Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 272. Fraugde,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/17; J. M. 63; B. M. 531; Lkm. 2/787; B. F. G. 2/1 47; St. M.; Kbg. 1646.
———————————

1. (1550). Christen Christensen; see L. Jespersen i Espe-V.

2. (1580). Christen Hansen; see Etm.; [† c. 1585].

3. c. 1585 [Degn her] Christen Ebbesen*, f. Kold. 61; 1 ~ F. D. Kirstine Christensdtr.; 2 B.; 2 ~ (18) Dorthe Eggertsdtr. (Halvsstr. t. H. Andersen i Mesinge); F. Eggert Hansen Bager, Bgmstr i Kjerteminde; M. Apelone Nielsdtr. (Svinding); vist 3 ~ Magdalene Jørgensdtr. af Od. Alb. K., E. e. L. Sommer t. Od. St. Alb. K., og † •/2 56; see E. Christensen i Ø. Skjerninge-H.; [† •/1 1638; „liden, tønd Mand, laugmelt; imiter Mag. Barthel (P. t. Od. Frue K.); non elevat nec deprimit vocem, nihil movens“.(1) (J. M. l. c.)].

Strøm 3, s. 60; Kerteminde tingbog 2/11 1618 (f. 44b-45a).

4. 1638 [p. Cap. Od. St. Knuds K., o. 2/5 27] Christen Olufsen Braad, f. c. 01; St. Od. 25; 1 S., 5 D.; see Oluf C. B. i Humble; C. L. Barfod her; J. Marcussen, r. Cap i Assens-Kj.; [† 1649].

KUM I, s. 72 (»Christianus Olai Othoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Christiernus Olai Othonianus«, 26 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 9.

5. o. 1/9 1649. Hans Andersen, f. Od.? 18; St. Od. 42; ~ Anne . . . , som overlevede ham; St. Od.? 41; [† 1660].

KUM I, s. 171 (»Iohannes Andreæ«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Johannes Andreæ«, 31 år gl.); Kerteminde tingbog 5/11 1660 (f. 267b).

6. o. 22/2 1660. Claus Lauritsen Barfod af Hesselager, f. 32; St. Od. 53; Pr. c. 85; ~ Fraugde 9/6 61 Karen Christensdtr. Braad, f. her, levede 07; 5 S., 3 D.; see Etm.; Sønnen Hans blev Sp. i Hvaler, Aggershuus St.; [† 26/12 1697].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 5, Båg hrd. nr. 9; Kbg. Fraugde (1646-1738), s. 237, opsl. 133 (vielse).

7. 15/3 1698 [p. Cap.*, o. 17/11 95] F. S. Christen Clausen Barfod; St. Od. 84; ~ Karen Pedersdtr. Winding, f. •/8 69 (Moster t. C. J. A. Lunde i Bredstrup); F. Ass. P. W. t. Lammehave; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Thomas C. B. i Hasle-S.-L.; [† 21/5 1707].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 6, Båg hrd. nr. 9; Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 29.

8. 17/6 1707, o. 1/9, Jørgen Christian Hansen Bang af Barløse, f. •/4 83; St. Od. 00; ~ F. E.; 1 S.; see Hans Christ. J. B. i Rørbæk-G.; [b. 23/1 1738; vilde først ikke have havt Enken (udelblev fra Brylluppet)].

9. 7/3 1738, o. 10/4 [Hør. Roesk. 34] Mathias v. Westen Andersen Eilschou*, f. Od. 29/1 11; F. A. Lauritsen E., Kbmd.; M. Kirsten Mathiasdtr. v. Westen; St. Od. 29; C. 22/2 32, n.; Pr. 58; ~ 18/10 38 Birgitte Christiane Jørgensdtr. Holmer af Korup-U., f. 16 el. 13, † 4/6 88; 1 S., 2 D.; see N. Wamberg i Gudbjerg; H. H. Lachendorph i Ringe; [# 9/3 1791; † hos sin Søn i Od. 15/5 95; Pg. br. 2/5 67 paa Stuehuset nær].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 200.

10. 13/1 1786**, o. 19/4, Hans el. Johannes Ibsen, f. Roesk., d. 1/1 49; F. Poul J., Kbmd.; M. Helene Margrethe Hansdtr. Grübner; St. Roesk. 66; C. 19/10 79; 1 ~ 23/11 87 Juliane Sophie Elisabeth Edzard, f. Elmshorn 8/4 57, † 1/12 89; F. Dr. Ludvig Dietrich E.; M. Christine Marg. Haschen; 1 D.; 2 ~ Frederikke Eskeline Andresen af Søllinge-H.; f. 6/6 72, † Od. 8/5 32; 1 S.; see Peter D. I. i K. Lyngby; [† 18/7 1816].

11. 2/10 1816 [Hedensted-D. 22/4 12, o. 24/6] Joachim Vilhelm Holm, f. Nakskov 31/8 75; F. Henrik H., Snedker; M. Sophie Elisabeth From; St. Nakskov 94; C. 15/7 99, h.; Lærer v. Søetat. Pigesk. 1/5 04; tillige Cat. v. Kbh. Holmens K. 15/8 06; ~ 11/7 06 Elisabeth Mathilde Krøyer, f. Maribo 28/12 77, † Od. 5/4 57; F. Christian K., Kbmd.; M. Ellen Cathrine Hammer; u. B. (Pleiesøn: J. W. Krøyer i Nordby p. S.); [† 7/4 1852].

12. 5/7 1852 [Ø. Hornum-R. 9/10 38, o. 15/12] Frederik Andreas Hansen af Skeby-O., f. Hjallese 6/12 07; St. Od. 25; C. 28/10 30, l.; Adj. Roesk. 1/9 32; Folkethingsmd. (Aalbg. A. 5.) 4/12 49; Pr. 28/3 61; # Pr. 5/1 80; R.* 29/1 76; ~ 13/4 39 Claudine Marie Jørgensen, f. 12/10 13; F. Cpt. Jørgen J. t. Prøvegaarden i Farringløse S.; M. Kirsten Klestrup; 2 S., 2 D.; [# 23/1 1883; boer i Od.; fik ved sit 25 Aars Jub. et Sølv Kaffeservice samt et smukt Sølvbæger med en passende Indskrift; E. S. 1/677; DBL].

———————————

Noter:

(1) »non elevat nec deprimit vocem, nihil movens« = hverken hæver eller sænker Stemmen; gør intet dybere Indtryk.
 

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.