Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1402. Ørting og fra 1656 Falling,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

L. P. B. 342; P. 87; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/163; K.; Kbg. 1694.
Anm. Falling tidligere til Halling, som nu er Annex til Gosmer. Ørting vist ligeledes til Gosmer.
———————————

1. c. 1656 [p. Cap. Halling-F., o. 28/4 53] Hans Rasmussen Schiolde af Skjolde, f. 27; Pr. 30/1 78; ~ Anna Sørensdtr. Glud af Glud-H.; see S. H. Ørting i Veggerby-B.; [† 1693; efter Hyldningsakten 61 var han endnu dengang Sp. i Falling-H.; Eptph. i Falling K.].

P-Aarh. f. 7a, opsl. 8; f. 15a, opsl. 15.

2. 9/9 1693, o. 22/12 [Hør. Roesk. (86)] Peder Jensen Trojel af Roesk. Dk.; St. Roesk. 81; [† 1701].

3. 23/7 1701, o. 2/9, Mag. Jens Nielsen Hjersing, f. Faurskov v. Aarh. 1/12 75; (Bdr. t. Jørgen N. H. i Lyngaa-S., t. Niels N. H. i Søften-F., t. Hans N. H. i Skivholme-S., t. Dorothea N. H. ~ S. M. Sparre i Thorsager-B. og t. Anne Christence ~ S. J. Clementin i Hvorslev-G.); F. Niels Nielsen H., Forv. hos Grev Frijs; M. Cathrine Hansdtr. Owidt fra Tønder; St. Aarh. 95; C. 99, l.; Mag. 08; Pr. s. A.; 1 ~ Falling 2/8 02 Anna Dinesdtr. Wind, f. 7/7 59(?), † 27/9 11; F. D. P. W., Handelsmd. i Aarh.; M. Maren Jensdtr. Lassen; 1 S., 3 D; 2 ~ Anna Maria Joachimsdtr. Broderson av Randlev-B., f. c. 85, † Hors. 11/11 40; u. B.; see Dines J. H. i Ørslevkloster; Etm.; [† 22/4 1722; „laudari commeruit ob vigilantiam in officio, sinceritatem in conversatione, modestiam in vita et svavitatem in concionibus“ (P.)].

Nygaards sedler: Søskende, vielse, enkens død.

4. 5/6 1722, o. 10/7 [Hør. Aarh. . .] Jens Madsen Bergenhammer af Maarslet, f. 14/6 91; St. Aarh. 06; C. 16/9 10, l.; (Maarslet 13/9 21*); ~ F. D. Maren Jensdtr. Hjersing; 2 S.; see Mads J. B. her; [† m. p. 1737].

5. 19/7 1737, o. 16/8, Caspar Ernst Polycarpussen Hartmann; [25/6 1738 Randlev-B.; see der].

6. 7/8 1738 [Alrø 21/4 30, o. 18/5] Jens Jacobsen Müller af Dover-V., f. 94; St. Aarh. 13; C. 18/11 17, h.; ~ 2/8 30 Cathrine Marie Bisted af Tem, d. 21/8 01; see Jacob M. i Ølstrup-H.; [† 10/2 1771].

7. 1771 [Aalsø-H. 6/8 63] Mads Jensen Bergenhammer, f. her 24; St. pr. 43; C. 15/11 49, l.; Ørting-F. 29/12 58*; ~ 14/1 65 Elisabeth Maria Nielsdtr. Sommer af Gosmer-H.; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Niels S. B. i Veien-L.; [† 10/5 1774].

8. 22/6 1774 [p. Cap. Skorup-T. 15/4 73] Peder Hansen Brøchner; [9/7 1784 Grenaa-G.; see Raarup].

9. 17/9 1784, o. 27/10, Peder Pedersen, f. Kbh. 31/5 54; F. Hans P., Klokker v. Sortebr. K. i Vibg.; M. Karen Tørslev; St. Vibg. 75; C. 18/12 81, n.; 1 ~ Anna Sophie Hartmann af Randlev-B., f. c. 57, b. 24/9 87; 1 S., 2 D.; 2 ~ 17/11 88 Maren Sommer af Gosmer-H.; 2 ~ Etm.; [b. 30/3 1789].

KUM III, s. 342 (»Petrus Petri«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1364.

10. 1/5 1789 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 23/11 87] Peder Benzon Kaalund; [27/4 1792 Gosmer-H.; see der].

11. 10/8 1762 [Nørholm-R. 7/8 82] Søren Møller, f. Vilsted Mølle 24/5 42; F. Johan M., Proc.; M. Anna Brøndlund Jensdtr. Iversen af Vilsted-V.; St. Aalbg. 59; C. 16/10 68, n.; Cat. Kragerø . . . ; r. Cap. Hjørring-H.-O. 28/5 77, o. 15/8; ~ •/8 74 Maren Marie Martha Jacobsdtr. Lund; F. J. L., Sp. i Kragerø, Aggershuus Stift; M. Margrethe Jensdtr. Sommer; 2 S., 2 D.; see Jacob L. M. i Kragelund-F.; [# 19/7 1820; † 21/7 24; Digter; N. 420; E. 2/413 og S. 2/504].

12. 6/12 1820 [Skjoldborg-K. 3/10 06] Jens Kraft Pontoppidan af Aalbg. Bud. K., d. Sorø 9/12 73; St. Aalbg. 92; C. 20/10 95, h.; Hør. Aalbg. 95; Sp. Vang 30/5 00, o. 27/8; 1 ~ 9/8 00 Anna Dorthea Obel af Gudum-V., † 11/6 02, u. B.; 2 ~ 24/10 05 Mariane Brøndlund, f. Thisted 91 ell. 92, † 63; F. Cpt. Christian B. af Vang, Byfgd.; M. Sophie Fensholt; 3 S., 3 D.; see Adrian B. P. i Hyllested-R.; [# 21/4 1824; † Ørridslev •/12 28; Menigheden i Skjoldborg-K. elskede ham som den nidkjære Præst og begavede Taler].

13. 16/8 1824 [Cat. Grenaa 15/4 18] Hans Ingerslev; [20/8 1834 Vivild-V.; see Kongsted].

14. 31/10 1834 [Gjødvad-B. 2/4 23] Jens Peter Schou; [16/1 1847 Værslev-J.; see der].

15. 3/4 1847 [Ørslevkloster 27/4 25; tillige Ørum 19/10 s. A.] Peter Christian Petersen, f. Hors. 13/6 91; F. Jørgen P., Kjældermstr. ved det russiske Hof; M. Charlottelovise Bachmann; St. Hors. 13; C. 2/11 19, n.; p. Cap. Hasle-S.-L. 19/4 20, o. •/5; ~ 22/5 26 Johanne Elisabeth Rübner, f. 18/11 05, † 16/11 45; F. Christ. Leonard R., Apoth. i Aalbg.; M. Lucie Wissing; 6 S., 1 D.; see Jørgen Chr. L. P. i Aastrup-S.; [† 12/4 1860].

16. 5/7 1860 [Simested-H.-H. 25/8 51] Jacob Nicolai Theodor Thomsen, f. Kbh. 14/9 15; F. Etrd. Jacob T., Bankdrtr.; M. Nicoline Marg. Hintze; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 4/11 40, l.; Cat. Kbh. Frue K. 9/9 44, o. 4/10; ~ 15/11 44 Anna Tryde, f. Glumsø 8/5 19; F. Dr. th. Eggert Christopher T., kgl. Conf.; M. Christine Dorthea Kongslev; 1 S., 2 D.; E. S. 3/388.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.