 S., 6 D.; 2 ~ 17 Anna Svendsen, f. p. Skjerngd., d. 10/3 93, † Vibg. 22/6 72; F. And. S., Godsbest.; M. Anna Ring; 7 S., 4 D.; see Peter W. S. i Ledøie-S.; J. Blicher i Vorning-K.-H.; Jens R. S. i Grinderslev-G.-T.; Christian C. J. S. i Ulstrup-G.; [† 21/2 1833; nidkjær men stridbar; E. 3/751 og S. 3/387; N. 586].

Borchs K. nr. 453.

22. 7/6 1833 [Aalbg. Frue K. og T. 12/11 30] Jens Krarup af Veirum, f. 4/2 83, St. pr. 99; C. 18/10 03, l. egr.; Adj. Hlh. 09; Sp. Bedsted-G. 7/7 15, o. 13/10; Nykjøb.-L.-E. 13/12 26; r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 12/2 30; Pr. i Kjær H. 14/8 33; ~ 26/10 16 Arnoldine Christine Wormslev af Viby-T., f. 91, † 20/2 56; 5 S., 5 D.; see Niels P. K. i Vraa-E.; Niels Bygom K. i Skjoldborg-K.; [† 26/11 1836; redelig og oprigtig i sin hele Færd, dygtig Embedsmand, kjærlig Ægtemand, herlig Familiefader, trofast Ven. Hans Minde vil længe bevares.].

23. 11/3 1837 [Aalbg. Frue K. og T. 7/8 33] Dr. th. Peter Tetens Hald; Pr. 11/3 37; [3/9 1856 Kjeldby, see der].

24. 19/11 1856 [Rønne-K. 10/5 47] Carl Henrik With, f. Od. 31/3 05; F. Jørgen Carl W., Skomager; M. Anna Dorthea Nielsdtr.; Seminarist Skaarup 3/6 25 med Udm.; St. pr. 33; C. 3/11 37, l.; Sp. Nexø-B. 30/1 41, o. 2/4; Pr. 47; Amtsraad s. A.; Stpr. 8/1 57; R.* 1/1 59; ~ Roskilde Dk. 31/8 41 Ulrikke Cecilie Eleonore Bang af Roesk. Dk., f. Nykjøb. i S. 3/1 08, † Kbh. 16/12 62; 1 S., 2 D.; see P. E. Blume i Bording; [6/6 1859 Overskoledirecteur og Chef for Kirke- og Underviisningsministeriets 3die Departement, med R. 3. Kl. Nr. 9; † Kbh. 5/6 65; en udmærket Skolemand].

AaDB, s. 23-24.

25. 7/9 1859 [Sommersted i Sl. 3/11 52, o. Kbh. 11/3 53] Hans Egede Glahn af Kbh. Garn. K. r. Cap., f. Ulsø 8/9 14; St. v. V. 33; C. 5/7 41, l.; Lærer ved Garnisons Sogneskole i Kbh. i 10 Aar; Lærer v. Landcadetacad. 46, tillige med Søcadetacad. 47; Stpr. og Pr. 24/12 59; R.* 19/9 65; ~ 23/10 45 Conradine Augusta Adelheid Radege, f. Nykjøb. p. F. 27/7 17; F. Carl Christopher R., Gjæstgiver; M. Jeannette Caroline Mainberg; 5 S., 2 D.; see Poul E. G., cd. theol. 74/1; [3/6 1871 St. Hedinge; E. S. 1/565].

26. 10/9 1871. Christian Sophus Gad; Pr. Aalbg. By 12/4 74; R.* 28/1 76; see Hirschholm.

———————————

 

Aalborg.

No 10. Budolphi K.; Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende og fra 19/9 1818 tillige Hospitalspræster.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

A. H. N.; V. 4.; M. S. III.; L. P. B. 113.
———————————

1. c. 1567. Iver Pedersen.

2. 15 . . Mads Christensen, ei hos V.; see C. M. Aalborg i Aasted-S.

2b. 15 . . Jens Nielsen; [† 15/6 1591; see J. H. 5/92].

2c. o. 30/5 1591. Søren Nielsen.

2d. 15 . . 16 . . Hans Olufsen Rafn af Sindal-A.; [† P. 3/8 1602; see J. H. 5/81].

KlitVen s. 244.

3. (1600. 27) Thomas Madsen; St. i Kbh. (99); 1 S., 1 D.; see Etm.; [b. 26/11 1633].

F-P s. 165 (»Thomas Matthiæ Alburgensis«).

4. 1633 [p. Cap.*] F. S. Balthasar Thomsen; St. c. 30; [b. 21/6 1634].

5. o. 11/6 1634. Mag. Jacob Hansen (Brunow); [17/4 1635 Sp.*, see der].

6. 1635. Peder Hansen, f. Vibg.; maaskee St. Aarh. 17; udenlands; ~ Anne Mogensdtr., f. 19; F. M. Mikkelsen Skriver, Rdmd. i Aalbg.; M. Johanne Nielsdtr.; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 7/6 1647; W. 1/507].

KUM I, s. 28 (»Petrus Iohan. Viburg.«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 291, 90, 438; KlitVen, s. 21; T-N s. 126-127.

7. 1647. Søren Poulsen Lam (Lamb); ~ F. E., b. Aalbg. Bud. 4/8 53; [1653 Aasted-S.; see der].

8. 1653 [p. Cap. Skjørping-F. 45] Mads Christensen Holbech af Holbæk-U.; vist St. Roesk. 50; Hør. Aalbg. (53); ~ 26/7 54 Johanne Madsdtr., f. c. 16, b. 15/12 91; F. M. Rasmussen, Aalbg.; 1 S., 2 D.; [b. 10/4 1668].

9. 11/4 1668. Jens Sørensen Giessing; [28/1 1688 Tversted-U.-B.; see der].

10. 17/4 1688** [p. Cap.* 86, o. 27/10] Mogens Knudsen Dyre, f. Od. 8/9 54; F. K. Pedersen D., Kbmd.; M. Hylleborg Dorthea Ovesdtr.; St. Od. 75; C. 77, illum.; ~ 6/11 88 Sara mea donna Jørgensdtr. Rabakovsky, f. Kbh. 61 ell. Ass. 70; 2 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; [† 23/4 1715].

11. 10/8 1715 [Skp. 11] Mag. Peder Olufsen Hovedstrup; [13/3 1739 Aalbg. Frue K. o.s.v.; see der].

12. 13/3 1739 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 14/9 36] Nicolai Clausen; [24/11 1758 Aalbg. Frue K. o.s.v.; see der].

13. 9/2 1759 [p. Cap. Lyngdal, Christiansand St.] Ulrik Adolph Jæger, f. c. 23; St. Fdbg. 40; ~ 59 Mariane Christiansdtr. Reenberg af Kbh. Nic. K. 1 r. Cap., f. Kbh. 1/8 32, † Aalbg. 17/2 73; 1 S.; [† 22/11 1761].

14. 19/3 1762 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 13/3 39, o. 7/5] Peder Pedersen Clementin af Tømmerby-L., 15/9 11; St. Aalbg. 30; C. 35, l.; Cat. Kbh. Holmens K. •/7 38; ~ Kbh. Frue K. Mariane Didriksdtr. Blicher af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap., f. Kbh. 28/9 12, † 9/7 67; 5 S., 4 D.; see S. A. Nors i Veggerby-B.; Didrik B. P. C. i Engbjerg-H., Henrik J. P. C. i Rødby-R.; [† 23/4 1772; efterlod et hæderligt Minde; W. 1/225].

15. 11/6 1772 [p. Cap. Aalbg. Frue o.s.v. 10/3 58, o. 17/3] Johan Pedersen Wandal af Vindinge og Dattersøns Sønnesøn af Biskop W. i Vibg., f. 11/8 31; St. Od. 51; C. 3/6 55, n.; Medlem af det isl. Litteraturselsk. 6/2 89; ~ 24/10 59 Christiane Marie Heug, f. Aalbg. 12/9 39, † ss. 14/3 13; F. Christ. H., Kbmd.; M. Elisabeth Marie Holst; 11 B.; [† 13/9 1797; kjøbte tilligemed et Interessentskab 65 Trykkeriet i Aalbg.; Udgiver af „Nyttige og fornøielige jydske Efterretninger“; W. 2/544; N. 640].

16. 29/12 1797 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 4/3 85, o. 30/3] Knud Henneberg, f. Od. 2/2 56; F. Christen Knudsen H., Bgr.; M. Johanne Winstrup; St. Od. 74; C. 22/12 78, l.; tillige P. t. Aalbg. Hosp. 19/9 18; ~ Aalbg. 21/11 87 Mette Cathrine Boe, f. Aalbg. 30/5 64, † ss. 10/11 41; F. Jens Clausen B., Klokker v. Bud. K.; M. Florentine Blume; 2 D.; [† 2/10 1832; udmærkede sig ved en sjelden Beskedenhed; N. 244; E. 1/634 og S. 1/769].

17. 18/1 1833, o. 13/2. Lic. th. Peter Tetens Hald; [7/6 1833 Aalbg. Frue og T.; see Kjeldby].

18. 6/9 1833 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 23/12 25, o. 13/1 26] Jørgen Frederik Boesen; [13/12 1847 Saltum-H.; see der].

19. 1/5 1847 [c. Adj. Sorø 21/10 37, Adj. ss. 17/10 40] Jens Paludan Müller; [11/10 1855 Thisted-T.; see Marvede-H.].

20. 27/12 1855 [Cat. Hjørring 19/1 51] Vilhelm Johan Jacob Boethe; [5/2 1862 Karby-H.-R.; see der].

21. 14/4 1862 [Anden ord. Cat. Kbh. Garn. K. 6/11 58, o. 1/12] Ferdinand Peter Nicolai Nansen, f. Kbh. 12/3 25; F. Etrd. Mendel Levin Nathanson; M. Esther Herfort; St. Kbh. 42; C. 1/11 48, h1.; Lærer ved v. Westens Skole 50; ~ 1/5 53 Johanne Henriette Buchheister, f. 4/7 26, † 18/11 76; F. Conrad Heinreich B., Kbmd.; M. Henriette Lassen; (70) 6 S., 2 D.; [11/7 1873 Nestved].

22. 20/10 1873 [Cap. p. p. Hjerm-G. 11/6 66, o. 13/7] Sophus Marius Repsdorph, f. Lægd. Mølle, Maabjerg S., 18/4 40; F. Kmrd. Knud Christ. R., Proc. og Brandinsp.; M. Marie Hansen; St. Vibg. 58; C. 31/1 64, h1.; priv. Lærer i Hjørr. 1/10 s. A.; ~ Trondhj. Dk. 28/6 67 Marie Margrethe Berg; F. Lud. Munthe B., Kbmd. i Trondhj.; M. Eline Marde Mesling; (75) 3 S., 2 D.; [1889 Stege; Pr.; † 13/10 1929].

Sixhøj nr. 1770.

 

———————————

 

Aalborg.

No 11. Budolphi K., Capellan Pro loco.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

———————————

1. 23/2 1798 [p. Cap. Aalbg. Frue K. 20/5 95] Andreas Lowson Mørch; [16/3 1804 Dronninglund; see der].

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1803.

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.