Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 40. Agerskov,

N. Rangstrup Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 1/44; S. i K.; Rhode Haderslev Amt 477; R. M.; M. S. III.; Lkm. 6/128; Kbg. 1659.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1528. Peder Madsen (Scanus), f. c. 88?; [† c. 1542].

1b. c. 1542. Terkil Madsen*; Pr.?; [† 1593; T. 312].

2. 1592** [p. Cap.*, o. 29/11 87] Peder Johnsen (Jonæ), f. Agerskov; F. Bde.; vist St. Rostock 75; Pr. . . ; ~ . . . . ; see Etm.; [† 1620 el. 22].

Hegelund I s. 189, II s. 119.

3. 1622**, o. s. A. (blev Sp. 24), F. S. Jonas Pedersen Schnell el. Snell, f. c. 00; St. Rostock 20, Kbh. 21; Pr. 11/9 54; ~ Catharina (Trine) Mechlenburg, f. Haderslev; F. Carsten M., Bgr. i Flensbg., siden i Haderslev; M. Margr. Schnell; see Peder J. S. i Arrild; Etm.; A. Clausen i Toftlund; Morten J. S. i Fjelsted-H.; [† Løgumkloster 1659; blev tagen til Fange i Kirken af Polakkerne og ført til Løgumkloster; eft. Rhode og R. M. blev han kaldet 1622 og der var en Cap. i 2 Aar, til han kunde blive færdig; han var da 22 Aar].

PT 2:5 (1890) s. 69; Helk I, s. 371.

4. o. 1/11 1660. F. S. Johan Jonassen Schnell, f. c. 30; St. Ribe 56; St. i Leiden 58; ~ Margrethe Lange fra Haderslev, f. 38; 7 B.; 2 ~ Etm.; see C. O. Riese her; Henrik H. S. i N. Nebel-L.; [† 5/11 1675; han siges, at have seet forud sin Etm. in choro et throno].

Achelis I, nr. 2653.

5. 25/11 1675, o. 13/2 76 [Hør. og Cant. Ribe 12/7 73] Anton Davidsen Foss af Ribe Cathr. K., f. 1/5 46; St. Ribe 69; C. 23/10 71; ~ 19/9 76 F. E., b. 4/2 12; 1 S.; [† 29/4 1696; „Søn af en David og der boede en Davids Aand i ham“ (han oversatte nemlig Davids Psalmer); „En Guds Mand i Guds Huus og en chrl. Mand i sit eget Huus“; berømt Musiker; overordentlig feed og svær].

Kinch II, s. 370 og 770-71.

6. 2/5 1696. Christian Ottesen Riese* af Rise-M.; f. 61 el. 66; St. Od. til Kiel 83; Kbh. 85; Informator; Pr. c. 13; ~ Anna Johansdtr. el Hansdtr. Schnell, Dtr. af Nr. 4, f. 68, † 39; 11 B.; see Etm.; B. Brorson t. Ribe Dk.; H. A. Brorson t. Ribe Dk.; N. C. Outzen og F. Mechlenburg p. Amrum; [# 1738?; b. 19/1 1747; levede i 5 Kongers Tid; T. 321].

PT 1984, s. 124; Achelis I, nr. 3545.

7. 26/3 1734** [p. Cap.* 9/12 29] F. S. Otto Christensen Riese*, f. •/5 97; St. Sommersted til Kiel 15, Jena 17, Kbh. 21; C. Kbh. 21, l.; Huslærer i 7 Aar hos Grev J. L. Holstein; vist Cap. p. p. i Sengeløse 172; ~ 30 Cathrine Hedvig Adolphsdtr. Lorentzen; F. Rdmd. p. Pelvorm; [† •/10 1779; W. 2/269 og 3/647; N. 498].

PT 8:4 (1825), s. 244; EM 7, s. 27.

8. 5/1 1780 [Høirup 22/6 75] Johan Monrath Mathiesen Reimer, f. Rødby 17/4 34; F. M. R., Kbmd. (Proc.?); M. Øllegaard Monrath af Nexø-B.; St. Od. 58; C. 70, h.; [† 3/4 1796; Lgst.].

DanKir bd. 20 (1954), s. 885 (se nedenfor).

9. 27/5 1796 [r. Cap. Nordborg 14/12 87, o. 28/3 88] Frederik Nislev af Naur-S., f. 22/9 54; St. Vibg. 74; Cd. Phil. 81; C. 23/1 87, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 14/5 87–88; ~ 29/1 90 Cathrine Arends af Igen, f. 26/4 68, † 13/6 45; 2 ~ (sin Fætter) Major Friedr. von Heinen v. Udskrivningsvæsenet i Aabenraa; [† 21/7 1801].

Borchs K. nr. 413; Sixhøj nr. 1359.

10. 2/10 1801 [N. Nissum 29/4 78] Holger Grønlund af Darum-B., f. Ribe 51; St. Ribe 68; C. 71, h.; Hør. Ribe 71; ~ Laurentia Magdalena Hammer af Hviding, f. 20/5 55, † 3/9 41; [# 15/11 1805; † 17/11 s. A.].

11. 28/3 1806 [Skjoldborg-K. 29/11 99] Knud Aagaard, f. Skindelborg Lykke, Kold. 22/3 69; F. Svend Madsen Aa., Gartner; M. Dorthe Lauritsdtr.; St. Kold. 89; C. 30/4 94, l.; r. Cap. Thisted o.s.v. 27/4 98; R.* 17; Apr. 28/1 29; 1 ~ Kbh. 27/7 96 Karine Sophie Rossouw, E. e. Peter Schrøder, Revisor i Generalpostamtet, f. Kbh. 13/4 54, † Skjoldborg 14/9 04; F. Joachim Henrik R., Bagermstr.; M. Margrethe Brandt; u. B.; 2 ~ 12/10 05 Ingeborg Schack, f. Harrisgd., Brede S., 10/2 72, † Agerskov 19/9 38; F. Niels Nielsen S. p. Harrisgd. i Brede S., Gdeier., sen. Godseier; M. Ancke Christiane Beyer; 2 S., 2 D.; (see E. F. Bøllemose i Grindsted-G.); [† 27/2 1838; N. 1; E. 1/2 og S. 1/1].

HiThi 1944, ca. s. 83; DBL.

12. 30/6 1838 [Ø. Tørslev 7/9 32] Olaus Lund*, f. Nykjøb. p. F. 8/8 80; F. Peder L., Toldkass.; M. Joh. Kirstine Schwartzkopf af Kregome-V.; St. Nykjøb. 98; C. 19/10 02, l.; Hør. Nykjøb. 03; Adj. ss. 5/9 06; Cat. Nykjøb. 5/10 10; Sp. Dollerup-F.-R. 4/10 15; Glenstrup 17/1 21; Kullerup-V. 12/9 28; Pr. 22/4 35; ~ Kbh. Petri K. 16/5 06 Sophie Elisabeth Peetz, † 23/6 55; F. Joh. Chr. P., Kbmd. i Kbh.; 4 S., 3 D.; [# 29/12 1857; † Svendbg. 16/6 65].

13. 27/2 1858 [Vodder 18/3 46] Georg Ferdinand Boesen; [susp. 67; afsat af d. t. R. 20/5 s. A.; see Harridslev-A.].

14. 1868 [c. Sp. her 67] Peter Cramer Holm af Emmerlev, f. Ballum 9/12 13; St. pr. t. Kiel 31; C. Gottorp 40; Sp. Aventoft 45; Borne 61; ~ 10/10 45 Maria Elisabeth Dorothea Thaysen; F. Lehnsfgd. i Mettenværre (Rødenes S.); [# 1880; † Lübeck 18/8 92].

Achelis II, nr. 9188.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Agerskov kirke, s. 865-887.