Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 20. Aardestrup, Buderup og Gravlev,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

M. S. III.; A. H. N.; Lkm. 3/234; L. S.; L. P. B. 324; Kbg. 1733.
Anm. Pg. i Juulstrup. Aardestrup, som skal forenes med Haverslev, bestyres fra 31/8 1867 interimistiskt af Præsten i Buderup-G.; see der.
———————————

1. (1533). Niels Pedersen i Buderup.

2. (1545. 64). Christen Poulsen; Pr.; blev 17/2 52 benaadet med Juulstrup til Pg. »at den Gaard, som Hr. Chresten Pouelsen, Sognepræst til Buderup, bor i, kun har en ringe Tilliggelse, og at Kronens Gaard i Buderup Sogn, som kaldes Julstrup, fra gammel Tid har været Præstebolig, saa skal denne Gaard herefter være Buderup Sognekirkes rette Præstegaard, medens Gaarden, hvori Chresten Pouelsen nu bor, skal falde tilbage til Kronen«.

KS 7:3 (1957-59), s. 17; KB bd. 1 (1551-1555) s. 120.

3. c. 1564 [Cap.* (58)] Christen Christensen Treberg; [1564 afsagt, el. tilholdt at tage Cap. formedelst slet Forhold; † 1582].

KS 6:2 (1936-38), s. 459.

4. 4/3 1564** [Skp.] Poul Nielsen; [† 1585–86; Ligst. i Gravlev].

KS 2:6 (1872-73), s. 620.

5. 1590 [Cap.* (84)] Anders Nielsen Guldsmed (Aurifaber) af Skagen; [levede vist endnu 1619].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106; KlitVen s. 249.

6. c. 1619. Jacob Jensen; [† 1621].

KS 3:5 (1884-86), s. 106.

7. c. 1621. Iver Iversen; vist St. 15; 1 ~ Karen Troelsdtr.; 2 ~ (42) Maren Christensdtr.; [† 1648; havde Capellanen Knud Nielsen (40-42)].

KUM I, s. 18 (»Ivarus Ivari Aalburgensis«); PT 11:3 (1942), s. 230-31.

8. 1648. [p. Cap.* c. 45] Peder Jensen; maaskee St. Ribe 36.

KUM I, s. 134 (»Petrus Iani f.«); Han ble ikke gift med Else Christensdtr. i Ålborg 1645. Dette var Peder Jensen i Gudum-V. (tidl. skrevet Guding), cfr. Kbg. Ålbg. Bud. K. (1626-1647), s. 84, opsl. 48.

9. (1649). Claus Christensen Vorde, vistnok af Storvorde-S.; St. Aalbg. 39; ~ Karen Trogelsdtr., som overlevede ham; u. B.; [† 1666].

PT 11:3 (1942), s. 230-31; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 71.

9b. 1666. Christen Terkelsen; ~ Anne Pedersdtr. Gjelstrup, som overlevede ham; F. P. Nielsen G., Birkeskrvr. i Nibe og Hornum; [† 1672, Skifte 17/6 s. A.].

HimF, s. 135.

10. 1672 [Cap.* c. 66 el. 70?] Jens Jacobsen Ruus; Pr. (76); ~ Kolding 12/5 72 Karen Rasmusdtr.; 1 D.; see Etm.; [† 21/3 1689; M. S. har Peder Vitisen 6/8 1666 og J. J. Ruus 30/8 1670, dog saaledes at denne staaer øverst].

Nygaards sedler: Vielse.

11. 17/11 1687**. Peder Dideriksen Eckhoff, f. Bergen 60; F. D. E., Dr. med.; M. Anne Cathrine Garman; St. Trondhj. 78; C. 31/3 81, n.; ~ F. D. Dorthea Helvig Jensdtr. Ruus, † 93; 1 D.; see Etm.; [† 8/6 1704; Lgst. i Buderup].

12. 29/4 1704**, o. 23/7, Peder Jacobsen Deichmann af Høie-Taastrup, d. 13/12 82; St. Roesk. 98; Pr. •/9 32; ~ Vibg. 29/7 04 F. D. Cathrine Pedersdtr. Eckhoff, f. 89, b. 29/3 54; 6 S., 4 D.; see Frederik P. D. i Engom; N. B. Mulvad i Haasum-R.; Etm.; M. Wagaard i Vive-O.-V.; E. Wagaard i Skelund-V.; Jacob P. D. i Lerup-T.; (J. P. Theil i Fuglse-K.); [b. 12/1 1733].

PT 9:4 (1931), s. 147.

13. 17/4 1733, o. 1/7 [Crtr. Aalbg. 30] Laurits Jacobsen Aagaard, f. Aagd., Kjetterup S., 12/1 02; F. J. Baltzersen el. Balthasarsen Aa.; M. Karen Lauritsdtr.; St. Aalbg. 16; C. 11/5 18, l.; Aman. i Aalbg. 21–30; ~ 24/3 34 F. D. Ane Pedersdtr. Deichmann; 8 S., 8 D.; see N. B. Mulvad i Haasum-R.; L. Ørum ss.; 3 Etm.; Christian F. L. Aa. i Tem; Ove L. Aa. i Butterup-T.; [b. 31/3 1758].

14. 29/4 1758 [p. Cap.* 22/7 57] F. S. Jacob Lauritsen Aagaard; [20/2 1761 Østbirk-Y.; see der].

15. 29/5 1761, o. 18/10, F. Bdr. Peder Deichmann Lauritsen Aagaard, f. 14/5 37; St. pr. 54; C. 15/6 58, n.; Pr. 74; O.; [† 16/10 1790; dygtig, velstuderet, stiftede Legater].

16. 4/2 1791 [V. Hornum-H.-F. 11/3 85**, o. 6/4] F. Bdr. Jens Bloch Aagaard, f. 12/5 54; St. Vibg. 74; C. 12/9 80, n.; ~ Aalsø 18/1 88 Caroline Cathrine Joachimine Margrethe Mønsted, f. p. Meilgd., Glesborg S., 28/8 65, † Aalbg. 27/9 46; 3 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see T. D. Bøggild i Ellidshøi-S.; Pet. D. Aa. i Gunderup-N.; (F. I. H. Colding i Krummerup-F.); [† 29/6 1803].

Sixhøj nr. 1362.

17. 28/10 1803, o. 25/1 04, Frederik Schjønning; [26/9 1837 Randers; see der].

18. 6/1 1838 [Ferslev-D.-V. 2/3 32] Carl Christian Henninger Gjerløff af Hvidbjerg-L., f. 14/4 87; St. Aalbg. 07; C. 14/1 12, h.; Andenlærer v. Snedsted Sem. 17/6 14 el. 25/6 s. A.; Sp. Hassing-V. 22/11 20, o. 21/2 21; c. Pr. 31; ~ 5/3 21 Mette Marie Trap, f. Hvidbjerg 12/6 88, † Rand. 7/4 63; F. Niels T., Degn; M. Maren Svindt; 4 B.; see Laurits T. G. i Ulvborg-R.; (F. I. H. Colding i Krummerup-F.); [† 18/9 1851; E. S. 1/556].

19. 17/10 1851 [Kollerup-S.-H. 30/9 41] Theodor Regius Lerche Jørgensen; [28/6 1867 Lindelse; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 167. Buderup, Gravlev og indtil videre Aardestrup,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

———————————

1. 31/8 1867 [Hundborg-J. 18/2 56] Hans Henrik Licht, f. Vdbg. 4/6 14; F. Christ. Fred. Rasch, Tømrer; M. Ane Christine Kjær; St. Vdbg. 33; C. 2/2 41, h.; p. Cap. Vestervig-A. 14/12 43, o. 28/2 44; Cat. Hobro 20/4 47; Folkethingsmd. (Thisted A. 2.) 14/6 61; ~ 29/6 53 Anania Elise Cathrine Vogelius af Hobro-S., f. 5/11 26; 2 S., 4 D.; [1/8 1873 Horne].

2. 16/10 1873. Hans Rudolph Panduro; see Silkeborg-L.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.