Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 501. Hundslund,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K.; P. 82; M. S.; Aarh. M.; Lkm. 5/154; Kbg. 1692.
Anm. I Søderup har før været en Kirke. Maa have hørt til Aarh. Frue K., da Mag. C. N. Friis kaldte S. P. Faber.
———————————

1a. (1554). Anders Michelsen; 26/8 1554: »M. Matz, Superintendent i Aarhus Stift, har berettet, at „denne Brevviser“, Hr. Anders Michelsen, Sognepræst til Lunde Sogn [iflg. Rørdam: Hundslund], bor i Horsens, medens en Bonde besidder hans Præstegaard, hvoraf Præsten kun faar Landgilden, medens Herligheden ligger til Aackier. For at Sognepræsten des bedre kan have sin Underholdning, maa han for Fremtiden ogsaa oppebære Herligheden af Præstegaarden«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 324.

1 (b). 15 . . Bent (Bernhardus).

2. (1584. 1620). Rasmus Johansen (el. Jensen); [var her endnu 1620].

KS 3:2 (1877-80), s. 206; 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757.

3. 16 . . [Cap.* c. 09] Frederik Arnoldsen de Fine; (Bdr. t. Anna Cathrine de F. ~ H. L. Munthe i Tikjøb, t. Peder A. de F. i Stillinge, t. Hieronymus A. de F. i Ødum, t. Christopher A. de F. i Marvede); F. A. F. fra Nederland, Hof-Capelmstr. hos Kong Chr. III. og Frederik II.; M. Barbara Hieronimysdtr. Knoph; St. i Kbh. (08); [var endnu Cap. her 1620; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1609].

KS 3:2 (1877-80), s. 757, 3:2 (1877-80), s. 748 (»Fridericus Arnoldi de Fine«); F-P s. 235; L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 63, 71.

4. 1650** [Cap.*, o. 27/7 48] Søren Pedersen Faber (Fabritius), vist af Ø. Nykirke-G.; St. Lund 38; ~ Birgitte Olsdtr.; see Hans S. F. i Harridslev-S.-R.; J. J. Storring og H. J. Seidelin i Ousted-T.; [† 1676; Pg. br. 74].

KUM I, s. 143 (»Severinus Petri Fabricius, Cimber«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 13.

5. 13/6 1676, o. 22/9, Christen Justsen Schjønning; [1677 Odder; see der].

6. 21/2 1678, o. 12/4, Ole Christensen Friis af Aarh. Frue K., f. c. 48; St. Aarh. 66; ~ Anna Cathrine Lauritsdtr. Brorson; (Sstr. t. Jochum L. B. i Randlev-B., t. Øllegaard L. B. ~ U. P. Colding i Gosmer-H., t. Laurits L. B. i Aadum, t. Magdalene Sibylle L. B. ~ I. J. P. Bredal i Dover-V. og Faster t. Anna J. B. ~ E. O. Hjerm i Vandborg); F. L. B., kgl. Landcommissarius, Eier af Dybvad, Gosmer S.; M. Kirsten Pedersdtr.; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Laurits O. F. p. Alrø; [b. 22/9 1698].

KUM I, s. 336 (»Olaus Christiani Frisius«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 56; PT 11:5 (1944), s. 100, 282.

7. 27/9 1699, o. 18/11 [Hør. Kold. 13/12 97] Peder Hansen Mouritsen, f. Kold. 72; F. Hans Hansen M., Rdmd. og Kbmd.; M. Kirsten Hansdtr.; St. Kold. 93; C. 95; 1 ~ 17/11 99 F. E.; 2 ~ c. 17 Kirsten Pedersdtr., f. c. 91, b. Hundslund 16/2 63; 2 D.; see Etm.; [† 23/1 1737].

KUM II, s. 197 (»Petrus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 250, 350, 379; PT 9:2 (1929), s. 174; 11:5 (1944), s. 100; Nygaards sedler: 1. vielse, 2. hustrus død, børn.

8. 8/3 1737, o. 3/5, Mogens Mikkelsen Vogelius af Øsløs-V.-A., f. 07; C. 34, n.; Pr. 23/10 60; 1 ~ F. D. Anna Kirstine Pedersdtr. Mouritsen, d. 25/5 18, b. 15/3 51; 3 S.; 2 ~ Aarh. Dk. 16/3 52 Anna Jensdtr. Mørch af Randlev-B., † Hors. . . ; u. B.; see Etm.; Peder M. V. til Kbh. Hel. G. K.; [† 15/3 1775].

9. 14/4 1774**, o. 11/5 [Hør. Aarh. 69] F. S. Michael Mogensen Vogelius, f. 11/8 40; St. Aarh. 57; C. 22/7 60, h.; ~ 75 Hedvig Benedicte Spandet af Alrø, f. 1/2 53, † Skade Pg. 13/2 34; 5 S., 1 D.; see Laurits S. V. i Linnerup-H.; Jens M. V. her; [# 13/ 1800; † 28/10 17].

10. 8/8 1800 [Frøslev-M. 16/5 95, o. 19/6] Peter Winther af Skanderup, f. 3/7 64; St. Kold. 83; C. 9/10 87, n.; Hør. Kold. 87; 1 ~ Kold. 19/8 95 Gjertrud Marie Seidelin, d. Fred. 6/4 72, † 5/1 04; F. Overaud. Søren Hansen S. af Ousted-T.; M. Anna Marie Poulsdtr. Borrebye af Gudum-F.; 1 S., 3 D.; 2 ~ 28/4 07 Margrethe Rasmussen, † Aarh. . . ; F. Sognefoged R. Jensen i Aalstrup, Falling S.; 2 S., 4 D.; 2 ~ . . . Liisberg, Dreier i Aarh.; Dr. ph. Geert W. er hans Søn; [† 15/2 1816].

11. 25/2 1816, o. 26/6, Johan Eichel Skovgaard; [4/6 1834 Ormslev-K.; see der].

12. 15/8 1834 [Klovborg-T.-G. 10/7 12, o. 4/9] Jens Møller Vogelius*, f. her 7/5 80; St. Hors. 00; C. 15/10 11, l.; Hør. Hors. 01; Adj. ss. 5/9 06 – 14/9 09; O.; [# 8/12 1861; † 29/12 s. A.].

13. 27/2 1862 [Vandborg-F. 28/4 53] Thomas Andreas Jespersen, f. Vibg. 20/4 16; F. Cfrrd. Jesper J., Justitiarius i Landsoverretten; M. Mette Marie Bang; St. Vibg. 33; C. 28/4 42, l.; p. Cap. Aarh. Dk. 22/12 42, o. 8/2 43; Astrup-T.-H. 8/7 47; ~ 8/5 50 Caroline Vilhelmine Sophie Elise Thaulov, f. Kjerteminde 20/6 26; F. Gilbert Laurits T., By- og Herredsskrvr.; M. Johanne Dorothea Gram; (68) 3 S., 3 D.; [† Kbh. •/8 1871].

Sixhøj nr. 1671.

14. 12/12 1871 [Fjolde (Viøl), Husum-Bredsted Pr., 2/6 52, afsat 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.; Hjelpep. i Rudkjøb.-S., Marstal, N. Næraa-B., Rerslev-Vi., Gunderup-N., Søborg-G., Ballerup-M., Ledøie-S., Allested-V.] Carl Laurits Emil Mule af N. Lyndelse-H., f. Od. 26/2 18; St. Od. 39; C. 24/1 45, h.; Cap. p. p. N. Lyndelse-H. 10/7 49, o. 8/8; 1 ~ Od. 13/10 52 Johanne Cathrine Mumme, f. Faabg. 30/6 27, † 18/1 56; F. Hans Pet. M., Cantr. v. Od. St. Knuds K.; M. Anna Kirstine Boemann; 1 S., 1 D.; 2 ~ Od. 6/10 57 F. Sstr. Juliane Mumme, f. Faabg. 9/4 34, † 24/10 94; 1 S., 1 D.; [# 1888; † Kbh. 18/12 1902; DBL].

Arends II, s. 85-86.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.