Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 71. Asmindrup og Grandløse,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/178; H. 9/5; K. M. 85; Lkm. 1/1045; M. 129; Kbg. Asmindrup 1737; Grandløse 1737 (÷ 1785-95).
———————————

1. 1507. Rasmus* . . . , i 56 Aar; [† c. 1563; Zwergius siger S. 85, at han blev afsat for Skjørlevnet 1561; maaskee fik han Tilhold om at tage Capellan; Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 198 (se nedenfor).

2. o. 1563. Rasmus Sørensen*, i 62 Aar; [vist † c. 1625; maa vel altsaa enten have været Cap. i nogle Aar, eller have levet til 1625].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148.

3. c. 1625(?) [p. Cap.*, o. 22/4 18] Oluf Sørensen Kok, f. Pedersborg c. 90; F. S. Rasmussen K., Fred. II.s og Chr. IV.s Mundkok p. Sorø; M. Gjørvel Olufsdtr; 1 ~ Else Nielsdtr. af Tølløse-Aa., f. c. 05, † 31/70 37; 11 B., hvoraf 4 S., 3 D. døde før Moderen; see Laurits O. K. p. Refsnæs; Søren O. K. i N. Alslev; 2 ~ Margrethe Christensdtr. af Ondløse-S.; 7 B.; see Niels O. K. i Taarup-K.; [† 7/6 1650; gav Sygekalk til Kirken 38; 1. Hustrus Lgst.].

PT 8:6 (1927), s. 184; SB s. 153 (II 535); DanKir bd. 4, s. 192, 197-98 (se nedenfor).

4. 11/7 1650. Christian Pedersen, f. Ribe; St. Slag. 30; 1 ~ Margrethe . . . ; 2 ~ Christence . . . , levede i Kbh. 01; [† 1659].

KUM I, s. 99 (»Christiernus Petri f. Ripensis«).

5. 1659 [p. Cap. Tølløse-Aa., o. 7/11 49] Christian Frederiksen; St. Roesk. 43; Hør. Roesk. (45); see H. C. Funch i Bogense-S.; [† c. 1690].

6. 8/3 1690. Jørgen Albertsen (Sadelin?), maaskee af Nestelsø-M.; St. Slag. 80; [fmtl. † c. 1699].

KUM II, s. 100 (»Georgius Alberti Sadalinus«); PT 1985, s. 175, 176.

7. 18/5 1696 [Skp. . . ] Peder Nielsen Trochiscus; 1 ~ 18/8 97 Karen Hansdtr. Schrøder; 2 ~ 02 Kirstine Mouritsdtr. Mandix, f. 81; 2 ~ Etm.; F. M. M.; M. Margrethe v. Lengercken; [† 1718; hans Navn paa Oblatæsken c. 1700].

DanKir bd. 4, s. 192 (se nedenfor).

8. 16/12 1718. Niels Sørensen Lunge (Lynge); ~ Kbh. Hel. G. K. 17/1 20 F. E.; [† 1737].

9. 19/7 1737, o. Od. 30/10, Peter Børgensen Bring*, f. Holbæk 19/7 11; F. B. Mogensen B., Rdmd.; M. Anna Cathrine Bjørn; St. Holbæk 30; C. 35; Pr. 56–80; 2? ~ 51 Vibeke Benedikte Lorentsdtr. Øgaard; F. L. Ø., Stadschir. i Sorø; b. 18/3 84; [# 14/1 1784; † 7/4 89; en Hædersmand; gav 17/12 84 100 Rdl. til Præsteenkekassen; tilsidst blind].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 80.

10. 10/1 1784, o. s. D., Carl Jensen Kraft, f. Sorø 10/7 55; F. Prof., Jstrd. J. K.; M. Bolette Cathrine Evertsen; St. Roesk. 74; C. 9/4 82, h.; [# 1784; † 7/4 1786; W. 3/952; Eptph.].

DanKir bd. 4, s. 196 (se nedenfor).

11. 26/5 1786. Jens Gøder el. Gjødert Halling, f. Kbh. 47; St. Kbh. 66; (17/7 75* Følleslev-S.); ~ F. Sstr. Frederikke Kraft, d. 2/2 51; 2 ~ 30/12 90 Boghandler Gyldendal i Kbh.; [† 5/8 1789; N. 217].

12. 9/10 1789 [Christiansø 4/9 82, o. 7/2 83] Johan Henrik Tscherning*, f. Kbh. 18/8 49; F. Andreas T., Kræmmer, siden Cpt. og Exerceermstr. v. Borgervæbningen; M. Gunild Marie Widerø; St. pr. 69; C. 23/3 74, n.; Lærer v. Søetatens Drgsk.; Cat. Kbh. Holmens K. 78; 1 ~ Aastrup p. Falst. 27/5 83 Anna Marie Mørch, f. 42, † 14/11 14; u. B.; 2 ~ 1/10 17 Eleonore Elisab. Giese, E. e. . . . Bøgvad, f. c. 71, † 9/5 58; u. B.; [† 5/5 1828; N. 628; E. 3/418].

AaDB, s. 114.

13. 4/6 1828 [Pedersker 28/8 16] Søren Sørensen, f. Nyborg 19/4 83; F. Peder S., Feldbereder og eligeret Bgr.; M. Cathr. Elisab. Brinkmann; St. Nyborg 01; C. 18/7 06, h.; p. Cap. Glumsø-B. 2/9 08, o. 9/11; ledig 3/1 12; ~ Aversi 21/6 17 Anna Kirstine Hansen, f. p. Holmegd. 12/12 91, † Kbh. 2/7 72; F. Jens H., Forp. p. Holmegd. og Eier af Assendrup; 5 B.; [† 15/7 1841; B. D. G. 1/142].

AaDB, s. 144.

14. 10/9 1841 [Nidløse 27/11 40] Hans Høyer; [26/6 1855 Nebsager-B.; see der].

15. 13/9 1855 [Koldby 9/1 45] Peter Scharling, f. Kbh. 3/11 11; (Bdr. t. Rudolph E. S. p. Vallø); F. Simon Peter S., Institutbestyrer; M. Andrea Christiane Eberhardt; St. Kbhs. Bgdsk. 28; C. 8/7 34, l.; o. Cat. St. Hedinge 6/1 38, o. 30/3; r. Cap. Besser-O. 5/2 39; (25/6 – 24/7 66 Ferslev-V.); ~ 28/6 39 Frederikke Lovise Birch af St. Hedinge-H., f. N. Aaby 13/9 15, † 21/8 41; u. B.; [# 11/3 1873; boer i Kbh.].

Elvius s. 47-48.

16. 20/5 1873. Frederik Gustav Emil Petersen; see Skjørping-F.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Sønder Asmindrup Kirke, s. 179-200, Grandløse Kirke, s. 201-217.