Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg –

No 1204. Tostrup og Roum,

Rind Herred, Viborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 246; Lkm. 3/142; L. S. v. W.; Kbg. 1701.
Anm. I gammel Tid skal endnu have været et andet Annex, kaldet Mintrup. Sognet er nu deelt imellem Fjelsø, Ulbjerg og Laastrup Sogne.
———————————

1. 15 . . Søren . . . , f. Løvel.

2. 15 . . Niels. . .

3. (1545. 84) Mourits Jensen.

KS 7:3 (1957-59), s. 15; 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205; DV s. 262.

4. (1592. 1622) Anders Nielsen Schytte af Kobberup-F., f. 65; 1 ~ Maren Andersdtr. af Hersom-B.-K.; 3 S., 1 D.; 2 ~ 99 Anna Jensdtr., maaskee af Agerskov (? ingen der som passer), † 11/10 99; 3 ~ 1600 Maren Jensdtr. (Ruus) af Laastrup-S.; 13 B.; see Etm.; Niels A. S. i Vestervig-A.; Kjeld A. S. i Kongsted.

KS 3:4 (1882-84), s. 516-517; »see Hans A. S. i Fanefjord« udgår. Oplysningen stammer fra en af Giessings notorisk upålidelige stamtavler (bd. 3, s. 272, tabell III) og ser ud til at være en gætning.

5. (1634). F. S. Christen Andersen Schytte, f. 9/1 04; St. Vibg. 27; Pr. . . . ; ~ . . . . . .; 4 S.; see Etm.; Anders C. S. i Lynge-B.; [† 1666].

KUM I, s. 83 (»Christian. And. Tostrup.«); KS 3:4 (1882-84), s. 516-517.

6. 1662**. F. S. Carsten Christensen Schytte, f. 36; St. Vibg. 60; Pr. 78–89; 1 ~ Margrethe Andersdtr., † 19/7 78; 1 S., 1 D.; 2 ~ Maren Pedersdtr. Karmark; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 22/5 1690].

KUM I, s. 286 (»Carstanus Christierni Toxota«); Sixhøj nr. 368, 669; KS 3:4 (1882-84), s. 516.

7. 24/12 1689**, o. 21/5 90 Christen Lauritsen Schipper, f. Hobro 20/4 65; F. L. S., Bfgd. el Rdmd.; M. Mette Lauritsdtr. Schaarup; St. pr. 82; C. 16/6 84, mediocr.; ~ 24/2 91 F. E.; 3 ~ Mads Brøchner i Rand.; [† 8/1 1696].

KUM II, s. 118 (»Christianus Laurentii Schipperus«).

8. 18/1 1696 [Skp. 93] Christopher Nielsen Munch, f. Jemteland c. 64; St. Bergen 84; ~ 28/7 96 Anna Johansdtr. Wichmand, „en gild og forstandig Matrone”, f. Gothenborg, † 13/11 10; 2 ~ Else Marie Sørensdtr., levede 59; 1 S., 1 D.; see M. P. Schandorf, r. Cap. i Linaa-D.; [† Langfredag 24/3 1712; førte ingen Kbg. 1706–12].

KUM II, s. 132 (»Christophorus Nicolai Munck«); Nygaards sedler: Begravelse, enken, datter.

9. 11/5 1712 [Pestp. paa Chrhvn. 11] Conrad Ottesen Wechmann; [14/5 1719 Aarh. Dk.; see der].

10. 31/1 1719*, o. 30/5, Foch Christensen Leeh, f. Od. c. 62; F. C. Lauritsen L.; M. Gjertrud Fochsdtr. With; St. Od. 82; ~ Kold. 18/10 19 Magdalene Sybille Kaltoft, E. e. L. M. Bakke til Kold. Hosp., og † 11/7 31; u. B.; [† 13/12 1751; siges, at have været Student i 31 Aar, men dette skal formodentlig forstaaes saaledes, at han ialt som Student og Cand. opholdt sig saalænge i Kbh.; hans Haandskrift er, som om den var skreven med en Svovlstikke].

11. 25/9 1744** [Torsted 17/6 43, o. 19/7] Jens Jacobsen, f. Kold. 5/3 09; F. J. Berentsen, Pottemager; M. Marie Hansdtr.; St. Kold. 32; C. 9/5 37, n.; 1 ~ Cathrine Klein, f. 12, b. 8/6 44; 1 S.; 2 ~ Cathrine Hedvig (ikke Marg.) Bregnholm, f. 29; u. B.; 2 ~ C. H. Holm i Holstebro-M.; [† 23/7 1767; var meget riig; naar Nogen vilde laane af ham, holdt han først en lang Samtale med sit Pengeskab, om der var Noget tilovers].

12. 2/10 1767 [P. i Algier, o. 28/10 63] Johan Pedersen Holst, f. Middelfart 24/4 35; F. P. Olesen H.; M. Anna Marg. Lintrup; St. Slag. 53; C. 10/9 57, h.; ~ Kbh. 6/11 67 Elisabeth Hansdtr., E. e. . . . Holm, f. c. 35, † 16/6 05; 2 S., 1 D.; [† 2/1 1794].

13. 21/3 1794, o. 4/6, Thomas Lund; [26/11 1799 Kornum-L.; see Dronninglund].

14. 26/10 1799 [p. Cap. Kbh. Nic. K. 96, o. 8/7] Hans Jørgen Grundtvig; [17/6 1803 Holbæk-U.; see Toksværd].

15. 25/11 1803 [r. Cap. Simested-H.-H. 2/1 00, o. 22/8] Gunner Vegerslev Hammer af St. og L. Fuglede, f. Kors. 17/1 71; St. Slag. 88; C. 19/7 96, h.*; ~ Magdalene Franch, d. Bragernæs 8/11 68, † 3/6 47; 1 S., 1 D.; [† 11/4 1806].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Rinds hrd. nr. 41; Nygaards sedler: Datter, død.

16. 12/12 1806 [Kold. Hosp. 8/5 01] Johan Elias Ludvig Luplau, f. Brunsvig 27/1 74; F. Anton Carl L., siden Modelmstr. ved den kgl. Porcellainsfabrik i Kbh.; M. Maria Elisabeth Gediken; St. Kbh. 92; C. 17/1 97, h.; p. Cap. Kold. 21/9 98, o. 4/12; ~ Kbh. 19/8 99 Anna Charlotte Rosine Chemnitz af Kbh. tydske Garn., d. 16/11 79, † Kbh. 2/3 47; 5 S.; see Ludvig F. L. i Dalby-T.; Johan H. L. var Sp. i Brarup-L., Gottorp Pr.; [† 19/5 1819; N. 357; E. 2/180 og 2/271].

17. 20/10 1819 [p. Cap. Ørsted i J. 12/11 13] Henrik Gøtzsche; [20/2 1829 V. Velling-S.; see Ø. Velling-H.-G.].

18. 13/5 1829, o. 26/6 Jürgen Jürgensen; [3/7 1838 Øsse-N.; see Høien-J.; Indhuset og det vestre Udhuus br. 14/9 36].

19. 13/10 1838 [Miss. ved Umanak og Rittenbænk i Grld. 25/9 29 – 22/3 37] Johan Christian Vilhelm Funch; [19/3 1849 Brøndum-H.; see der].

20. 25/5 1849 [p. Cap. Karby-H.-R. 10/8 39, o. 23/10 – 3/12 43; Hjelpep. i Alsted-F. 45; p. Cap. Arninge 6/8 47 – 18/12 s. A.] Jacob Ludvig Ferdinand Holm; [27/3 1860 Odden; see der].

21. 31/5 1860, o. 1/8 [Lærer ved Helsingørs Bgsk. 44] Frederik Ludvig Jensenius af Hørby, f. 20/6 14; St. Vdbg. 32; C. 3/5 39, n.; ~ 3/11 60 Emma Unmach, f. 6/10 31; F. Joh. David U., Tømmermstr. i Helsing.; M. Nicoline Christine Andersen; (68) 3 S.; [29/6 1872 Simested-H.-H.]

22. 13/9 1872. Laurits Peter Gnutzmann; 27/8 1877 Vammen-B.-L.; see Cat. Ribe.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.